Hlavní navigace

Dodržují banky opatření ČNB o interním auditu?

Praha, 14. července 2005 - Společnost Ernst & Young uskutečnila v České republice průzkum, který se zaměřoval na fungování útvarů interního auditu v bankovním sektoru. Průzkum odhalil dodržování, ale i dílčí nedostatky v rámci požadavků stanovených opatřením České národní banky (ČNB) č. 2 ze dne 3. února 2004. Do průzkumu se zapojilo 23 bank působících v České republice.

Sdílet

Jan Fanta, partner ve společnosti Ernst & Young, hodnotí výsledky „Průzkumu připravenosti interního auditu na opatření ČNB 2005“ takto: Obecně je soulad s opatřením ČNB na velice dobré úrovni. Všechny banky, které odpověděly na dotazy v rámci průzkumu, mají zřízeny příslušné útvary, sestavují pravidelně analýzu rizik a plány auditů a mají zaveden systém sledování nápravných opatření. Průzkum však odhalil i některé nedostatky.

Díky „Průzkumu připravenosti interního auditu na opatření ČNB 2005“ byly identifikovány oblasti, ve kterých činnosti bank nejsou v souladu s požadavky ČNB. Například podle opatření ČNB mají internímu auditu podléhat veškeré činnosti banky. Výsledky ukazují, že české bankovní domy své audity zaměřují 100% jen na „účinnost vnitřního řídícího a kontrolního systému“, ale 30 % z nich například nevěnuje pozornost finančnímu řízení banky a spolehlivosti informací předávaných představenstvu a dozorčí radě.

Dalším zjištěným nedostatkem je zpětná vazba u připomínek, které vyplynou z prověrek provedených útvarem interního auditu v jiných odděleních. Průzkum ukázal, že pouze v 57 % případů je ve statutu interního auditu vymezen způsob vypořádání připomínek ohledně závěrů interního auditu a řešení případných sporů. Názory představenstva nebo dozorčí rady na výstupy z analýzy rizik písemně nedokumentuje téměř 35 % bank.

13 % bank není zcela v souladu s opatřením ČNB v oblasti možnosti účasti útvaru interního auditu na zasedáních všech poradních a rozhodovacích výborů banky. K porušování dochází i při přípravě plánu interního auditu kde až 40 % respondentů nezohledňuje podněty dozorčí rady.

Činnost útvaru interního auditu má být dle opatření ČNB prověřena nejméně jednou za pět let nezávislým externím hodnotitelem. Z průzkumu vyplynulo, že 26 % společností takovou prověrku neprovedlo a ani ji zatím neplánuje.

Jan Fanta, dodává: Za nejzávažnější považujeme nedostatky v oblastech dokumentace, kdy například jen 57 % bank uvedlo, že na základě auditorského spisu lze testy bez problémů zopakovat. Další oblastí pro zlepšení je i komunikace s dozorčími radami a externím auditorem a hodnocení kvality činnosti externího auditora, kdy například 35 % bank uvedlo, že útvar interního auditu externího auditora vůbec nehodnotí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).