Hlavní navigace

EU Point index Komerční banky opět nadprůměrný

EU Point index Komerční banky opět nadprůměrný, nové dotace do výzkumu a vývoje podpoří dotační aktivitu také v následujících měsících. EU Point index, který sestavuje pravidelně KB EU Point s cílem monitorovat aktivitu na dotačním trhu v České republice, udržel v květnu růstový trend a nadále setrval nad dlouhodobým průměrem.

Sdílet

V květnu byla aktivita účastníků na dotačním poli opět nadprůměrná, i když již ne tak výrazně, jako v předchozích měsících. Vysokou hodnotu EU Point indexu (115 bodů) způsobila relativně vysoká alokace v otevřených výzvách, neboť ve sledovaných programech bylo žadatelům k dispozici více než 57 miliard Kč.

Nově byly přijímány žádosti v prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání v OP Vzdělání pro Konkurenceschopnost (mj. podpora rovných příležitostí, vzdělávání pedagogů, boj proti šikaně a návykovým látkám ve školách apod.) s dodatečnou alokací 1,65 miliardy Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj navíc v květnu vyhlásilo dotační program v IOP na zlepšení prostředí v problémových sídlištích (revitalizace veřejných prostranství či regenerace bytových domů).

Nadále roste objem schválených dotací – jen v květnu byly například v OP Podnikání a inovace schváleny dotace podnikatelům v celkové výši 1,4 mld. Kč.

V následujícím období by měla setrvat mírně nadprůměrná dotační aktivita – přijímaly se registrační žádosti do programů Rozvoj a Inovace – projekt v Operačním programu Podnikání a inovace, nově bude opět otevřen program Nemovitosti (k dispozici 4 mld. Kč), navíc se budou přijímat žádosti na obnovitelné zdroje energií v Operačním programu Životní prostředí.

V OP Výzkum a vývoj pro inovace poběží souběžně dvě výzvy s mimořádným objemem dotací: od srpna budou přijímány žádosti o dotace jak na evropská centra excelence (alokace 17 mld. Kč), tak na regionální centra výzkumu a vývoje (alokace 11 mld. Kč).

KB EU Point poskytuje klientům KB pomoc při realizaci dotovaného projektu. Bankovní poradce zdarma vyhledá vhodnou dotaci pro projektový záměr a regionální EU Point specialista poskytne detailní konzultaci. Žádosti o dotace a kompletní administrativu projektu pak zpracovávají specializované firmy s prověřenými zkušenostmi a odborností, výběr konkrétní firmy je vždy v rukou klienta. Bankéři rovněž doporučují optimální financování projektu, které vyhovuje dotačním podmínkám. Více informací získáte od bankovního poradce nebo na stránkách www.eupoint.cz.

Metodika výpočtu KB EU Point Index

EU Point Index agreguje data z celého trhu do jednoho, jednoduše interpretovatelného ukazatele. Odhalí veřejnosti celkový trend vývoje aktivity v základních oblastech dotačního trhu v porovnání s dlouhodobým průměrem. Hodnota EU Point Index je upravena tak, aby dlouhodobý průměr odpovídal číslu 100. Aktuální hodnota reprezentuje zvýšení (či snížení) dotační aktivity oproti dlouhodobému průměru.

Do hodnoty ukazatele vstupuje 8 dílčích údajů:

  • Počet a objem otevřených výzev (30% vliv) – započítány jsou všechny výzvy, které jsou v daném měsíci otevřeny, včetně výzev, které platí pro celé programovací období. Počet i výše alokace reprezentují aktivitu vyhlašovatelů dotací, neboli „co udělali pro úspěšnou distribuci EU fondů“
  • Počet a objem podaných žádostí (25% vliv) – žádosti reprezentují aktivitu žadatelů. Hodnoty jsou závislé na aktuálních dotačních možnostech. Ve vysokém počtu žádostí je zohledněna také atraktivita dotačních programů, neboli „jak vyhlášené dotace vychází vstříc potřebám žadatelů“
  • Počet a objem schválených projektů (30% vliv) – tyto hodnoty jsou závislé na v minulosti vyhlášených výzvách a předložených projektech. Mají reprezentovat aktivitu řídících orgánů, které vždy nakonec dotace schvalují. V průběhu roku 2008 měl počet i výše schválených dotací rostoucí charakter, předpokládáme, že tomu tak bude i v letošním roce.
  • Počet konzultací KB EU Point a počet dotazů na bezplatnou linku 800 900 930 (15% vliv) – zohledňuje aktivitu klientů Komerční banky a to, jak využívají služeb KB EU Point.

Do výpočtu EU Point Indexu není zahrnutý OP Doprava, protože není primárně určen pro běžné žadatele o dotace (příjemci jsou předem definovaní podle stavebních záměrů státu).

Vzhledem k faktu, že jde o různé ukazatele s různými jednotkami a velikostmi, porovnáváme vždy změnu aktuální hodnoty oproti dlouhodobému průměru. Zvlášť je hodnocena průměrná výše otevřených výzev v minulosti a aktuální hodnota je porovnána s tímto průměrem. Aktuální hodnota se dále započte do průměru v budoucích obdobích. Při porovnávání mezi ukazateli byly stanoveny váhy podle toho, jak jsou jednotlivé ukazatele významné.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).