Hlavní navigace

Čtvrtý ročník programu podpory regionů startuje

[Tisková zpráva] ČSOB a Poštovní spořitelna společně vyhlašují ve spolupráci s Nadací VIA v pořadí již čtvrtý ročník programu podpory regionů. Cílem dnes již tradičního programu „ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů“ je finančně podpořit projekty, které jsou záměrně orientovány na komunitní rozvoj v regionech.

Sdílet


Grantový program roku 2010 je podobně jako v loňském roce rozdělen na dvě nezávislá grantová kola, to znamená na tzv. „menší granty“ a „velké granty. V prvním grantovém kole, které bylo oficiálně vyhlášeno 8. února 2010, budou podpořeny menší komunitní projekty, to znamená, že příspěvek na jeden projekt může činit maximálně 70 tisíc korun. Druhé grantové kolo bude zaměřeno na tři velké komunitní projekty, které budou podpořeny shodně částkou 300 tisíc korun.

Celkem budou v roce 2010 v obou grantových kolech rozděleny tři miliony korun. Z toho dva miliony korun jsou určeny na menší komunitní projekty.

o    z grantového fondu ČSOB: 1 milion korun

o    z grantového fondu Poštovní spořitelny: 1 milion korun

Částkou 900 tisíc korun budou financovány tři velké projekty z grantového fondu ČSOB. Zbylých 100 tisíc korun z celkové sumy 3 milionů korun bude rozděleno na základě hlasování zaměstnanců ČSOB a Poštovní spořitelny jako forma bonusu pro nejlepší dva projekty realizované v roce 2009.

Letošní ročník programu podpory regionů má dva tematické okruhy. Grantový fond ČSOB je orientován na péči o přírodní a kulturní dědictví na místní úrovni. Projekty přihlášené do tohoto programu by měly být orientovány na péči o životní prostředí, ochranu přírodních lokalit významných pro místní komunitu, dále na obnovu a zachování místních památek a drobného kulturního dědictví a na podporu utváření pozitivního vztahu k místnímu životnímu prostředí. Grantový fond Poštovní spořitelny bude zaměřen na podporu takových projektů, které se budou orientovat na rozvoj komunitního života prostřednictvím spolkové činnosti a místní kultury.   

Do programu se mohou zapojit a o granty žádat české nevládní neziskové organizace, registrované jako občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví, dále obce a sdružení obcí a příspěvkové organizace. O tzv. menší komunitní granty je možné žádat ve všech krajích ČR od 8. února do 19. března 2010. Vyhlášení výsledků bude zveřejněno 11. května 2010. Do grantového programu velkých komunitních grantů je možné se přihlásit od 29. července do 30. září 2010.

Harmonogram programu ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů:

1.    Grantové kolo – tzv. „malé granty“ ČSOB a Poštovní spořitelny

  • Vyhlášení programu               8. února 2010
  • Uzávěrka žádostí            19. března 2010
  • Vyhlášení výsledků            11. května 2010
  • Realizace podpořených projektů     15. května 2010 až 14. května 2011

2.    Grantové kolo – tzv. „velké granty“ ČSOB    

  • Vyhlášení programu            29. července 2010
  • Uzávěrka žádostí            30. září 2010
  • Vyhodnocení projektů            první polovina listopadu
  • Vyhlášení výsledků            druhá polovina listopadu
  • Realizace podpořených projektů    1. 12. 2010 až 30. 11. 2011
    

Veškeré informace o průběhů programu podpory regionů a vybraných a oceněných projektech v roce 2009 najdete na webové adrese:http://ww­w.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Spolecenska-odpovednost/Program-na-podporu-regionu/Stran­ky/default.as­px.


Odborným garantem letošního ročníku projektu „ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů“ je i nadále Nadace VIA. Veškeré další informace, včetně plného textu vyhlášení a formulářů žádosti o grant jsou dostupné na webových stránkách www.csob.cz a www.postovnis­poritelna.cz nebo www.nadacevia.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).