Hlavní navigace

Dětské plenky nemusí mít vyšší sazbu DPH

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) se domnívá, že stávající legislativa EU umožňuje i nadále uplatňovat sníženou sazbu DPH na dětské plenky. Je v zájmu zejména mladých rodin, aby Česká republika tuto možnost využila. Systém snížené sazby DPH existuje především proto, aby se aplikoval na nezbytné produkty denní potřeby či sociálně preferované výrobky a služby, a tlumil tak dopad této daně na domácnosti s nižšími příjmy.

Sdílet

Článek 12, odst. 3 Směrnice č. 92/111/EEC, kterou se mění směrnice 77/388/EEC o DPH stanoví, že členské státy mohou uplatňovat snížené sazby DPH na kategorie zboží a služeb, zařazených v Příloze H. Odůvodněním Přílohy H, jež bylo uvedeno v první zprávě Komise pro Evropskou radu o harmonizaci DPH je, že snížené sazby DPH by měly být vyhrazeny pro „základní zboží a služby splňující cíle sociální a kulturní politiky“. Kategorie zboží obsažené v Příloze H jsou definovány velice obecně a ponechávají členským státům prostor pro vlastní zvážení interpretace.

V kategorii 3 Přílohy H jsou výrobky pro zdravotní péči, jež mohou požívat výhod snížené sazby DPH, definovány následovně: “Farmaceutické výrobky, jež jsou obvykle používány pro zdravotní péči, prevenci nemocí, léčbu pro lékařské a veterinární účely včetně výrobků používaných pro antikoncepci a hygienickou ochranu“.

Tuto obecně definovanou kategorii – zahrnující celou škálu výrobků od farmaceutických produktů pro lékařské účely až po antikoncepci a hygienické výrobky – v praxi uplatňují různé členské státy různým způsobem.

Dětské plenky splňují požadavek na “základní zboží plnící cíle sociální politiky” stanovený jako cíl metody Přílohy H – snížená sazba DPH má významný sociální dopad na rodiny. Již dnes jsou mnohé mladé rodiny s malými dětmi ve složité situaci a ta by se zvýšením sazby DPH na dětské plenky ještě zhoršila. – Stát chce podporovat mladé rodiny, proto nerozumíme tomu, proč nevyužije možnosti zachovat sníženou sazbu daně, dodává František Lobovský.

V programovém prohlášení vlády ze srpna 2002 se říká, že Vláda považuje za krajně nezbytné přispět k překonání kritického stavu demografického vývoje obyvatelstva, který ohrožuje budoucnost naší společnosti. Vláda pokládá za svůj naléhavý úkol přijmout opatření, která povedou k vytvoření podmínek pro lepší fungování a stabilitu rodiny a manželství a která podpoří rodiny s dětmi.

V České republice používají děti plenky po dobu zhruba 20 až 24 měsíců. Výrobci uvádějí, že průměrná rodina zaplatí za plenky kolem 1200 Kč měsíčně. Kdyby se DPH zvýšila ze stávajících 5 procent na 22 procent, znamenalo by to podle dostupných odhadů vyšší výdaje za plenky v průměru o cca 4896 Kč za dva roky. V posledních několika letech se rodí ročně okolo 90 000 dětí, zatímco asi 107 000 obyvatel ČR ročně umírá. Z demografického hlediska to znamená, že dochází k úbytku obyvatelstva. Zvýšení sazby DPH na 22 % u dětských plen by přineslo do státního rozpočtu odhadem 881,3 milionů Kč za dva roky (90 000 dětí x 2 roky x 4 896 Kč), ročně tedy 440,6 milionů Kč. Ve srovnání s celkovým státním rozpočtem se tento sociální dopad na mladé rodiny jeví jako neúměrný.

Omezení času stráveného přebalováním a ošetřením dítěte na minimum je zcela nezbytné, aby si mohli rodiče optimálně zorganizovat pracovní a rodinný život. To platí obzvláště pro pracující rodiče a je to přínosem i pro dítě samotné. Zvýšení sazby DPH na jednorázové dětské plenky povede ve svém důsledku ke zhoršení ekonomické situace mladých rodin, dodává F. Lobovský.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).