Hlavní navigace

Dozorčí rada KB schválila návrh na výplatu dividend

Praha, 18. června – Komerční banka sděluje, že součástí dnešního jednání dozorčí rady KB bylo přezkoumání návrhu na rozdělení zisku KB za rok 2002 včetně návrhu představenstva na výplatu dividendy ve výši 40 Kč na jednu akcii, mající nominální hodnotu 500.-Kč.

Dozorčí rada doporučí valné hromadě konané dne 19. 6. 2003 schválit návrh na rozdělení zisku za rok 2002 předložený představenstvem včetně navržené výše dividendy.

Marie Petrovová
Tisková mluvčí KB