Hlavní navigace

Dálniční kupóny již koupíte na všech poštách

[Tisková zpráva] Česká pošta začala na všech svých pobočkách prodávat roční dálniční kupóny na rok 2012. Od 1. prosince také začíná jejich platnost, která končí 31. ledna 2013.

Doba čtení: 1 minuta

Cena dálničních kupónů na rok 2012 se mění následovně: roční kupón stojí 1 500 Kč, měsíční 440 Kč a desetidenní pak 310 Kč.

Platnost měsíčních kupónů začíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím dne bezprostředně následujícího měsíce, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném následujícím kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den. Například konec platnosti měsíčního kupónu s vyznačeným počátkem doby platnosti 13. 5. 2012 je 13. 6. 2012. Konec platnosti měsíčního kupónu s vyznačeným počátkem doby platnosti 30. 1. 2012 je 29. 2. 2012.

Platnost desetidenních kupónů začíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím desátého kalendářního dne. Například konec platnosti desetidenního kupónu s vyznačeným počátkem doby platnosti 13. 5. 2012 je 22. 5. 2012.

Na České poště má zákazník stoprocentní jistotu, že se nesetká s případným falzifikátem.

Dálniční kupóny mají celou řadu ochranných prvků. Nejdůležitější z nich, který při koupi umožní zákazníkovi rozpoznat pravost kupónu, je umístěn v jeho spodní části prvního a druhého dílu. Jedná se o prvek tištěný opticky variabilní barvou, který se změnou dopadajícího světla mění svoji barevnost (z růžové do zelené). Tento ochranný prvek je částečně překryt holografickou fólií.