Hlavní navigace

Deloitte odhaluje hlavní letošní trendy technologických oborů: ekologie, bezpečnost a jednoduchost

Expertní skupina pro technologie, média a telekomunikace (TMT) společnosti Deloitte ve své nejnovější zprávě analyzuje vývojové, marketingové a obchodní trendy, které letos v největší míře ovlivní technický pokrok.

Sdílet

Neškodí, ale málo pomáhají

Jedním z hlavních určujících trendů zůstane i v tomto roce ekologie. „Technologické firmy budou hledat své možnosti, jak přispět k ochraně klimatu. Najdou je ve vývoji produktů a služeb přátelských k životnímu prostředí. Budou poukazovat na to, jak jejich výrobky vytvářejí alternativu k tak nešetrným činnostem, jako jsou služební cesty, případně jak s jejich pomocí lze racionalizovat spotřebu energie,“ říká Petr Babický, TMT partner, Deloitte Česká a Slovenská republika.

Já je někdo jiný

Neméně aktuálním tématem bude bezpečnost a ochrana osobních údajů. Státy si potřebují chránit své hranice, firmy své elektronicky skladované údaje a lidé svůj majetek a identitu. Hesla, identifikační čísla (PIN), elektronické podpisy a klíče nepředstavují dokonalé zabezpečení, protože se dají kopírovat, ztratit, ukrást i zapomenout. Perspektivním řešením jsou technologie založené na biometrických údajích.

Princip biometrické identifikace většina lidí sice zná zatím jen ze sci-fi, ale letošek přinese velký nástup nových aplikací biometrických metod pro běžné použití. Tato předpověď stojí na dvou základních předpokladech: vyšší výkonnost a výrazné zlevnění polovodičů, klesající ceny pamětí pro skladování elektronických dat a ochota obyvatel nést vyšší náklady na zvýšení ochrany jejich identity.

Významnou úlohu při rozšiřování aplikací založených na biometrických údajích sehraje státní správa. Některé země, od loňska i Česká republika, začaly vydávat cestovní doklady s biometrickými údaji jejich držitelů. Díky tomu se zlevní jednotková cena technologických zařízení a biometrická ochrana se postupně zlevní pro všechny potenciální uživatele. Ruku v ruce s rozvojem této technologie však musí jít celosvětová standardizace biometrických bezpečnostních systémů, a také samozřejmě ochrana proti jejich zneužití.

Zaplať, uhlíři!

Nové technologie rovněž budou v roce 2007 čelit snahám o jejich zneužití při daňových podvodech. Nejrozšířenější jsou patrně úniky na dani z přidané hodnoty při vývozu a dovozu zboží, kdy exportér může žádat vrácení DPH, zatímco dovozce je povinen při prodeji importovaného zboží v cílové zemi vybrat DPH od zákazníků a odevzdat státu. Zatímco vývozce získá DPH zpět, dovozce daň neodevzdá. Některé zásilky takto překročí státní hranici i několikrát tam a zpět. V Evropě jsou úniky DPH docílené tímto způsobem odhadovány na téměř 67 mld. USD (1433,13 mld. Kč) ročně.

Nové technologie, jako např. polovodiče a mobilní telefony, jsou jednak díky své relativně vysoké hodnotě a malém objemu častým subjektem daňových podvodů, jednak se ale stanou nositelem nových možností ochrany proti tomuto typu zločinu. Například firmy mohou ve spolupráci se státními orgány opatřovat své zboží radiofrekvenčními značkami a tím je jednoznačně identifikovat. Především ale musejí výrobci a obchodníci pečlivě sledovat daňovou a obchodní legislativu, neboť zákony jednotlivých zemí se výrazně liší a budou se měnit. „Zákony namířené proti podvodům s DPH již přijaly některé země Evropské unie, mj. Španělsko, Velká Británie nebo Itálie. Dříve nebo později můžeme čekat podobné změny v legislativě týkající se DPH také v České republice,“ poznamenává John Ploem, daňový poradce, partner Deloitte Česká republika.

Kapesní energie a jednoduchost prorazí

Také v letošním roce se budou technologické firmy dále zdokonalovat ve vývoji a aplikacích mobilních energetických zdrojů. Jen na vývoj suchých článkových baterií se ročně vynakládá 31 mld. USD, dalších 6 miliard dolarů padne na vývoj znovunabíjecích baterií. Pozornost firem se ale upne spíše na možnosti průběžného získávání energie ze zatím neobvyklých, ale všudypřítomných zdrojů, jako jsou sluneční záření či denní světlo, teplota lidského těla, pohyb, apod…

Marketingové poznatky pak napovídají, že v roce 2007 mohou být obchodně úspěšnější firmy, které nabídnou spotřebitelům jednoduché, monofunkční přístroje, než výrobci složitých, integrovaných zařízení. Reklamační oddělení specializovaných obchodů uvádějí, že jen u poloviny všech reklamací je příčinou skutečná vada zboží. V polovině případů zákazníci vracejí výrobky proto, že jim nerozumějí a nedovedou je ovládat. Průměrný spotřebitel věnuje návodu k použití nejvýše 20 minut. Pokud během této doby přístroj neovládne, odmítá jej.

Předpovědi skupiny TMT Deloitte pro technologický sektor v plném znění jsou zveřejněny na: www.deloitte.co.uk/predictions

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).