Hlavní navigace

Dětské plenky nemusí mít vyšší sazbu DPH

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) se domnívá, že stávající legislativa EU umožňuje i nadále uplatňovat sníženou sazbu DPH na dětské plenky. Je v zájmu zejména mladých rodin, aby Česká republika tuto možnost využila. Systém snížené sazby DPH existuje především proto, aby se aplikoval na nezbytné produkty denní potřeby či sociálně preferované výrobky a služby, a tlumil tak dopad této daně na domácnosti s nižšími příjmy.

Doba čtení: 2 minuty

Článek 12, odst. 3 Směrnice č. 92/111/EEC, kterou se mění směrnice 77/388/EEC o DPH stanoví, že členské státy mohou uplatňovat snížené sazby DPH na kategorie zboží a služeb, zařazených v Příloze H. Odůvodněním Přílohy H, jež bylo uvedeno v první zprávě Komise pro Evropskou radu o harmonizaci DPH je, že snížené sazby DPH by měly být vyhrazeny pro „základní zboží a služby splňující cíle sociální a kulturní politiky“. Kategorie zboží obsažené v Příloze H jsou definovány velice obecně a ponechávají členským státům prostor pro vlastní zvážení interpretace.

V kategorii 3 Přílohy H jsou výrobky pro zdravotní péči, jež mohou požívat výhod snížené sazby DPH, definovány následovně: “Farmaceutické výrobky, jež jsou obvykle používány pro zdravotní péči, prevenci nemocí, léčbu pro lékařské a veterinární účely včetně výrobků používaných pro antikoncepci a hygienickou ochranu“.

Tuto obecně definovanou kategorii – zahrnující celou škálu výrobků od farmaceutických produktů pro lékařské účely až po antikoncepci a hygienické výrobky – v praxi uplatňují různé členské státy různým způsobem.

Dětské plenky splňují požadavek na “základní zboží plnící cíle sociální politiky” stanovený jako cíl metody Přílohy H – snížená sazba DPH má významný sociální dopad na rodiny. Již dnes jsou mnohé mladé rodiny s malými dětmi ve složité situaci a ta by se zvýšením sazby DPH na dětské plenky ještě zhoršila. – Stát chce podporovat mladé rodiny, proto nerozumíme tomu, proč nevyužije možnosti zachovat sníženou sazbu daně, dodává František Lobovský.

V programovém prohlášení vlády ze srpna 2002 se říká, že Vláda považuje za krajně nezbytné přispět k překonání kritického stavu demografického vývoje obyvatelstva, který ohrožuje budoucnost naší společnosti. Vláda pokládá za svůj naléhavý úkol přijmout opatření, která povedou k vytvoření podmínek pro lepší fungování a stabilitu rodiny a manželství a která podpoří rodiny s dětmi.

V České republice používají děti plenky po dobu zhruba 20 až 24 měsíců. Výrobci uvádějí, že průměrná rodina zaplatí za plenky kolem 1200 Kč měsíčně. Kdyby se DPH zvýšila ze stávajících 5 procent na 22 procent, znamenalo by to podle dostupných odhadů vyšší výdaje za plenky v průměru o cca 4896 Kč za dva roky. V posledních několika letech se rodí ročně okolo 90 000 dětí, zatímco asi 107 000 obyvatel ČR ročně umírá. Z demografického hlediska to znamená, že dochází k úbytku obyvatelstva. Zvýšení sazby DPH na 22 % u dětských plen by přineslo do státního rozpočtu odhadem 881,3 milionů Kč za dva roky (90 000 dětí x 2 roky x 4 896 Kč), ročně tedy 440,6 milionů Kč. Ve srovnání s celkovým státním rozpočtem se tento sociální dopad na mladé rodiny jeví jako neúměrný.

Omezení času stráveného přebalováním a ošetřením dítěte na minimum je zcela nezbytné, aby si mohli rodiče optimálně zorganizovat pracovní a rodinný život. To platí obzvláště pro pracující rodiče a je to přínosem i pro dítě samotné. Zvýšení sazby DPH na jednorázové dětské plenky povede ve svém důsledku ke zhoršení ekonomické situace mladých rodin, dodává F. Lobovský.