Hlavní navigace

ČSA drží hospodářský výsledek na úrovni restrukturalizačního plánu OK 2006 – 2008

České aerolinie (ČSA) udržely hospodářský výsledek v prvním pololetí letošního roku mírně nad úrovní schváleného plánu. K 30. červnu 2006 zaznamenaly ztrátu v celkové výši 773 miliónů Kč, což je o 20 milionů korun méně, než předpokládá tříletý plán schválený novým vedením společnosti. Ten počítá s návratem do černých čísel v roce 2008.

Sdílet

„Dosažené výsledky považuji za velký úspěch všech zaměstnanců společnosti. Ukazují, že dokážeme paralelně pracovat na vnitřních změnách a současně neopouštíme naše trhy a klienty. A to je výborné. Daří se nám zvyšovat počty přepravených cestujících i vytíženost letadel, konkurenční prostředí však tlačí průměrnou cenu letenek – a tedy i výnosy – dolů. Kromě negativního vlivu vývoje cen paliva, se potýkáme i s vysokým růstem mzdových nákladů a nákladů na pořízení nových letadel plynoucí ze smluv uzavřených v minulých letech “, uvedl prezident ČSA Radomír Lašák a dodal: „Máme realistický plán, schválený vlastníkem, konkrétní řešení a kompletní tým vedení a postupnými kroky na straně výnosů i nákladů měníme ČSA.“

Celkové provozní výnosy meziročně vzrostly o 8,9 % a dosáhly výše 10,9 miliardy Kč. Největší podíl na provozních výnosech představuje pravidelná přeprava s více než 83 %. Ta se oproti stejnému období loňského roku zvýšila o necelých 6 %. Výnosy charterové přepravy narostly v prvním pololetí o téměř 56 % a na provozních výnosech se podílely dalšími 9,2 %. Zbytek tvořily provozní výnosy z nepřepravních činností jako je prodej zboží a služby poskytované ostatním dopravcům.

Celkové provozní náklady ČSA činily v prvním pololetí 2006 11,5 miliard Kč, což je o 11,3 % více než vloni. Největší nárůst zaznamenaly náklady na pohonné hmoty, které se meziročně zvýšily o 30,5 %. O 12,8 % narostly i mzdové náklady, na které mají vliv závazky vyplývající z kolektivních smluv uzavřených na jaře 2005. Na celkových provozních nákladech se velkou měrou podílely také náklady na leasing nových střednětraťových letadel, které v prvních šesti měsících vzrostly o 20,2 %. Ostatní náklady vzrostly pouze o 2,1 %.

V prvním pololetí letošního roku cestovalo s Českými aeroliniemi celkem 2,46 miliónů cestujících, což je o 6 % více než ve stejném období loňského roku. Podíl cestujících ČSA na počtu všech osob odbavených na Letišti Praha se v prvním pololetí ustálil na 48 %. V tomto období se ČSA zaměřují zejména na optimalizaci a zvýšení efektivity nalétávaných spojů. Primárním trhem pro ČSA zůstávají země východní Evropy.

„Zatím nemůžeme mluvit o změně trendů, ale věříme v úspěch. Stávající situace je příležitostí, jak ČSA změnit na stabilní konkurenceschopnou leteckou společnost. Proto postupně přijímáme a důsledně realizujeme řadu razantních a  – bohužel i nepopulárních – opatření v nákladové i výnosové oblasti. Naším cílem je udržet hospodářské výsledky v souladu s přijatou strategií OK 2006 – 2008 a zachovat skvělé služby pro klienty, dát novou jistotu a budoucnost zaměstnancům a prosperující firmu vlastníkům,“ řekl prezident ČSA Radomír Lašák.

Mezi nejdůležitější kroky, tzv. „qiuck wins“, současného vedení ČSA patří implementace programu Turnaround – Výnosy 2006 s více než 300 doporučeními v řádu stovek miliónů korun, dále zavedení KPI´s (výkonových ukazatelů) pro všechny manažery a obchodníky a podpora obchodních aktivit. Dále zjednodušení a zploštění organizační struktury, dokončení centralizace vybraných činností a nákupu, což se projevuje snižováním provozních nákladů.

ČSA snižují také počty manažerů (do konce roku o 20 %) a s tím spojené náklady např. na služební vozy. Úspory personálních nákladů se dotýkají i zaměstnanců. Pro zaměstnance, pro něž ČSA nemá nabídku do budoucnosti, připravily moderní aktivní sociální program OK Dohoda, do kterého se do dnešního dne přihlásilo téměř 200 lidí. To vše samozřejmě při zachování kvality produktu a bezpečnosti letového provozu.

Aktuální je dále projekt Divestice – analýza případného odprodeje zbytných činností pro ČSA (Duty Free, Catering a Cargo) a získání prostředků pro rozvoj hlavního předmětu podnikání, tj. letecké přepravy osob. Ta ovšem proběhne pouze za podmínky, že to pro ČSA bude ekonomicky výhodné a sociálně přínosné.

Vedle toho vedení ČSA pracuje na realizaci dlouhodobých a systémových opatření přijatých v strategii OK 2006 – 2008, která mají za cíl z ČSA udělat stabilní a konkurenceschopnou leteckou společnost.

Daniela Hupáková
Tisková mluvčí ČSA

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).