Hlavní navigace

ČSOB zdarma vyměňuje platební karty poničené povodněmi

ČSOB osvobozuje klienty ze zaplavených regionů od poplatků za e-banking

V souvislosti s nepředvídanými okolnostmi, které nastaly v důsledku velkých povodní, vychází ČSOB vstříc klientům, jimž záplavy poškodily či odnesly platební kartu, a až do konce roku jim bude bez poplatků vystavovat nové platební karty.

Za ztracené karty bude banka bezplatně vydávat nové platební karty s původní platností, avšak s novým číslem karty a s novým PIN. Za poškozené platební karty bude banka bez poplatku vydávat karty náhradní s původním číslem a s původním PIN.

Ztrátu platební karty mohou klienti hlásit telefonicky v Call Centru ČSOB na čísle 049/5800111. Pokud byla platební karta poškozena, je třeba, aby se s ní klient dostavil na pobočku banky, která mu kartu vydala.

ČSOB také nebude klientům postiženým záplavami účtovat měsíční poplatek za užívání služeb ČSOB Homebanking 24 a ČSOB MultiCash 24 za období srpen a září. Banka je též připravena individuálně posuzovat odpuštění poplatků za předčasné výběry z termínovaných vkladů a spořících účtů, t.j. výběry hotovosti před skončením dohodnuté doby trvání těchto vkladů.

Milan Tománek
výkonný ředitel
Řízení komunikace Skupiny ČSOB