Hlavní navigace

Etika při poskytování cenově citlivých informací

Regulátor českého kapitálového trhu, Komise pro cenné papíry, upozorňuje všechny poskytovatele cenově citlivých informací, aby před zveřejněním informace zvážili její dopad na ceny akcií.

Sdílet

Jedna z činností komise spočívá ve sledování vývoje kapitálového trhu, především cen akcií na regulovaných trzích, a dohlížet na korektnost obchodování. V rámci svého dozoru se komise často setkává s výroky, které mají za následek výraznou změnu kurzu dané akcie. V některých případech následně dochází k dementování či výrazné korekci daného výroku, přesto daná situace může poškodit akcionáře. Komise dospěla k závěru, že na českém kapitálovém trhu panuje nedostatečné uvědomění si a respektování pravidel nakládání s informacemi, které se dají považovat za cenově citlivé. Vedle právních povinností komise zvláště apeluje na etiku poskytování informací zejména u dvou skupin. Skupiny, která informace poskytuje novinářům, tedy zejména veřejně činné osoby. Druhou skupinou tvoří novinářská veřejnost, pokud nedodrží pravidla novinářské etiky, zejména neověří si cenotvorné informace za dvou zdrojů, popřípadě nepřesně citují.

Doporučením komise vůči každému subjektu, který nakládá s cenotvornými informacemi, je vytvořit jasný a striktní systém sdělování těchto cenově citlivých informací prostřednictvím jednoho zdroje, neselektivně, dbát na přesnost sdělované informace, aby nemuselo docházet k jejím pozdějším korekcím. Uveřejnění nepravdivé informace může být hodnoceno za určitých podmínek jako správní delikt.

Jelikož posláním komise je mimo jiné i ochrana investora a rozvoj kapitálového trhu, komise všechny případy, které vedou k výrazné změně kurzu akcie, šetří. V takovýchto případech se pak jedná o podezření z tzv. insider tradingu a nebo manipulace, které jsou nejzávažnějšími prohřešky, za něž může regulátor uložit až několikamilionovou sankci.

Monika Paclíková
tisková mluvčí

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).