Hlavní navigace

Evropská komise chce sjednotit reporting v oblasti stížností spotřebitelů

[Tisková zpráva] Finanční arbitr České republiky se zúčastnil zajímavé mezinárodní konference na téma "Jak je možné využít stížností spotřebitelů k zlepšení spotřebitelského života“. Setkání zorganizovalo Generální ředitelství Evropské komise pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG SANCO) v Bruselu dne 27. května 2010 v návaznosti na doporučení pro používání jednotné metodiky klasifikace a hlášení stížností či dotazů spotřebitelů.

Sdílet

Cílem předloženého návrhu je jednak sjednotit metodiku a reporting dat pod stejný informačně-technologický systém jednotlivých organizací zabývajících se stížnostmi spotřebitelů, ale také sledování trendů v oblasti spotřebitelských podnětů a na tomto základě pak přizpůsobovat spotřebitelskou politiku v jednotlivých státech EU.

Konference se za Českou republiku společně s finančním arbitrem Františkem Klufou zúčastnil také jeho zástupce, dále pak pracovník Ministerstva průmyslu a obchodu a zástupce Evropského spotřebitelského centra pro Českou republiku. Hlavními tématy setkání byla především oblast stížností spotřebitelů a implementace v rámci harmonizace nově navrhované metodologie pro klasifikace a reporting stížností spotřebitelů. Konference se zúčastnili nejen odborníci zabývající se stížnostmi spotřebitelů, regulatorní a dohledové instituce ale i politici. Prezentující i účastníci konference diskutovali o tom, jak nejlépe usnadnit implementaci této metodiky do národních podmínek. Hlavním výstupem konference byla snaha o harmonizaci metodologie, sjednocení názvosloví v oblasti spotřebitelských stížností a jeho následné využití jako měřitelný podklad pro implementaci a tvorbu spotřebitelské politiku.

Finanční arbitr České republiky František Klufa dodává: „Hodnotím tuto konferenci jako velmi prospěšnou a to i pro budoucí vývoj. Jednotlivé subjekty zabývající se stížnostmi, ke kterým patří i Finanční arbitr České republiky, budou moci této sjednocené databáze využít a sledovat trendy v jednotlivých oblastech spotřebitelských stížností. Implementace metodiky i nového IT systému by naší kanceláři neměla způsobit žádné potíže, neboť v současné době již vedeme dokonce i podrobnější statistiky, než bude Evropská komise vyžadovat. Na zavedení potřebného IT systému jsou navíc poskytovány finanční granty, které naší kanceláři pokryjí dodatečné náklady s tím spojené.“

Program konference:

Na úvod vystoupila Paola Testori Coggi – generální ředitelka DG SANCO. Zahajovací projev pak uvedl eurokomisař pro zdraví a ochranu spotřebitele John DALLI. Obsahem jeho projevu bylo zajímavé téma „Stížnosti jako nástroj pro údaji podloženou spotřebitelskou politiku“, v rámci něhož vyzdvihl zejména důležitost sjednocení metodiky sběru dat o spotřebitelských stížnostech a jejich analýzu, jako významný podklad pro zlepšování obchodních praktik. Následoval první diskusní panel na téma „Stížnosti a spotřebitelská politika – stížnosti spotřebitelů jako ukazatel selhání trhu a politický nástroj“, kterému předsedala Jacqueline Minor – ředitelka pro záležitosti spotřebitelů, DG SANCO. Dále své příspěvky uvedli také Nathalie Homobono, zastupující Generální ředitelství pro spotřebitelské stížnosti a podvody z Francie, Colin Brown – ředitel Kanceláře pro Fair Trading ze Spojeného království, Patricia de Suzzoni – evropského regulačního úřadu pro energetiku z Belgie a Cornelia Tausch – federace spotřebitelských organizaci z Německa. V další sekci na téma „Implementace metodologie“ vystoupil David Mair -  vedoucí oddělení spotřebitelských trhů, DG SANCO. Následně na něj navázal Gerald Cultot – vedoucí sekce IT vývoj v oblasti spotřebitelé věci, DG SANCO. Poslední část s názvem „Analýza a využití dat ze stížností“ vedla Britt Køhlert zástupkyně z Dánské spotřebitelské agentury. Svá témata přednesli také David Fisher z Kanceláře pro Fair Trading ze Spojeného království, Jacques Sainctavit – Obchodní hnutí ve Francii a Dragos Trusca z oddělení spotřebitelských trhu z DG SANCO. Závěrečné slovo pak patřilo Jacqueline Minor – ředitelce pro záležitosti spotřebitelů, DG SANCO.Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).