Hlavní navigace

Erste Bank: I v bouřlivých dobách nadále úspěšná

Sdílet

„Uplynulý rok byl i přes nepříznivé podmínky velice úspěšný. Podařilo se nám zvýšit roční konsolidovaný zisk o 14,3 procenta a prokázali jsme, že správná strategie vede k úspěchu i ve složitém hospodářském prostředí,“ prohlásil Andreas Treichl, předseda představenstva a generální ředitel Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, u příležitosti prezentace předběžných hospodářských výsledků za rok 2002.

Vybrané ukazatele :

• Konsolidovaná bilanční suma vzrostla oproti 31.12.2001 o 40,9% z 86 mld. na 121,2 mld. EUR, v klíčové skupině o 11,1% na 95,6 mld. EUR.

• Čistý úrokový výnos se oproti roku 2001 zvýšil o 71,2% z 1.438,9 mil. na 2.463 mil. EUR (v klíčové skupině o 9,2% na 1.570,7 mil. EUR).

• Čistý příjem z poplatků a provizí se zvýšil o 64,3% z 574,6 na 944,3 mil. EUR (v klíčové skupině o 17,4% na 674,5 mil. EUR).

• Ostatní provozní výsledek vzrostl o 61,7% ze 711,7 na 1.151,2 mil. EUR (klíčová skupina + 5,1% na 748,4 mil. EUR).

• Zisk před zdaněním se zvýšil o 63,8% z 405,7 na 664,6 mil. EUR (klíčová skupina +15,6% na 468,9 mil. EUR).

• Čistý zisk za účetní období stoupl o 14,3% z 223,3 na 255,2 mil. EUR (klíčová skupina o 10,1% na 245,9 mil. EUR).

• Návratnost kapitálu (RoE) v křížovém garančním systému spořitelen činila 12,7% oproti 12,4% v minulém roce. V klíčové skupině dosáhl tento ukazatel kvůli dopadu navýšení kapitálu úrovně 10,9 %.

• Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) ve výši 67,9% je nepatrně vyšší než v roce 2001 (67,1%). V klíčové skupině dosáhl po zohlednění dalších akvizic úrovně 68,6%.

• Ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 podle rakouského zákona o bankovnictví činil k 31.12.2002 6,3%.

• Zisk na jednu akcii stoupl i přes navýšení kapitálu v roce 2002 z 4,47 na 4,73 EUR.

„Uplynulý rok byl pro naši banku jistě doposud nejaktivnějším obdobím. Řadou opatření jsme upevnili svou pozici vedoucí retailové banky ve střední Evropě: drobným akcionářům České spořitelny (ČS) jsme nabídli převzetí akcií a zároveň jsme dokončili transformaci tohoto bankovního domu, v němž nyní vlastníme zhruba 95 % akcií. Prokázali jsme svou schopnost úspěšně umístit banku na trhu. Druhou kotaci našich akcií v Praze, která předčila očekávání ohledně obratu i objemu, vidíme jako vstřícný signál vůči našim aktivitám ve střední Evropě, ale zároveň nám otevřela dveře k novým skupinám investorů. Převzetím chorvatské Riječka banky, která se ještě letos v létě sloučí se stávající dceřinou bankou Erste & Steiermärkische Banka d.d., zaujmeme v Chorvatsku třetí místo mezi největšími bankovními skupinami. Na Slovensku jsme v lednu 2003 podle plánu úspěšně zakončili transformaci Slovenské sporiteľni a také v Maďarsku se maďarskému týmu podařilo přeměnit dceřinou společnost Erste Bank na ziskovou banku“, dodal Andreas Treichl.

„V Rakousku jsme se v roce 2002 věnovali především navýšení kapitálu a zintenzivnění spolupráce ve spořitelní skupině. V rámci této spolupráce jsme společně dosáhli mnohem lepších výsledků, než jsme očekávali v roce 1997, kdy jsme tuto úzkou spolupráci začínali. Nejenže zabezpečuje nezávislost rakouských spořitelen, ale dosaženou úsporou nákladů umožňuje věnovat více času pro péči o klienty. Zohledníme-li hospodářské turbulence, které postihly celou západní Evropu, můžeme být s dosaženým výsledkem v Rakousku spokojeni. Vyhlídky slabého hospodářského růstu v Evropské unii budou vyžadovat i po celý rok 2003 naprostou koncentraci na zlepšení struktury nákladů a struktury rezerv a opravných položek v Rakousku“.

Přehled konsolidovaných údajů

Erste Bank v roce 2002 zvýšila celkové provozní příjmy o 65,4 procenta na 3.583,1 mil. EUR. Tato hodnota vyplývá především z rozšíření konsolidovaného okruhu . V klíčové skupině, kterou tvoří Erste Bank a její dceřiné společnosti, vzrostly celkové provozní příjmy o 10,0 procent.

Všeobecné provozní náklady stouply o 67,2 procenta na 2.432,0 mil. EUR (v klíčové skupině o 12,4 procenta na 1.634,3 mil. EUR). Nárůst byl zapříčiněn především začleněním Riječka banky a spořitelny Tiroler Sparkasse a změnami devizových kurzů.

Začlenění spořitelen křížového garančního systému mělo za následek očekávaný nárůst rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám o 99,6 % na 406,4 mil. EUR. V klíčové skupině činila tato hodnota 211,1 mil. EUR (+ 3,7 %) a jen nepatrně překročila hodnotu minulého roku.

Ostatní provozní výsledek je sice nadále negativní (-80,2 mil. EUR, klíčová skupina –68,4 mil. EUR), v porovnání s minulým rokem (-102,5 mil.) se ovšem podstatně zlepšil.

Čistý zisk za účetní období činí po odečtení daní a cizích podílů na zisku za rok 2002 255,2 mil. EUR (klíčová skupina 245,9 mil. EUR nebo +10,1 procenta), což v souladu s prognózami odpovídá překročení výsledku předchozího roku o 14,3 procenta.

Návratnost kapitálu (RoE) v křížovém garančním systému spořitelen se podařilo zlepšit z 12,4 na 12,7 procenta. V klíčové skupině činí tato hodnota kvůli většímu efektu navýšení kapitálu na zvýšený průměrný vlastní kapitál 10,9 procenta.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).