Hlavní navigace

EGAP zřizuje dceřinou společnost Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s.

Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) založila dne 31.ledna 2005 podpisem zakládacích listin dceřinou společnost Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. O založení společnosti rozhodla valná hromada EGAP, jíž se zúčastnili zástupci všech ministerstev, která vykonávají akcionářská práva státu v EGAP: Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zemědělství. EGAP je jediným akcionářem nově založené dceřiné společnosti.

Sdílet

Založení dceřiné společnosti je krokem k praktické realizaci Koncepce dalšího rozvoje státní podpory vývozu formou úvěrového pojištění a financování vývozu se státní podporou.Podle zmíněné Koncepce EGAP vyčleňuje komerční pojištění do dceřiné společnosti, která vznikne na základě povolení k pojišťovací a zajišťovací činnosti a činnostem souvisejícím (podle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů).

Již od vzniku EGAP v roce 1992 funguje komerční pojištění na komerčních principech, tj. se zajištěním na mezinárodních trzích úvěrového zajištění a bez podpory státu, tudíž bez jakýchkoliv nároků na rozpočtové zdroje. Na základě zpřísněných předpisů EU platných od konce 90-tých let vykazuje EGAP již od roku 2000 hospodářský výsledek za komerční pojištění odděleně od pojištění se státní podporou, od počátku roku 2004 bylo komerční pojištění organizačně soustředěno do samostatného úseku. Vyčlenění komerčního pojištění do samostatného subjektu – tj. dceřiné společnosti je přirozeným završením tohoto procesu.

V další etapě se uvažuje, že akciový podíl v této nové společnosti bude nabídnut strategickému partnerovi, což umožní přístup k vyspělým technologiím, produktům a především databázím a know-how. Fungování pojišťovny jako součást větší mezinárodní skupiny je nezbytným předpokladem pro optimální rozvoj komerčního pojištění s cílem dále tyto služby zkvalitňovat, zlevňovat a rozšiřovat jejich dostupnost pro české exportéry na evropské a světové úrovni.

Management dceřiné společnosti a její statutární orgán (tj. představenstvo) jsou obsazeny vedoucími pracovníky EGAP, v dozorčí radě budou kromě představitelů EGAP v počáteční fázi zastoupeni i zástupci státu s cílem zabezpečit, aby Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. plynule pokračovala v poskytování kvalitních služeb všem skupinám českých exportérů a tyto funkce a záměry dále rozvíjela.

Předsedou představenstva dceřiné společnosti byl zvolen vrchní ředitel komerčního pojištění EGAP Ing. Martin Růžička, předsedou dozorčí rady náměstek ministra průmyslu obchodu Ing. Martin Tlapa, MBA a místopředsedou dozorčí rady generální ředitel a místopředseda představenstva Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) Ing. Pavol Parízek.

Rozvoj nových činností EGAP v pojištění se státní podporou

Pojištění se státní podporou, které je součástí státní podpory vývozu, je ponecháváno v působnosti stávající státem vlastněné pojišťovny EGAP, fungující již převážně na bázi využití vlastních finančních zdrojů, tj. bez nároků na pravidelné dotace ze státního rozpočtu.

S cílem využít odbornou a finanční kapacitu EGAP pro podporu podnikání v tuzemsku a pro zvyšování konkurenceschop­nosti českých podniků se připravuje rozšířit působnost EGAP o další funkce.

Půjde jednak o rozšíření dosavadních činností v rámci úvěrového pojištění a zajištění při podpoře exportu, především:

  • rozšíření podpory MSP,
  • pojištění vysoce rizikových projektů zvláštního národohospodářského významu,
  • pojištění projektů financovaných na principu projektového financování, rozšíření pojištění rizik při investicích českých podniků v zahraničí o komerční rizika,
  • pojištění úvěrů na investice do výroby pro vývoz.

V rámci připravovaných nových aktivit na podporu podnikání půjde např. o podporu zahraničních investic v ČR, pojišťování úvěrů na dlouhodobé investiční projekty ve veřejném sektoru v ČR (projekty typu PPP), pojišťování úvěrů kryjících spoluúčast českých subjektů při využívání strukturálních fondů Evropské Unie a další.

EGAP poprvé pokořil stomiliardovou hranici

EGAP podle předběžných výsledků za rok 2004 poprvé překročil hodnotu 100 mld. Kč nově pojištěných úvěrů. Z toho úvěry s komerčním pojištěním činily dle předběžných údajů zhruba 84,6 mld., k tomu objem úvěrů pojištěných se státní podporou přesáhl 17 mld. Kč.

Pozitivní vliv úvěrového pojištění na český vývoz je ještě mnohem vyšší. EGAP v mnoha případech pojišťuje pouze část hodnoty vývozního kontraktu, tím však umožní realizovat kontrakt mnohem větší hodnoty než je pojistná hodnota krytá pojistkou. Celková hodnota vývozních kontraktů, které byly podpořeny úvěrovým pojištěním EGAP (pojištění se státní podporou + komerční pojištění) je tak mnohem vyšší a v roce 2004 přesáhla 178 mld. Kč, což je více než 10% hodnoty celkového českého vývozu za loňský rok.

Přírůstek hodnoty pojištěných pohledávek v komerčním pojištění proti roku 2003 činí téměř 30 %, tj. toto pojištění rostlo rychlejším tempem než celkový český vývoz. Na předepsaném pojistném EGAP meziročně vybral o 27 % více než v předchozím roce a jeho podíl na trhu komerčního úvěrového pojištění se v roce 2004 zvýšil o 4 procentní body a převýšil 53 %. Náskok před konkurencí potvrzuje i Satisfakční studie provedená nezávislou agenturou SC&C v roce 2004. Nárůst byl ovšem zaznamenán i ve vyplacených škodách, a to celkem o 26,7 %. Z toho o 7,8 % více vyplatil EGAP v komerčního pojištění.

EGAP splnil podmínky ISO 9001:2000

Finanční služby jsou dnes již neoddělitelnou součástí obchodního styku a orientace na kvalitu služeb se stává prioritou i pro EGAP. Vysoká koncentrace českého vývozu do zemí Evropské Unie a členství České republiky v EU přispěly k tomu, že dnes je certifikace kvality důležitým kritériem výběru dodavatele a partnera i při tuzemských obchodních vztazích

Po úspěšném uzavření certifikačního auditu bylo potvrzeno, že EGAP splňuje podmínky standardů kvality ISO 9001:2000.
Audit provedla společnost SGS Czech Republic, s.r.o., která v České republice zastupuje švýcarskou organizaci SGS SA, Systeme & Services Certification.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).