Hlavní navigace

Garanční fond podá ústavní stížnost ve věci konkursu na KTP Quantum

PRAHA (1. července 2005) – Správní rada Garančního fondu obchodníků s cennými papíry na svém zasedání analyzovala výsledky schůze věřitelů úpadce KTP Quantum, která proběhla pod řízením Krajského soudu v Hradci Králové minulý týden. Správní rada Fondu je přesvědčena, že hlasování, které proběhlo na této schůzi, odporovalo zákonu, a je rozhodnuta se proti tomu účinnými prostředky bránit.

Sdílet

Zástupcům Garančního fondu nebylo konkursním soudcem umožněno hlasovat, a to s odvoláním na popření jeho pohledávek, uplatněných z titulu vyplacených náhrad a záloh na náhrady klientům bývalého obchodníka KTP Quantum.

Garanční fond podá ústavní stížnost proti volbě věřitelského výboru, která podle názoru Fondu proběhla neprávoplatně. Fond zároveň podá soudu návrh na odvolání některých členů a náhradníků věřitelského výboru, neboť do věřitelského výboru byly jmenovány osoby, které byly již členy minulého protiprávně zvoleného věřitelského výboru a nyní čelí žalobě správce konkursní podstaty o náhradu škody, kterou měli způsobit neodůvodněným vyplácením prostředků z konkursní podstaty v rozporu se zájmy všech věřitelů. Do věřitelského výboru byla dále zvolena osoba, která vůbec není konkursním věřitelem, což rovněž odporuje zákonu.

Správní rada Garančního fondu se pozastavuje nad skutečností, že zástupcům Fondu nebylo umožněno na schůzi věřitelů hlasovat ani jediným hlasem na základě popření všech jeho pohledávek advokátem Janem Kalvodou, takže Fond byl na schůzi věřitelů v postavení, jako by vůbec konkursním věřitelem nebyl. Současně však byl Fond na stejné schůzi, na návrh téhož advokáta a hlasy, které zastupuje, zvolen do věřitelského výboru.

Přes všechny vyjmenované nesrovnalosti se Garanční fond rozhodl práce věřitelského výboru účastnit, a to zejména proto, aby mohl přímo kontrolovat postup výboru a jeho jednotlivých členů a proti případným protiprávním krokům bezprostředně a razantně zasáhnout. Zástupci Fondu byly správní radou pověřeni, aby z jakéhokoli pochybení, jehož se stanou při práci věřitelského výboru svědky, vyvodili okamžité důsledky. Zástupci Fondu budou důsledně vyžadovat, aby byl z každého jednání věřitelského výboru pořizován podrobný zápis včetně záznamu o výsledcích hlasování a o tom, jak o každém návrhu jednotliví členové hlasovali.

Nebude-li jednání věřitelského výboru zcela transparentní a naprosto v souladu se zájmy všech konkursních věřitelů, anebo pokud by Fond byl ve výboru odsouzen do pasivní role bez možnosti účinně ovlivnit jeho práci, Fond z výboru vystoupí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).