Hlavní navigace

ETICKÝ KODEX AKAT

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) přijala Etický kodex, který zavazuje členy dodržovat nadstandardní etická pravidla při poskytování služeb na finančním trhu. Etická komise AKAT zároveň vypracovala pravidla postupu pro případ porušení kodexu. Kodex upravuje etická pravidla jednání finančních společností vůči zákazníkům, ale také při získávání nových zákazníků a mezi sebou navzájem v konkurenčním boji.

Sdílet

„Etický kodex dále rozšiřuje samoregulaci členů AKAT, vedle existujících ohlašovacích povinností. Na přípravě kodexu se podíleli zástupci celé členské základny AKAT a věříme, že stejně seriozně přistoupí i k jeho dodržování. Aby se etický kodex nestal pouhou formální deklarací, vybudovali jsme zároveň mechanismy pro vynucování jeho pravidel,“ uvedl předseda Etické komise AKAT Pavel Krčál. „S přijetím etických pravidel se dále posílí vnímání kapitálového trhu jako nejtransparentnější součásti finančního průmyslu,“ doplnil předseda představenstva AKAT Jan D. Kabelka.

Pravidla etického kodexu se vztahují na produkty a služby kapitálového trhu, jako je investování do podílových fondů, akcií, dluhopisů, obhospodařování zákaznických portfolií apod. Nevztahují se na poskytování bankovních služeb. Etický kodex je závazný pro všechny členy a stálé partnery AKAT.

Kodex platí vedle platných právních předpisů a zpřesňuje nebo jde nad rámec některých jejich požadavků. Např. definuje jednání, které je považováno za korupční při získávání zakázek a je proto zakázané, nebo podává přehled rizik, o jejichž existenci musí být zákazník při investování informován. Etická komise se bude zabývat také případnými stížnostmi zákazníků na porušení kodexu.

„Se schválením kodexu vznikla také platforma pro posuzování jednání, která nejsou výslovně zakázaná. Účastníci trhu se mohou shodnout na vytváření nejlepší tržní praxe a tak prospívat dalšímu rozvoji trhu. Předpokládáme, že kodex se bude i v budoucnu dále rozvíjet,“ přidal další očekávání Jan Vedral, člen představenstva AKAT.

Etický kodex nabude účinnosti 1. ledna 2007, aby mohli obchodníci s cennými papíry a investiční společnosti své interní postupy včas uvést do souladu s novými povinnostmi. Platné znění kodexu je k dispozici na webu AKAT www.akatcr.cz , v sekci O Asociaci.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).