Hlavní navigace

ČSOB již potřetí podpoří projekty zaměřené na péči o životní prostředí a obnovu krajiny

[Tisková zpráva] ČSOB vyhlašuje ve spolupráci s Nadací VIA již třetí ročník grantového programu „ČSOB a ERA pro podporu regionů – velké komunitní granty“. V rámci tohoto programu budou podpořeny tři projekty zabývající se obnovou kulturní krajiny a péčí o životní prostředí po celé České republice.

Sdílet

Každý z vítězných projektů získá finanční podporu ve výši 300 tisíc korun. Celková podpora ČSOB dosáhne 900 tisíc korun.

„Cílem velkých komunitních grantů je podpořit projekty, které řeší problematiku obnovy krajiny a péče o životní prostředí. Hlavním kritériem v tomto ohledu je komunitní dopad přihlášených projektů, což znamená, že do realizace projektu musí být zapojeni místní obyvatelé. Nechceme, aby široká veřejnost byla pouze příjemcem výsledků projektu, ale aby se na něm i aktivně podílela a měla k němu vřelý vztah,“ uvedla Pavlína Folovská, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.

Všechny přihlášené projekty by se měly týkat lokalit ve volné krajině mimo zastavěné části obcí a měst. Projekty mohou být zaměřené na témata jako například obnova původních a zakládání nových krajinných prvků, zachování krajinného rázu a estetické funkce krajiny, podpora šetrné údržby a zlepšování prostupnosti krajiny, obnova cest a stezek, péče o drobné stavby a památky v krajině, ochrana a obnova přirozených a cenných biotopů, péče o lokality důležité pro biologickou rozmanitost krajiny apod.

V loňském druhém ročníku grantového programu se přihlásilo o podporu celkem 28 projektů. V prvním ročníku jich bylo 21. Nejaktivnějšími kraji z pohledu počtu přihlášených projektů se v roce 2010 stal Jihomoravský kraj spolu s krajem Jihočeským, oba shodně se čtyřmi projekty, následovaný krajem Královéhradeckým a Libereckým, z nichž každý měl po třech přihlášených projektech. V loňském roce získaly z grantového programu ČSOB podporu projekty „Motýlí ráj ve Ždánicích rozkvétá“ (Ždánice, Jihomoravský kraj), „Alej dětí, II. Etapa“ (Nová Ves nad Nisou, Liberecký kraj) a „Obec Poustka chrání přírodu“ (Karlovarský kraj).

O výběr letošních vítězných projektů se opět postará pětičlenná odborná hodnotící komise. Ta zúží počet žádostí na základě kvality jejich zpracování, očekáváných přínosů projektu a dalších hodnotících kritérií. Projekty, které poté postoupí do užšího výběru, budou zástupci hodnotící komise osobně navštíveny, aby se s nimi členové komise lépe seznámili. Z navštívených projektů budou poté vybrány 3 vítězné projekty, z nichž každý bude podpořen částkou 300 tisíc korun.

O velké komunitní granty mohou v letošním roce žádat české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví, dále také obce a sdružení obcí či příspěvkové organizace. Uzávěrka pro podání žádostí je 30. září 2011. Výsledky budou zveřejněny v druhé polovině listopadu.

Odborným garantem programu je Nadace VIA. Více informací o podmínkách grantového kola je k dispozici na webových stránkách csob.cz a www.nadacevia.cz.


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).