Hlavní navigace

EBRD a Komerční banka podepsaly smlouvu o úvěru ve výši 10 milionů eur

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) poskytuje Komerční bance (KB) úvěr ve výši 10 mil. eur na podporu rozvoje malých a středních municipalit (MSM), jejich komunálních podniků a firem poskytujících komunální služby v ČR. Půjčka spadá do komunálního úvěrového rámce (Municipal Framework Facility) financovaného společně EBRD a Evropskou komisí (EK) a doplňuje ji finanční a technická podpora EK až do výše 1,9 mil. eur.

Tyto finanční prostředky pomohou KB poskytovat dlouhodobé financování menšího rozsahu pro obecní infrastrukturu, místní dopravu, vytápění, sociální bydlení, rekonstrukce, zdravotnictví, vzdělávání a rekreaci. EBRD se zaměřuje na rozvoj MSM, KB s 360 pobočkami a 35 obchodními centry pro středně velké podniky a municipality zaujímá ve financování MSM v ČR přední místo. Díky zkušenostem své mateřské společnosti, Société Générale, KB pomáhá malým a středním municipalitám řešit jejich investiční potřeby, jež se týkají zlepšování ekologických parametrů při plnění norem EU. Půjčka pomůže Komerční bance zvýšit dostupnost dlouhodobého financování pro municipality a více se zaměřit na spolupráci s věřiteli ve fázi přípravy projektů.

André Léger, výkonný ředitel pro marketing KB, uvedl, že úvěr je důležitým posílením banky při operacích spojených s půjčkami. Na základě tohoto financování KB v současné době připravuje novou úvěrovou nabídku, která by měla být představena během 2. pololetí roku 2006.

François Lecavalier, ředitel EBRD pro ČR, prohlásil, že poskytování podpory a dlouhodobé financování malých municipalit přispěje ke zlepšení kvality života občanů díky modernizaci obecní infrastruktury a energetického zefektivnění služeb. Dohoda s KB přispěje k dalšímu rozvoji a financování tohoto důležitého sektoru, dodal.

Půjčka se poskytuje v rámci komunálního úvěrového rámce (Municipal Finance Facility) EU a EBRD ve výši 175 mil. eur, který je společnou iniciativou EBRD a EK s cílem stimulovat úvěrování malých a středních municipalit komerčními bankami v nových členských zemích EU a v Bulharsku a Rumunsku. Cílem úvěrového rámce je řešit chronický nedostatek dlouhodobého financování dostupného malým městům a obcím. EK prostřednictvím programu PHARE poskytuje také prostředky finanční a technické spolupráce, jejichž cílem je pomáhat obcím s přípravou životaschopných projektů. Část prostředků využije KB na realizaci programu a jako příspěvek na školení personálu.

Vedoucí Delegace EK v ČR Kateřina Thompson řekla, že tento nový úvěr cílený na malé municipality je dokladem výrazné podpory tohoto sektoru ze strany EU. Ta bude pokračovat i nadále, aby přispívala k průběžnému rozvoji nových členských zemí.

Program PHARE je jedním z hlavních kanálů finanční a technické spolupráce EU s budoucími členskými státy unie. Předpokládá roční příděly ve výši 1,5 mld. eur pro oprávněné země do roku 2006. Další informace naleznete na adrese: http://europa.eu.int/…/enlargement.