Hlavní navigace

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 %

„Výsledek za tři čtvrtletí potvrzuje naši sílu v oblasti retailových obchodů“, objasnil Andreas Treichl, ge-nerální ředitel Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. „Nadále silná poptávka po úvěrech a stabilní, vysoká míra růstu čistého úrokového výnosu a čistých příjmů z poplatků a provizí dokazují výnosový potenciál tkvící v našich dnes už více než 15 milionech klientů. Hlavně ve třetím čtvrtletí jsme získali podporu od místních centrálních bank, které provedly řadu opatření v oblasti úrokových sazeb“, dodal Treichl. I když bývá třetí čtvrtletí pro banky většinou slabší, dosáhla Erste Bank letos dosud nej-vyššího operativního provozního výsledku v historii (473,0 mil. EUR). Čistý zisk po menšinových podí-lech ve 3. čtvrtletí byl v důsledku jednorázových efektů s hodnotou 200,6 mil. EUR lehce pod úrovní vý-sledků předchozích čtvrtletí tohoto roku.

Sdílet

Provozní výsledek se za prvních devět měsíců zvýšil o 16,2 % na 1 398,8 mil. EUR. Provozní výnosy se zvýšily o 9,9 % na 3 511,1 mil. EUR, provozní náklady se zvýšily o 6,1 % na 2 112,3 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 61,8 % za rok 2005 na 60,2 % za první tři čtvrtletí 2006.

Úspěšné navýšení kapitálu ve výši 2,9 mld. EUR v prvním čtvrtletí vedlo podle očekávání k poklesu ná-vratnosti kapitálu z 19,0 % za rok 2005 na nynějších 13,0 %. Celková bilanční suma skupiny Erste Bank se za prvních devět měsíců roku 2006 zvýšila o 6,5 % na 162,6 mld. EUR.

Výhled

Dne 12. října 2006 došlo k dokončení koupě 61,9% podílu v největší rumunské bance Banca Comercială Română (BCR). Nová dceřiná společnost bude zahrnuta až do konsolidované účetní závěrky Erste Bank za celý rok 2006. Pro rok 2006 se u BCR kvůli restrukturalizačním nákladům nepředpokládá žádný vý-znamný příspěvek k zisku Erste Bank.

Při příležitosti Dne kapitálového trhu, který se konal dne 9. října 2006, potvrdila Erste Bank své cíle na rok 2006 a následující roky. Pro roky 2005 až 2009 se předpokládá roční průměrné zvýšení čistého zis-ku po menšinových podílech o minimálně 20 %. Cílová hodnota poměru nákladů k výnosům by v roce 2009 neměla překročit 55 %. V důsledku navýšení kapitálu na začátku roku 2006 silně vzrostl vlastní kapitál (o téměř 70 %), což v tomto roce povede k poklesu návratnosti kapitálu, jež ale v následujících letech opět poroste, až by měla v roce 2009 dosáhnout výše 18–20 %.

Pro rok 2006 se rovněž očekává nárůst čistého zisku po menšinových podílech o minimálně 20 %. Po zahrnutí BCR byla cílová hodnota nárůstu čistého zisku po menšinových podílech na rok 2007 navýšena z minimálně 20 % na minimálně 25 %.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).