Hlavní navigace

Devět procent ročního výnosu připsal investorům zajištěný fond „ČSOB Světové akcie 6“

Maximální možný výnos - 9 % za jeden rok (listopad 2002 až listopad 2003) - připsal při “zakliknutí” investorům zajištěný fond ČSOB Světové akcie 6. Výnos fondu se odvíjí od vývoje koše tří akciových indexů pokrývajících tři nejdůležitější světová ekonomická centra – Spojené státy, Evropu a Japonsko. Tento koš se ve stejném období zhodnotil o 12,05 procenta.

Fond má tzv. Large Click strukturu, což znamená, že investorům připisuje každý rok zhodnocení podle vývoje hodnoty koše referenčních akciových indexů v rozmezí mínus 3 až plus 9 procent. Výhodou tohoto zajištěného fondu je, že investor má jistotu, že v době splatnosti získá zpět 100 procent počáteční hodnoty investice i v případě poklesu akciových trhů. Na druhé straně se může podílet na růstu bonitních světových akcií. Vzhledem k tomu, že jsou zajištěné fondy ČSOB vedeny v českých korunách nenesou jejich investoři měnové (kurzové) riziko.

Omezení ročního růstu investice na 9 procent je dobrou cenou za jistotu investování bez rizika ztrát v době splatnosti fondu. Zajištěné fondy jsou určeny především investorům, kteří chtějí ze svých peněz získat vyšší výnosy než na termínovaných účtech v bance a současně se obávají poklesů hodnoty své investice v případě nepříznivého vývoje světových akcií.

V současné době nabízí ČSOB na svých pobočkách další dva nové zajištěné fondy, jejichž výnos je podobně jako u fondu Světové akcie 6 odvozen od světových akciových indexů. Celkem nabízí ČSOB 17 korunových zajištěných fondů. Jejich oblibu dokládá skutečnost, že jim čeští investoři od začátku roku 2000 svěřili již přes 3,5 mld. Kč.