Hlavní navigace

ČSSZ bude znovu posuzovat některé vdovské důchody, na které vznikl nárok před 1. lednem 1996

ČSSZ bude od 1. července 2006 zvyšovat a obnovovat některé vdovské důchody žen, které ovdověly do 1. ledna 1996. Umožňuje to novela zákona č. 267/2006 Sb., o důchodovém pojištění, která prakticky řeší případy žen, které po úmrtí manžela před 1. lednem 1996 sice splňovaly podmínky nároku na přiznání vdovského důchodu, avšak výplata tohoto důchodu jim nebyla přiznána buď vůbec nebo byla přiznána pouze v omezené výši.

Sdílet

Podle zákonů platných před 1. lednem 1996 nesměla celková částka úhrnu dvou důchodů (např. starobního a vdovského) překročit nejvyšší výměru stanovenou pro souběh důchodů. Některým ženám dle těchto ustanovení nevznikl nárok na výplatu vdovského důchodu vůbec a nyní se tyto případy budou posuzovat znovu.

Příklad úpravy vdovského důchodu:

Žena ovdověla 15. 2. 1989. V té době již pobírala starobní důchod ve výši 2 625 Kč. Vdovský důchod po zemřelém manželovi by činil 1 432 Kč. Pro souběh se starobním důchod byl upraven na polovinu, tedy na částku 716 Kč (při souběhu dvou důchodů náležel vždy vyšší důchod v plné výši a z nižšího pouze jedna polovina).

Vdově by od úmrtí manžela náleželo celkem 3 341 Kč. Protože však podle tehdejší právní úpravy nesměl úhrn důchodů překročit částku 2 800 Kč (nad tuto hranici bylo možno přiznat pouze částky případného zvýšení za další práci po vzniku nároku na starobní důchod), byl vdovský důchod omezen na částku 175 Kč. Tato částka byla od přiznání až do současné doby postupně navyšována o valorizace náležející vypláceným důchodům.

Zákonná úprava v tomto případě umožní od červencové splátky 2006 upravit původní vdovský důchod na částku, která by náležela bez omezení do souběhového maxima 2 800 Kč a tuto částku navýšit o příslušné valorizace. Obdobně by se postupovalo, kdyby původní vdovský důchod 716 Kč nenáležel vůbec, což bylo v případě, kdy samotný starobní důchod již dosahoval částky 2 800 Kč.

Ženy, kterých se zmíněná úprava týká, musí o zvýšení, případně obnovení svého vdovského důchodu, požádat Českou správu sociálního zabezpečení. Mohou využít doporučeného formuláře žádosti, který je k dispozici na jednotlivých OSSZ/PSSZ/MSSZ, v informační kanceláři ČSSZ a dále na webových stránkách ČSSZ na adrese http://www.cssz.cz/…uchodove.asp. Žádost lze sepsat přímo na OSSZ/PSSZ nebo ji lze zaslat na adresu ústředí ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Úprava důchodu náleží od červencové splátky důchodu 2006. Podle odhadů může být podáno až několik desítek tisíc žádostí, a proto nebude možné rozhodnout o všech žádostech v termínech stanovených správním řádem. Zákon prodloužil lhůtu pro vydání rozhodnutí u žádostí uplatněných do 31. 10. 2006 o 90 dnů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).