Hlavní navigace

Dvouciferný růst v průmyslu pokračoval

Průmyslová produkce sezónně očištěná byla v dubnu 2007 meziměsíčně nižší o 0,5 %. Průmyslová produkce vzrostla meziročně o 14,0 %. Tržby z průmyslové činnosti se meziročně reálně zvýšily o 14,4 %. Hodnota nových zakázek byla meziročně vyšší o 6,3 %.

Sdílet

Průmyslová produkce sezónně očištěná byla meziměsíčně v dubnu 2007 nižší o 0,5 %. Trend vzrostl o 0,8 %.

Meziroční index průmyslové produkce v dubnu byl 114,0 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů dosáhl 111,5 %. Duben 2007 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byl index 112,1 %. Dvouciferný růst v průmyslu pokračoval čtvrtý měsíc. K růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba dopravních prostředků a zařízení (příspěvek k růstu průmyslu celkem 3,3 procentního bodu, růst odvětví o 16,4 %), výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek 2,7 p.b., růst o 22,6 %) a výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek 1,6 p.b., růst o 25,4 %). Průmyslová produkce naopak poklesla v odvětví těžba energetických surovin (příspěvek –0,1 p.b., pokles o 3,7 %).

V dubnu se zvýšila produkce ve všech hlavních průmyslových seskupeních: výroba pro investice (o 18,5 %), pro mezispotřebu (o 15,1 %), pro dlouhodobou spotřebu (o 13,3 %), pro krátkodobou spotřebu (o 10,1 %) a výroba energií (o 3,2 %).

Tržby z průmyslové činnosti ve stálých cenách (rok 2000) se meziročně zvýšily o 14,4 % (v běžných cenách o 17,0 %), po očištění od vlivu počtu pracovních dnů byly tržby vyšší o 11,9 % a po očištění od sezónních vlivů vzrostly tržby o 12,8 %. K růstu tržeb z průmyslové činnosti nejvíce přispěla výroba dopravních prostředků a zařízení (příspěvek k růstu průmyslu celkem 3,6 procentního bodu, růst odvětví o 16,5 %), výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek 2,0 p.b., růst o 13,4 %), výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek 2,0 p.b., růst o 25,4 %) a výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek 1,9 p.b., růst o 28,6 %).

Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily reálně o 22,0 %, v běžných cenách o 23,9 %. Jejich podíl na celkových tržbách průmyslových podniků (v b.c.) činil 50,6 %.

Tržby z průmyslové činnosti podniků pod zahraniční kontrolou se reálně zvýšily o 17,8 % (v běžných cenách o 20,9 %). Jejich podíl na celkových tržbách (v b.c.) činil 60,5 %. Tržby z přímého vývozu u těchto podniků reálně vzrostly o 22,7 % (v b.c. o 24,7 %). Jejich podíl na celkových tržbách těchto podniků (v b.c.) činil 75,8 %.

Průměrný počet zaměstnaných osob v průmyslu se v dubnu meziročně zvýšil o 28,6 tis. osob (tj. o 2,5 %). Vzrostl v odvětvích výroba pryžových a plastových výrobků (o 10,8 %), výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (o 7,1 %) a výroba a opravy strojů a zařízení (o 5,7 %). Poklesl nejvíce ve výrobě textilií a textilních výrobků (o 6,3 %), v těžbě energetických surovin (o 5,8 %) a ve výrobě usní a výrobků z usní (o 2,8 %). Průměrná měsíční nominální mzda v dubnu byla 20 414 Kč a meziročně vzrostla o 8,8 %. Průměrná hodinová mzda byla 145,6 Kč a zvýšila se o 6,8 %. Produktivita práce v průmyslu vzrostla o 10,8 %, hodinová produktivita byla vyšší o 9,5 %.

Nové zakázky v průmyslových podnicích ve vybraných odvětvích uzavřené v dubnu dosáhly hodnoty 149,6 mld. Kč v b.c., z toho ze zahraničí 97,1 mld. Kč. Meziroční index nových zakázek celkem činil 106,3 %, z toho u nových zakázek ze zahraničí 113,6 %. K růstu nových zakázek ze zahraničí nejvíce přispěla odvětví: výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek k růstu 2,5 procentního bodu, růst o 18,2 %), výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken (příspěvek 2,1 p.b., růst o 33,7 %) a výroba motorových vozidel (příspěvek 1,9 p.b., růst o 5,4 %). Nové zakázky ze zahraničí poklesly v odvětví výroba textilií a textilních výrobků (příspěvek –0,02 p.b., pokles o 0,8 %).

Podle údajů zveřejněných Eurostatem meziroční index průmyslové produkce po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostl v březnu 2007 v EU 27 o 3,9 %. Z členských států, za které byla data dostupná, se nejvíce zvýšil v Polsku o 13,6 %, na Slovensku o 12,6 % a ve Slovinsku o 11,5 %. V Německu vzrostl o 6,9 %. K největšímu poklesu došlo v Lotyšsku o 8,5 %.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).