Hlavní navigace

ČSOB Leasing a jeho zákazníci jsou připraveni na aplikaci nových sazeb DPH

Společnost ČSOB Leasing v rámci poskytování produktů a služeb zákazníkům reaguje včas na změny sazeb DPH platné od 1. ledna 2010 úpravou splátkových kalendářů a předpisů splátek u dotčených smluv.

Základní 19% sazba se zvyšuje na 20 %, snížená 9% sazba stoupne na 10 %. Změna sazeb DPH se vztahuje na všechna zdanitelná plnění od 1. ledna 2010 včetně s výjimkou přechodných ustanovení pro finanční leasing.

Nemusíme měnit splátkové kalendáře všem našim zákazníkům. Co však musíme udělat u všech smluv uzavřených na finanční leasing, je přepočet DPH u tzv. odkupní ceny, jejíž zdanitelné plnění DPH připadá po 1. lednu 2010. Odkupní cena, která obvykle činí 1 190 Kč, se vlivem nové sazby zvyšuje na 1 200 Kč. Zákazníkům nebudeme zasílat nový splátkový kalendář, ale tuto informaci obdrží jednoduše poštou tři měsíce před termínem řádného ukončení jejich smlouvy, upřesnil informace produktový a marketingový ředitel ČSOB Leasing Petr Neuvirth.

Změna zákona o DPH obsahuje přechodná ustanovení pro smlouvy na finanční leasing se začátkem pronájmu do 31. prosince 2008. U těchto smluv zůstávají sazby DPH v původní výši (např. 19 %) i po 1. lednu 2010 a splátkové kalendáře se nebudou přepočítávat. Pro zákazníka se tedy ani nadále nic nemění a platí dál stejné splátky.

U smluv na finanční leasing s datem uvedení předmětu financování do provozu po 1. lednu 2009 bude proveden přepočet všech splátek se zdanitelným plněním po 1. lednu 2010. U všech smluv uzavřených na operativní leasing bez služeb bude proveden přepočet splátek se zdanitelným plněním od 1. ledna 2010. Zákazník si tak pouze upraví trvalý příkaz k úhradě pro budoucí splátky od roku 2010.

Všem zákazníkům, kterých se tato změna týká, jsme již v listopadu tohoto roku odeslali nové splátkové kalendáře společně s informačním dopisem o změně DPH. V našich systémech jsme v souvislosti se zvýšením sazeb museli přepočíst více než 300 000 splátek u 7 000 leasingových smluv, řekl Petr Neuvirth. Zvýšení DPH se také týká všech poplatků za poskytované služby i vozidel prodávaných v našem autobazaru, doplnil Petr Neuvirth a upřesnil i podmínky pro nově uzavírané smlouvy: Tyto smlouvy již samozřejmě zohledňují předpokládané datum dodání předmětu financování a jsou kalkulovány s 20% DPH. V případě posunu dodání předmětu s 19% DPH na smlouvě uzavřené v letošním roce do roku 2010 ve splátkách také zohledníme aktuálně platnou DPH, aniž by zákazník musel doplácet rozdíl na již složené akontaci.