Hlavní navigace

CzechInvest přijal celkem 329 žádostí do programu ICT v podnicích

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest přijala celkem 329 plných žádostí do programu ICT v podnicích, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Podnikatelé v rámci tohoto programu předložili projekty v hodnotě 763,6 milionů korun.

Sdílet

„V této výzvě mohou domácí podniky získat až půl miliardy korun, které jsou pro tuto výzvu vyčleněny. Na jeden projekt Evropská unie přispívá od 500 tisíc do 20 milionů korun. Dotace z prostředků EU obdrží nejlépe připravené projekty s nejvyšším bodovým ohodnocením. Předpokládáme, že takto rezort průmyslu a obchodu podpoří až dvě třetiny podaných projektů,“ říká Alexandra Rudyšarová pověřená řízením agentury CzechInvest. Podporu lze získat například na zavádění a rozšiřování informačních systémů, zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení či na outsourcing informačních systémů.

Do půlnoci posledního dne roku 2007 měli podnikatelé také možnost podávat registrační žádosti v rámci OPPI k programům Potenciál a Marketing.

V programu Potenciál přijal CzechInvest 192 registračních žádostí. Dotaci, kterou podnikatelé v rámci svých projektů požadují činí 3,3 miliardy korun. „V tomto programu se žadatelé uchází o dotaci například na vybudování vlastního výzkumného a vývojového střediska. Právě podpora vědy patří k prioritám nejen agentury CzechInvest, ale i celého českého státu,“ dodává Rudyšarová. Ministerstvo průmyslu a obchodu v listopadu loňského roku v programu Potenciál prodloužilo příjem žádostí a zvýšilo hranici podpory (alokaci) o 300 miliónů korun na 900 miliónů. Jednou ze základních podmínek pro podání projektu je minimální investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši 5 milionů Kč. Plné žádosti mohou podnikatelé zasílat do konce ledna 2008. U programu Potenciál vyhlásilo MPO 2. ledna 2008 již druhou výzvu. V ní se nově o dotace mohou ucházet i velké podniky.

Agentura CzechInvest má od 1. října 2007 ve své kompetenci i program Marketing, který do té doby spravovala česká agentura na podporu obchodu CzechTrade. O dotaci z programu Marketing podalo registrační žádosti 876 domácích podniků. Příjem plných žádostí bude ukončen 29. února 2008. Finanční prostředky získané z toho projektu mohou podnikatelé využít například na průzkum nového trhu nebo na překlad svých internetových stránek do cizího jazyka. Evropská unie na tento program v první výzvě vyčlenila čtvrt miliardy korun.

V současné době probíhá hodnocení registračních žádostí. Pokud jsou bez formálních nedostatků a splňují podmínky pro kvalifikaci do jednotlivých programů, mohou žadatelé podávat plné žádosti. Ty pak posuzují externí hodnotitelé. Výsledky hodnocení projektů žadatelé najdou na adresách www.czechinvest.org nebo www.mpo.cz

.

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je zprostředkujícím subjektem pro implementaci všech dotačních programů OPPI.

Od 2. ledna 2008 jsou v rámci OPPI vyhlášeny tyto programy:

  • ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY – Příjem registračních žádostí bude zahájen 1. března 2008 a ukončen 31. května 2008. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 500 miliónů Kč.
  • INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – Příjem registračních žádostí bude zahájen 1. března 2008 a ukončen 31. prosince 2008. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 60 miliónů Kč.
  • POTENCIÁL – Jedná se již o druhou výzvu (první výzva vyhlášena už 25. dubna 2007). Příjem registračních žádostí bude zahájen 1. března 2008 a ukončen 30. září 2009. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 2 580 miliónů Kč.
  • ŠKOLICÍ STŘEDISKA – Příjem registračních žádostí bude zahájen 3. března 2008 a ukončen 28. února 2009. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 400 miliónů Kč.
  • NEMOVITOSTI – Příjem registračních žádostí bude zahájen 1. března 2008 a ukončen 31. prosince 2008. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 2 000 miliónů Kč.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).