Hlavní navigace

Credit Suisse Life & Pensions Pojišťovna uvádí na trh nový produkt – Investiční životní pojištění s garantovaným výnosem

Praha, 22. dubna 2004 – Credit Suisse Life & Pensions potvrzuje svou roli inovátora v oblasti životního pojištění. Na trh uvádí nový moderní produkt – Investiční životní pojištění s garantovaným výnosem, který přináší flexibilní kombinaci pojistné ochrany s garancí růstu investice minimálně ve výši 2,4 % ročně.

Sdílet

Investiční životní pojištění s garantovaným výnosem nabízí výhody klasického investičního životního pojištění a navíc dává klientům jistotu, že jejich prostředky vzrostou minimálně o stanovenou výši. Klienti tak získávají jednoznačně stanovenou výši minimálního zhodnocení 2,4 %. Takové zhodnocení jim Credit Suisse Life & Pensions připíše, i když bude vývoj na finančních trzích nepříznivý. Pokud bude vývoj na finančních trzích příznivý, má klient právo na připsání bonusu, tj. zhodnocení nad 2,4 %.

Při tvorbě Investičního životního pojištění s garantovaným výnosem jsme využili zázemí Credit Suisse Group i znalostí lokálního trhu a potřeb zákazníků. Výsledkem je produkt, který je jedinečný na českém trhu i v rámci Credit Suisse Group. Investiční životní pojištění s garantovaným výnosem tak mohou využít i ti klienti, kteří doposud uvažovali spíše o jiných formách životního pojištění, např. kapitálového, uvedl Michal Knapp, produktový manažer Credit Suisse Life & Pensions.

Investiční životní pojištění s garantovaným výnosem je také velmi flexibilní. Umožňuje v průběhu pojištění úpravy pojistné smlouvy s ohledem na nejrůznější životní situace. Klienti si tak mohou zvýšit či snížit pojistné krytí rizika smrti, vzniku plné invalidity nebo trvalých následků úrazu a regulovat tak výši pojistného, poměr investiční složky pojištění a vlastní pojistné ochrany podle svých aktuálních životních potřeb, a tím změnit investiční strategii tak, aby nejlépe odpovídala jejich představám. Znamená to, že např. mladší klienti mohou maximalizovat investiční složku, po založení rodiny mohou zvýšit pojistnou část a poté, co děti vyrostou opět zvýšit poměr investiční složky, řekl Michal Knapp.

V průběhu trvání pojištění má klient možnost na základě svého rozhodnutí část investice odprodat zpět pojišťovně a pojistná smlouva nepřestává platit. Podobně klient může kdykoli v průběhu trvání pojištění vkládat další prostředky.

Investiční životní pojištění s garantovaným výnosem také splňuje podmínky pro uplatnění daňových výhod u daně z příjmů fyzických osob a při splnění zákonem stanovených podmínek je možné snížit svůj daňový základ až o 12 000 Kč za rok.

K Investičnímu životnímu pojištění s garantovaným výnosem si klienti mohou zřídit řadu připojištění, například pro případ smrti následkem úrazu, pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu, či připojištění zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity.

Uvedení tohoto produktu věnujeme velkou pozornost. Připravili jsme proto speciální marketingovou podporu – letáky, internetovou i tiskovou kampaň. Pro naše pojišťovací poradce jsme připravili i simulační software, který umožní přesně popsat potřeby klienta, řekl Michal Knapp.

Z průzkumu Credit Suisse Life & Pensions vyplývá, že ČR sice dosud nedosahuje podíl pojistného na HDP obvyklé úrovně v zemích EU (9 %), ale vývoj nasvědčuje tomu, že se tento nepoměr velice rychle vyrovná. Z kandidátských zemí má vyšší podíl pojistného na HDP Slovinsko, které dosahuje 5 %. Následuje ho právě ČR s 4 %. Maďarsko má tento podíl 3,3 %, Slovensko a Polsko pak 3,1 %.

Podíl životního pojištění na celkovém pojistném trhu je 35 % zatímco průměr EU činí 63 %. Předpokládáme, že podíl životního pojištění bude v ČR růst, mimo jiné díky novým atraktivním produktům investičního životního pojištění, uvedl Michal Knapp.

Investiční životní pojištění zažívá v posledních několika letech velký boom v zemích západní Evropy i v České republice či dalších zemích střední Evropy. Podíl investičního životního pojištění na celkovém životním pojištění činil v České republice v loňském roce 46 %, zatímco v roce 2000 to bylo 30 %. V dohledné době lze očekávat překročení 50% hranice. Zájem o investiční životní pojištění bude přitom i v budoucnu zajištěn několika důležitými faktory, mezi které patří rozšíření portfolia nabízených produktů, expanze nových poskytovatelů pojištění do ČR, nižší ceny v důsledku silné konkurence, nebo stabilizace pojišťovacího prostředí v ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).