Hlavní navigace

ČSOB Nadační program vzdělání vybral vítězné projekty podporující finanční gramotnost

[Tisková zpráva] ČSOB Nadační program vzdělání rozdělil 1 036 650 korun mezi vítězné projekty, které se zabývají zejména zvyšováním finanční gramotnosti u dětí a dospělých v České republice. Celkem bylo vybráno 10 projektů, kterým ČSOB přispěla jednotlivou částkou až 280 000 korun. Do výběrového řízení bylo přijato 83 žádostí v celkové hodnotě 18 525 886 korun.

Sdílet

„Zvyšování finanční gramotnosti se stalo jedním z hlavních pilířů a cílů naší společenské odpovědnosti. V České republice je o toto téma velký zájem, neboť jsme prostřednictvím ČSOB Nadačního programu přijali celkem 83 žádostí. Bylo velmi těžké rozhodnout, kterému z účastníků věnovat finanční pomoc. Věřím tomu, že jsme se rozhodli správně a peníze poputují na zajímavé projekty a pomohou co nejvíce lidem,“ řekla Pavlína Folovská, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.

Mezi vítěznými projekty se nejvíce objevovala pomoc dětem, které jsou v dětských domovech. Důležité je, aby se děti naučily pracovat s penězi, aby až budou vyslány do skutečného života, byly připraveni na věci, které je čekají. Ať už se jedná o vyplňování složenek, obsluhu bankomatů a nebo i upozornění na úvěry, které by nemohly splatit. Jeden ze zajímavých nápadů je i divadelní představení, ve kterém se právě řeší zmiňované problémy a do kterého se diváci mohou aktivně zapojit.

ČSOB Nadační fond vzdělání je určen pro české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, obce a sdružení obcí a příspěvkové organizace, které chtějí zvýšit finanční gramotnost u dětí, nebo dospělých.

Vítězné projekty:

Přednáška „Finanční gramotnost“ pro sluchově postižené – Centrum denních služeb, Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Cílem projektu je zvýšit finanční gramotnost u sluchově postižených, kteří mají velmi omezené zdroje přísunu informací. 

Projekt podpořen v částce 12 650,– Kč.

Život nanečisto – Múzy dětem

Hlavním cílem projektu Život nanečisto (ŽNN) je připravovat a motivovat sociálně handicapované děti z dětských domovů k další intenzivní přípravě na budoucí samostatný život a navigovat je ke správným krokům při této přípravě poskytnutím intenzivních zážitků simulujících obtížné situace samostatné existence a jejich prostřednictvím fixovat vstřebávané informace. Hlavním prvkem projektu je tří modulový cyklus kurzů na téma domácnost, práce a hospodaření s penězi, odchod z dětského domova – co dál?

Projekt podpořen v částce 280 000,– Kč.

Hospodaření dětí – Duha, o.p.s.

Cílem projektu je naučit děti hospodařit s penězi. V rámci aktivity,,Umím to s penězi" budou dětem svěřeny fiktivní peněžní prostředky, se kterými se budou učit nakládat. Součástí budou také deskové hry a v rámci besed „Peníze a my“ se děti podívají do světa bank a peněz.

Projekt podpořen v částce 5 000,– Kč.

Finanční gramotnost sociálních pracovníků – Armáda spásy v ČR

Cílem projektu je vzdělat ve finanční gramotnosti pracovníky v přímé péči (sociální pracovníky a koordinátory pracovníků v sociálních službách) v azylových domech tak, aby byli schopni poskytnout dále toto vzdělávání přiměřenou formou uživatelům služeb azylových domů.

Projekt podpořen v částce 70 000,– Kč.

Zážitkový víkend – Klub přátel dětí DD Nechanice

Cílem tohoto projektu je uskutečnění zážitkového víkendu DD a ŠJ Nechanice. Děti si zážitkový víkend realizují sami. Tím, že se naučí organizovat tuto akci, budou nuceny kooperovat, participovat na řešení problému, brát ohled na celou skupinu, pohybovat se při plánování akce v relacích jim přidělené částky, budou nuceny komunikovat s cizími lidmi – povede k rozvoji sociálních kompetencí děti a jejich finanční gramotnosti.

Projekt podpořen v částce 132 000,– Kč.

Přednáška „Finanční gramotnost“ na akademické půdě – Spolek absolventů a přátel University Karlovy v Praze – Karolinum

Cílem projektu je zvýšit finanční gramotnost u veřejnosti. Přednášky o finanční gramotnosti ve vztahu k aktuální situaci ve společnosti přednesené na půdě tohoto akademického spolku mají již svou tradici a pozitivní ohlas ze strany veřejnosti. Účastníkům bude předány publikace Už nikdy dlužníkem a Desatero finanční gramotnosti.

Projekt podpořen v částce 30 000,– Kč.

Průvodce po nástrahách v neziskovém sektoru pro neziskové organizace a neformální sdružení občanů – Nadace VIA

Cílem projektu je poskytnout místním neziskovým organizacím a neformálním sdružením občanů systematické vzdělávání z oblasti chodu a finančního řízení, které jim umožní získat dostatek informací nezbytných pro svou úspěšnou činnost a další rozvoj.

Projekt podpořen v částce 223 000,– Kč.

Finanční řízení pro neziskové organizace – Národohospodářská fakulta VŠE

V rámci projektu ČSOB rozhodla zakoupit 3 místa pro zástupce z neziskových organizací, kteří se budou moci bezplatně účastnit tohoto dlouhodobého kurzu.

Projekt podpořen v částce 45 000,– Kč.

Nedejte dluhům šanci – Diecézní charita ostravsko-opavská

Projekt „Nedejte dluhům šanci“ si klade za cíl pomocí besed a brožury zvýšit povědomí seniorů o možnostech poradenských služeb, které jim mohou být nápomocny nejen při rozhodování se o konkrétním finančním kroku, ale také mohou s klientem projednat jeho finanční problémy včas.

Projekt podpořen v částce 40 000,– Kč.

Osobní finanční plánování formou divadla – Finanční gramotnost, o.p.s.

Cílem divadla je naučit dospělé a děti zacházet s penězi a bezhlavě si nebrat půjčky, které pak nebudou moci splatit. Princip divadelního fóra vychází z tradičního pojetí dramatického představení, které se odvíjí až do okamžiku, kdy v ději dochází ke krizovému momentu, v němž je hlavní protagonista nucen učinit nějaké rozhodnutí a krizovou situaci řešit. V tomto okamžiku bude představení zastaveno a diváci budou vyzváni k tomu, aby nabídli vlastní řešení dané krize ať už verbálně, nebo svým fyzickým jednáním na jevišti. Divadlo fórum touto svojí technikou napomáhá přeměně pasivního diváka v aktivního spolutvůrce a dává mu možnost hrát roli ve svém příběhu.

Projekt podpořen v částce 199 000,– Kč.  

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).