Hlavní navigace

Česká spořitelna vydává novou emisi hypotečních zástavních listů v objemu 1 mld. Kč

Hypoteční zástavní listy jsou vydány ve formě sběrného dluhopisu. Ten je, podobně jako podílový fond, společným majetkem vlastníků jeho podílů. Investor je vlastníkem takového počtu jednotlivých hypotečních zástavních listů, který odpovídá velikosti jeho podílu na jmenovité hodnotě sběrného dluhopisu. Evidence vlastníků podílů je vedena u administrátora emise, kterým je Česká spořitelna. Vlastník může převést všechny své hypoteční zástavní listy nebo některý z nich na jinou osobu.

Doba čtení: 1 minuta

Česká spořitelna vydává novou emisi hypotečních zástavních listů s následujícími parametry:
Emitent: Česká spořitelna (A1/A rating Moody’s/S&P’s)
Celkový objem: 1 000 000 000 Kč
Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč
Úroková sazba: 3,20 %, výplata jednou ročně zpětně
Datum emise: 2. října 2009
Splatnost: 2. října 2012
Administrátor: Česká spořitelna
Kotace: Hypoteční zástavní listy nebudou obchodovány na žádném regulovaném trhu
ISIN: CZ0002002132

Hypoteční zástavní listy jsou určeny k prodeji drobným investorům. Zájemci je mohou nakoupit ve vybraných pobočkách České spořitelny od 5. října 2009. Nejmenší množství nakupovaných hypotečních zástavních listů je 3 kusy. Aktuální seznam poboček, které nabízejí hypoteční zástavní listy, a další informace o emisi i podmínkách distribuce jsou k dispozici na internetových stránkách www.csas.cz a bezplatné informační telefonní lince České spořitelny 800 207 207. Investování je velmi jednoduché, protože klient nepotřebuje účet ve Středisku cenných papírů.

Základní prospekt dluhopisového programu v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 75 mld. Kč, s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise v rámci programu maximálně 30 let, který obsahuje společné emisní podmínky všech dluhopisů v jeho rámci vydávaných, byl uveřejněn na internetových stránkách České spořitelny www.csas.cz. Na webových stránkách České spořitelny www.csas.cz lze také najít emisní dodatek dluhopisů, který obsahuje doplněk dluhopisového programu a další informace ohledně emise hypotečních zástavních listů.