Hlavní navigace

Další prostředky EU jsou připraveny k vyplácení příjemcům pomoci

Evropská komise převedla v průběhu září další dvě zálohové platby, které se týkají Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a k 11.10.2004 je na účtu Ministerstva financí deset zálohových plateb na programy spolufinancované z prostředků EU.

Sdílet

Názvy programů, datum a výše záloh, které Ministerstvo financí obdrželo, jsou uvedeny v následující tabulce:
Název programu Datum obdržení zálohy Výše zálohy (v EUR)
Jednotný programový dokument pro Cíl 3 – Praha 28.7.2004 5 879 336,30
Operační program Infrastruktura 30.7.2004 24 636 035,50
Operační program Průmysl a podnikání 30.7.2004 26 085 214,20
Společný regionální operační program* 30.7.2004 (z ERDF) 40 705 505,10
2.8.2004 (z ESF) 4 727 752,00
Jednotný programový dokument pro Cíl 2 – Praha 30.7.2004 7 129 540,00
Iniciativa EQUAL 2.8.2004 3 210 092,90
OP Rozvoj lidských zdrojů 3.8.2004 31 881 928,30
Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství* 9.9.2004 (z FIFG) 725 168,90
20.9.2004 (z EAGGF) 16 664 973,00
CELKEM 161 645 546,20

* program je financovaný ze dvou strukturálních fondů

Podmínkou, která musí být splněna, aby se mohl převod prostředků uskutečnit, je vydání rozhodnutí o schválení příslušného programu. V současné době již bylo Evropskou komisí schváleno osm z celkem devíti programů. Schválení programových dokumentů k Interregu III A se předpokládá v nejbližší době.

Výše zálohové platby činí v letošním roce 10% z celkové alokace na jednotlivé programy v rámci programovacího období 2004–2006. V příštím roce obdrží Česká republika druhou část zálohové platby ve výši 6% celkové alokace.

Všechny takto získané prostředky budou sloužit k financování prvních realizovaných projektů, které budou spolufinancovány Evropskou komisí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).