Hlavní navigace

Etický výbor ČAP zahajuje svou činnost

Etický výbor České asociace pojišťoven se v rámci smírčího jednání bude zabývat případy porušení etiky v pojišťovnictví. Po vydání stanoviska Etického výboru může ČAP viníka mimosoudně sankcionovat podle pravidel Kodexu etiky v pojišťovnictví.

Sdílet

Na základě schváleného rozšíření Kodexu etiky v pojišťovnictví z března tohoto roku zahájil činnost Etický výbor České asociace pojišťoven. Předsedou pětičlenného výboru asociace schválilo prezidium výkonného ředitele ČAP Ing. Tomáše Síkoru, dalšími členy se stali zástupkyně výkonného výboru legislativní sekce ČAP Mgr. Kateřina Zaoralová (ING Životní Pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku), členka výkonného výboru sekce obchodu Ing. Hana Krupičková (ČSOB Pojišťovna), místopředseda výkonného výboru sekce prevence pojistného podvodu JUDr. Vlastimil Pršal, PhD. (Allianz pojišťovna) a zástupce sekce vzdělávání Mgr. Miroslav Honč (Exportní garanční a pojišťovací společnost). Do funkce tajemníka výboru byl jmenován Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc (specialista ČAP pro legislativu).

„Smyslem etického výboru je smírčí řešení sporů mezi členskými pojišťovnami ČAP v případě, že dojde k bezprostřednímu porušení pravidel Etického kodexu. Tímto procesem samoregulace chceme přispět k mimosoudnímu řešení případných sporů,“ vyjádřil se k činnosti výboru Tomáš Síkora.

Etický výbor se řídí stanoveným jednacím řádem a řeší zejména stížnosti týkající se porušení Kodexu etiky v pojišťovnictví. Proto mu nepřísluší řešit otázky vyplývající ze smluvních vztahů mezi pojistitelem a pojistníkem včetně sporů o pojistné plnění a jeho výši.

„Česká asociace pojišťoven považuje vazbu mezi klientem a pojišťovnou za obchodní vztah. Způsob vypořádání jejich sporů je podle našeho názoru ve výhradní kompetenci obou stran, respektive v kompetenci obchodních soudů,“ zdůraznil předseda výboru Tomáš Síkora.

Kromě úkolů v oblasti smírčích řízení se Etický výbor bude zabývat zpracováním námětů na úpravy samotného kodexu a dalšími úkoly v oblasti etiky v pojišťovnictví.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).