Hlavní navigace

ČSA zvažují odprodej vedlejších podnikatelských činností

V souladu s tříletým restrukturalizačním plánem Strategie OK 2006 – 2008 zahájily České aerolinie (ČSA) analýzu vedlejších podnikatelských činností, jejímž výsledkem může být rozhodnutí o prodeji těchto činností vhodnému investorovi za výhodnou cenu a optimálních podmínek další spolupráce pro ČSA. Jedná se o aktivity ČSA v oblasti carga, duty free a cateringu. Případné výnosy z prodeje těchto činností podpoří rozvoj a změny v ČSA, zejména v klíčové oblasti podnikání – letecké přepravě osob. Zaměření společnosti na jedinou klíčovou obchodní činnost je za současného stavu Českých aerolinií a vnějších tržních podmínek základním předpokladem získání konkurenceschopnosti ČSA a návratu společnosti zpět k zisku.

Sdílet

Záměrem prodat vedlejší podnikatelské činnosti, který schválila dozorčí rada ČSA na svém posledním zasedání, se nyní zabývá tým složený ze zaměstnanců ČSA a zástupců investičního a právního poradce, kteří vzešli z výběrového řízení. „Zásadním kritériem pro rozhodnutí o prodeji bude cena a optimální dohoda o zajištění spolupráce a služeb pro České aerolinie,“ uvádí prezident ČSA Radomír Lašák, a dodává: „Tým bude také dohlížet na transparentnost celého procesu a případných výběrových řízení. Je ale možné, že pokud se nerozhodneme pro žádné z navrhovaných řešení, k prodeji vybraných činností vůbec nedojde.“

V současnosti probíhají provozní a ekonomické analýzy, na jejichž základě bude vybrána optimální varianta pro ČSA i pro zaměstnance jednotlivých provozů a dále rozsah možného prodeje. Analýze budou podrobena různá ekonomicko-právní řešení odprodeje (prodej části podniku, vydělení činností do dceřiných společností a následný prodej obchodního podílu apod.) Výsledný návrh řešení pro jednotlivé obchodní činnosti bude předložen představenstvu společnosti a dozorčí radě v nejbližších měsících, nejpozději však do konce roku 2006.

Zeštíhlení firmy jako základní podmínka k získání konkurenceschop­nosti

Přehled činností, které jsou předmětem možného odprodeje:

ČSA Cargo – zajišťuje leteckou přepravu nákladu na pravidelných a charterových linkách ČSA, a také provoz jednoho z nejmodernějších cargo terminálů v Evropě na letiště Praha-Ruzyně. Aktivity v oblasti carga nepředstavují hlavní podnikatelskou činnost ČSA, přesto je ČSA největším handlingovým agentem carga na letišti Praha-Ruzyně.

ČSA Duty Free – zahrnuje prodej zboží na palubách letadel ČSA a v obchodech Duty Free na letištích. ČSA v současné době provozují čtyři obchody Duty Free – tři v Praze a jeden v Karlových Varech. Z pohledu ČSA se jedná o doplňkovou obchodní činnost nesouvisející přímo s hlavním předmětem podnikání.

ČSA Catering – zajišťuje komplexní produkt v oblasti leteckého stravování od výroby jídel až po jejich dodávku na palubu letadel ČSA i letadel jiných leteckých společností. ČSA jsou jednou z mála leteckých společností srovnatelné velikosti, které si tuto činnost stále zajišťují samy. Odvětvovým trendem je outsourcing cateringu s cílem dosažení výrazně nižších nákladů služby.

Jana Víšková
Tisková mluvčí Českých aerolinií

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).