Hlavní navigace

ČR a Slovensko mají nejvyšší sociální pojištění z nových členů EU

Rekord drží Francie se 63 procenty. Ve zdanění příjmů fyzických osob patří ČR mezi průměr.

Sdílet

Výlohy spojené se sociálním pojištěním jsou důležitou součástí nákladů na pracovní sílu ve všech zemích, které nově vstoupily do Evropské unie. Stejně tak jsou podstatným prvkem zaměstnaneckých nákladů v dřívější patnáctce. Podle odborníků z KPMG mohou být jedním z faktorů, které potlačují ekonomický růst v Evropě. A právě v této oblasti drží Česká republika spolu se Slovenskem primát – jejich sazby, tedy procento, které ze mzdy odvádějí zaměstnanec a zaměstnavatel společně do státní pokladny, jsou nejvyšší mezi všemi nově přistoupivšími zeměmi EU.

Z deseti nových států EU naopak vyčnívají směrem dolů Kypr a Malta – oba ostrovy mají podstatně nižší sazby pojištění než zbylé země. Velké rozdíly ale existují také mezi státy z bývalé patnáctky: tak například v Irsku činí sazba sociálního pojištění 16,75 procenta, zatímco ve Francii je to celých 63 procent.

Sazby pojistného v nových zemích EU
Sazba, kterou platí zaměstnavatel Sazba, kterou platí zaměstnanec Celkem
Slovensko 35,2* 13,4* 48,6
Česká republika 35 12,5 47,5
Maďarsko 29 12,5** 41,5
Polsko 22,72 18,71 41,43
Slovinsko 16,10 22,10 38,2
Estonsko 33 3,5 36,5
Litva 31 3 34
Lotyšsko 24,09 9 33,09
Malta 10*** 10*** 20
Kypr 6,3* 6,3* 12,6

* Podléhá limitu
** Z toho 4 % bez limitu, 8,5 % s limitem na 5307000 HUF ročního příjmu v roce 2004
*** Horní limit MTL 12,90

Ve většině členských států EU hradí sociální pojištění společně zaměstnavatel i zaměstnanec. Větší díl však obvykle leží na bedrech zaměstnavatele (výjimku tvoří např. Slovinsko, kde je situace opačná).

Ve zdanění fyzických osob je ČR průměrná

Sazby daně z příjmu fyzických osob se v nových členských zemí EU také liší – začínají na 19 procentech u Slovenska a stoupají až na 50procentní hranici u Slovinska. V porovnání s ostatními státy se Česká republika se svou 32procentní sazbou pohybuje kolem středu (zaujímá šesté místo). Uvedené sazby daně z příjmu se v porovnání s ostatními členskými státy příliš neliší.

Sazba daně
Sazba v procentech
Slovinsko 50
Polsko 40
Maďarsko 38
Malta 35
Litva 33
Česká republika 32
Kypr 30
Estonsko 26
Lotyšsko 25
Slovensko 19

KPMG je celosvětová síť poradenských společností, jejichž cílem je vytváření hodnot využíváním informací, znalostí jednotlivých odvětví a jejich trendů.V České republice zahájila společnost KPMG svou činnost v roce 1990. V současné době má 550 zaměstnanců a kanceláře v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Jablonci nad Nisou. KPMG v České republice poskytuje služby v oblasti auditu, řízení rizik a poradenských služeb, daňového a finančního poradenství. Celosvětově KPMG zaměstnává téměř 100 000 pracovníků působících ve 148 zemích. Výnosy za fiskální rok 2003 dosáhly výše 12,2 miliardy USD.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).