Hlavní navigace

Dynamický růst skupiny PPF v roce 2004

Skupina PPF dnes oznámila předběžné neauditované finanční výsledky hlavních společností skupiny za rok 2004. „Rok 2004 přinesl významné úspěchy z hlediska rozvoje jednotlivých společností skupiny PPF jak na českém, tak na zahraničních trzích. Všechny společnosti skupiny dosáhly vynikajících výsledků v souladu s naší strategií,“ řekl Ladislav Bartoníček, člen nejvyššího vedení skupiny PPF. „Dosáhli jsme rekordních výnosů i tržního podílu na ruském trhu v oblasti spotřebitelského financování, ještě více jsme upevnili svoji pozici na českém pojišťovacím trhu a vytvořili jsme předpoklady pro další růst a rozvoj aktivit v oblasti bankovnictví.“

Sdílet

Česká pojišťovna potvrdila svoji vedoucí pozici na českém trhu meziročním růstem obchodního výkonu o 8 % a v roce 2004 dosáhla celkové výše předepsaného pojistného 41 miliard Kč. V roce 2004 ČP vytvořila hospodářský výsledek ve výši 4 miliardy Kč. Na vývoj hospodářského výsledku měl vliv růst všech hlavních ukazatelů – výnosů z finančního umístění, provozního výsledku i prodeje pojištění. Pozitivně se projevil rovněž vliv úspěšně ukončené vnitřní transformace firmy a vybudování klientského servisu. Předepsané pojistné životního pojištění dosáhlo 15,9 mld. Kč, což je o 11 procent více než v předchozím roce. Dynamika neživotního pojištění dosáhla 6 procent při celkovém předepsaném pojistném ve výši 25,1 mld. Kč. Nejúspěšnější kategorií bylo tentokrát pojištění motorových vozidel. V případě havarijního pojištění předepsané pojistné meziročně vzrostlo o 15 procent a u povinného ručení o 9 procent. Vlastní kapitál společnosti meziročně posílil o 21 procent na 18,1 miliardy Kč, a to zejména díky pozitivním hospodářským výsledkům a růstu hodnoty dceřiných společností ČP dané jejich obchodním úspěchem. Bilanční suma ČP dosáhla 121 miliard Kč a výše technických rezerv 84 miliard Kč.

Home Credit zaujímá přední pozice na všech klíčových trzích působnosti, tj. v České republice, Slovenské republice a Ruské federaci. Skupina financovala během roku 2004 nákupy klientů v celkové hodnotě 32,1 miliard Kč, což byl doposud největší objem poskytnuté jistiny v její historii. Nárůst objemu obchodu vzrostl oproti předchozímu roku o rekordních 149 %. Skupina Home Credit nabízela v průběhu roku 2004 své produkty a služby na více než 20 000 prodejních místech ve třech zemích.

Společnost Home Credit and Finance Bank působí na ruském trhu spotřebitelských úvěrů teprve dva roky. Za toto krátké období se s tržním podílem 31 % stala v Rusku druhým nejvýznamnějším hráčem. Aktivity Home Credit and Finance Bank v roce 2004 vedly ke zvýšení objemu poskytnuté jistiny na 23,5 miliard Kč, a tedy k meziročnímu nárůstu o 294 %.

Podobně úspěšná však byla na českém trhu i společnost Home Credit Finance. Za svoje sedmileté působení vykazuje stabilní a dynamický růst, což potvrdila i v uplynulém roce. V roce 2004 profinancovala nákupy klientů v celkové výši 6,24 miliardy Kč, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 23 %.

Dynamický růst zaznamenala také společnost Home Credit Slovakia, která je s 29% tržním podílem na Slovensku jedničkou mezi poskytovateli spotřebitelského financování. V loňském roce financovala nákupy klientů v hodnotě 2,3 miliardy Sk, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 19 %. Do prosince minulého roku využilo služby Home Credit Slovakia více než 450 000 klientů.

eBanka pokračovala v roce 2004 ve své expanzi na trhu movitých osob a malých a středních firem. To se projevilo zvýšením zisku z bankovní činnosti o 49 % na 1,2 miliardy Kč, za nímž stojí růst objemu poskytnutých úvěrů o 104% na 6,38 miliard Kč, zvýšení objemu klientských vkladů o 34% na 12 miliard Kč a zvýšení počtu významných klientů o 22% na 107 000. Ztráta eBanky ve výši –271 mil. Kč byla způsobena investicemi do dobudování obchodní sítě eBanky (dopad cca –100 milionů Kč) a do intenzivního akvizičního marketingu (celková výše 150 milionů Kč). Akcionáři eBanky uhradili negativní hospodářský výsledek ještě před koncem roku navýšením kapitálu eBanky o 252 milionů Kč. Dobudování obchodní sítě a investice do akvizice klientů v roce 2004 se již projevily v lednu 2005, kdy eBanka vytvořila kladný hospodářský výsledek ve výši 6,13 milionů Kč (výnosy 114 milionů Kč, náklady 108 milionů Kč), což potvrdila i v únoru, kdy dosáhla opět kladného hospodářského výsledku ve výši 5,27 milionů Kč (výnosy 112 milionů Kč, náklady 107 milionů Kč).

PPF banka a.s. vykázala v roce 2004 hospodářský výsledek ve výši 102,8 milionu Kč. Významnou událostí loňského roku bylo přejmenování První městské banky, a.s. na PPF banku a.s. v září 2004. V průběhu loňského roku banka dokončila restrukturalizaci a nyní se výrazně orientuje na nabídku financování velkých a středních společností, poradenské služby, bankovní služby pro skupinu PPF a investiční služby, převážně obchodování s cennými papíry. Dynamický růst banky pokračoval i v oblasti klientských vkladů a depozitních směnek, které dosáhly výše 11,1 mld. Kč. Objem poskytnutých úvěrů podnikům a komunálním klientům byl na konci roku ve výši 4,8 miliardy Kč.

ČP Leasing dosáhl v roce 2004 významných úspěchů, a to i přes zásadní daňové změny, které se projevily ve výrazném poklesu poptávky v oblasti osobních a užitkových vozů. Očekávaný hospodářský výsledek ve výši 188 milionů Kč představuje meziroční nárůst o 66%. Za tímto hospodářským výsledkem stojí úspěšná obchodní strategie, zkvalitnění procesů v oblasti řízení a prevence rizik a zavedení sofistikovaných kontrolních mechanismů pro plánování a kontrolu finančních operací. V roce 2004 se nadále úspěšně rozvíjela spolupráce mezi ČP Leasing a Českou pojišťovnou při sjednávání havarijního pojištění a povinného ručení. Přes ČP Leasing bylo v roce 2004 pojištěno více než 10 700 vozidel. Roční předpis pojistného z těchto smluv přesáhl 198 milionů Kč. Z celkového portfolia společnosti ČP Leasing získala Česká pojišťovna roční předpis ve výši 584 milionů Kč.

Správu nemovitostního fondu a nemovitostních investičních projektů skupiny PPF zabezpečuje PPF majetková. Jedná se zejména o realitní činnost, řízení stavebních projektů, ekonomické analýzy a správu majetku. Jeho hodnota přesahovala ke konci roku 2004 8,1 miliard. Kč. Společnost tak navzdory vysoce konkurenčnímu prostředí patří díky odbornému zázemí a know-how k největším v daném oboru na českém trhu.

Romana Tomasová
ředitelka marketingu a komunikace PPF

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).