Hlavní navigace

ČSOB podporuje proces obnovy bytového fondu

V současné době stále více vlastníků bytových domů vnímá ČSOB jako banku, která se maximálně snaží reagovat na jejich aktuální potřeby a která vyvíjí a nabízí speciální produkty určené výhradně pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek (SVJ). ČSOB významně podporuje bytová družstva a SVJ tím, že poskytuje úvěry pro bytová družstva bez poplatku za posouzení žádosti a poskytnutí úvěru. Kromě toho ČSOB navíc ještě připravila novinku s názvem Kalkulačka úspor.

Sdílet

Kalkulačka úspor poskytuje nejen informace o doporučené délce splatnosti úvěru, výši měsíční splátky a o očekávaných úrokových nákladech za celou dobu splatnosti, ale dokáže vypočítat i to, jaký objem dotací lze získat v rámci Programu Panel. Navíc je možné přesně vyčíslit, kolik bude činit průměrné měsíční zatížení splátkou úvěru před a po odečtu vlivu dotací a možných úspor nákladů na vytápění. Následný výstup tedy nejen usnadní volbu vhodné varianty úvěru, ale zároveň může sloužit jako podpůrný argument při přesvědčování ostatních družstevníků či vlastníků o přínosech uvažované investice a o přijatelnosti finančního zatížení spojeného s jejím krytím úvěrovými prostředky. Dosavadní zájem klientů o výstupy z tohoto nástroje ukazuje, že stále větší procento zájemců připravuje investiční akce komplexního charakteru, na které hodlají využít dotací snižujících úrokovou sazbu v rámci Programu Panel, komentuje výsledky Ladislav Koutský, zodpovědný za produkty ČSOB pro bytová družstva a SVJ.

Z pohledu vedení platebního styku je ČSOB mateřskou bankou nejen pro téměř polovinu bytových družstev a třetinu SVJ v ČR, ale současně je i nejaktivnější bankou v oblasti poskytování úvěrů na opravy, rekonstrukce a modernizace bytových domů ve vlastnictví bytových družstev a správě SVJ. Do současné doby poskytla banka těmto klientům již několik tisíc úvěrů v celkovém objemu dosahujícím téměř 10 miliard Kč, uvedl Ladislav Koutský.

V těchto výsledcích se přímo promítá dlouholetá vzájemná spolupráce mezi ČSOB a Svazem českých a moravských bytových družstev (SČMBD), konkretizovaná v řadě společných aktivit a projektů. Jako stěžejní se ukázal projekt z r. 2005 s názvem „Náš dům – naše pýcha“, do kterého se kromě ČSOB a SČMBD zapojila i Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), dále uvádí Ladislav Koutský. Cílem projektu bylo zjednodušit bytovým družstvům a SVJ přístup k úvěrům na opravy a rekonstrukce bytových domů, ale zejména osvětlit laické veřejnosti, jak jednoduše lze s pomocí dotací snižujících úrokovou sazbu v rámci Programu Panel dosáhnout výrazné úspory celkových nákladů spojených s revitalizací objektu. Každý z partnerů předmětný projekt podpořil konkrétním cenovým zvýhodněním – ČSOB snížila poplatky za poskytnutí úvěru, ČMRZB poplatky za vyřízení záruky a SČMBD nabídl bezplatné poradenství v otázkách souvisejících s Programem Panel.

Pozitivní dopad projektu se plně ukázal již v r. 2006, kdy výhod Programu Panel využilo více žadatelů než za předchozí 4 roky dohromady. Obdobný trend je patrný i v r. 2007 a pokud Státní fond rozvoje bydlení bude disponovat dostatkem zdrojů, lze jej očekávat i v letech následujících. Již dnes lze konstatovat, že tato forma nepřímé dotace výraznou měrou přispěla k nastartování procesu obnovy bytového fondu v ČR, který přináší nejen zkvalitnění bydlení tisíců obyvatel panelových domů, ale současně i výrazné energetické úspory, komentuje dosavadní výsledky projektu Panel Ladislav Koutský.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).