Hlavní navigace

ČSSZ vyplácí kromě důchodů i příplatky účastníkům odboje a polickým vězňům

[Tisková zpráva] Přestože odškodňování nesouvisí se sociálním pojištěním, které ze své podstaty zajišťuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), i tuto agendu má ČSSZ už několik let ve své působnosti.

Sdílet

ČSSZ vyplácí oprávněným osobám příplatky a zvláštní příspěvky k důchodu. Tyto dávky nejsou součástí důchodu, jejich výplata je však podmíněna výplatou důchodu, k němuž byly přiznány.

Nárok na příplatek k důchodu mají jednak účastníci národního boje za osvobození z období II. světové války – držitelé osvědčení podle § 8 zákona č. 255/1946 Sb., jednak političtí vězni z období komunistického režimu, jestliže pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z českého důchodového pojištění a jsou českými státními občany. Pokud účastník odboje či politický vězeň již nežije, náleží příplatek osobě, která po zemřelém pobírá vdovský nebo vdovecký důchod.

Na příplatek k důchodu mají nárok i děti účastníků odboje a politických vězňů zemřelých při odbojové činnosti nebo při věznění, pokud v době smrti rodiče nedosáhly věku 18 let a pobírají důchod z českého důchodového pojištění. Příplatek se stanoví jako násobek počtu měsíců odbojové činnosti nebo nezákonného věznění a částky 50 Kč; osobám pobírajícím vdovský nebo vdovecký důchod náleží příplatek ve výši poloviny z této částky, dětem ve výši dvou pětin z ní.

K takto stanovené výši příplatku náleží vdovám či vdovcům po účastnících odboje nebo politických vězních, jejichž manžel při odbojové činnosti nebo věznění zemřel, zvýšení o pevnou částku 3 000 Kč. Dětem účastníků odboje a politických vězňů se příplatek zvyšuje o 2 400 Kč. Příplatek ve výši 3 000 Kč, resp. 2 400 Kč náleží i vdovám či vdovcům a dětem osob, které v letech 1948 – 1989 zemřely při pokusu o překročení československých státních hranic.

Příplatek k důchodu z titulu odbojové činnosti náleží od října 2005, zvýšení o pevné částky od července roku 2009. Nárok na příplatek k důchodu z titulu nezákonného věznění vznikl od ledna 2005 s tím, že pevné částky oprávněným osobám náleží od ledna 2008.

Příplatky jsou pravidelně valorizovány stejným způsobem a ve stejných termínech jako důchod, s nímž se vyplácejí. Za měsíc prosinec 2010 ČSSZ vyplatila 11 847 příplatků náležejících oprávněným osobám z titulu odbojové činnosti v průměrné výši 1 287 Kč a 6 610 příplatků z titulu nezákonného věznění v období komunistického režimu v průměrné výši 1 964 Kč.

Zvláštní příspěvek k důchodu (od ledna 2006 do konce roku 2009 ve výši 2 500 Kč) náleží českým státním občanům, kteří pobírají starobní nebo invalidní důchod, jestliže jim tento důchod byl upraven jako účastníkům odboje, nebo kteří byli v období komunistického režimu nezákonně vězněni po dobu alespoň 12 měsíců, nebo pokud byli v období komunistického režimu nezákonně omezeni na osobní svobodě zařazením do táborů nucených prací, pracovních útvarů, centralizačních klášterů nebo vojenských táborů nucených prací a celková doba strávená v těchto zařízeních činila alespoň 12 měsíců.

Od ledna 2010 byl zvláštní příspěvek k důchodu zvýšen na 2 676 Kč měsíčně. Od července 2009 pak náleží také osobám, jejichž nezákonné věznění či pobyt v uvedených zařízeních byl kratší než 12 měsíců, jestliže byly předčasně propuštěny ze zdravotních důvodů. Vdovám či vdovcům po výše uvedených osobách náleží zvláštní příspěvek k důchodu v poloviční výši, tj. 1 338 Kč měsíčně. Dětem postižených osob tento zvláštní příspěvek nenáleží.

Držitelům potvrzení podle § 7 zákona č. 357/2005 Sb. o jejich účasti na povstání v květnu 1945 náleží zvláštní příspěvek ve výši 1 338 Kč. Vdovy, vdovci ani děti po těchto osobách nárok na tento zvláštní příspěvek k důchodu nemají.

Za prosinec 2010 ČSSZ vyplatila 21 905 zvláštních příspěvků k důchodu v průměrné výši 2 029 Kč.

Osobám, jimž nárok na příplatek nebo zvláštní příspěvek k důchodu nevznikl jen proto, že nemají nárok na důchod z českého důchodového pojištění, zákon č. 108/2009 Sb. umožnil poskytnout namísto těchto dávek jednorázovou peněžní částku. Její výše se stanoví jako násobek měsíční výše příplatku nebo zvláštního příspěvku k důchodu, který by žadateli náležel, kdyby pobíral důchod, a koeficientu 72. Nárok na jednorázovou peněžní částku oprávněným osobám vznikl od července 2009.

V roce 2010 ČSSZ vyplatila celkem 193 jednorázových peněžních částek v úhrnné výši více než 32 milionů Kč.

Za rok 2010 ČSSZ vyplatila celkem na uvedených dávkách téměř 1 miliardu Kč.Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).