Hlavní navigace

Coface snížil rating světového chemického průmyslu

Snížení ratingu chemického průmyslu na stupeň B+, zařazení automobilového průmyslu mezi odvětví s negativním výhledem a naopak vyřazení ocelářství ze seznamu odvětví s negativním výhledem – to jsou tři hlavní změny, které přinesl nový sektorový rating společnosti Coface za třetí čtvrtletí letošního roku.

Sdílet

Světovou ekonomiku ovlivňují v současnosti zejména tyto faktory:

  • Vysoké ceny ropy v kombinaci s vyššími cenami dalších surovin a polotovarů, jako jsou průmyslový plyn, stavební materiály nebo kovy, a vysokými cenami dopravy a balení.
  • Tvrdá konkurence omezuje možnost promítnutí vyšších výrobních nákladů do prodejních cen. Podniky s nižším stupněm zpracování (downstream) a subdodavatelé tím trpí více než podniky s vyšším stupněm zpracování (upstream).
  • Fiskální škrty zejména v Japonsku a Evropě ovlivňují objemy obchodu a ceny v oborech závislých na objednávkách z veřejného sektoru. Také přísnější národní i mezinárodní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví by mohly ohrozit situaci firem v mnoha oborech.
  • V nových regionech, jako je Čína, přitahuje explozivní poptávka a/nebo nadbytek surovin investory, což následně vyvolává riziko vzniku nadměrných kapacit a nadprodukce s dopadem na celou řadu oborů.

S ohledem na tyto skutečnosti provedla společnost Coface ve svém pravidelném oborovém ratingu (sector @rating), který se opírá o sledování ekonomik 151 států světa, tyto hlavní změny:

  • Rating chemického průmyslu se snížil na B+ vzhledem k problémům, kterým čelí podniky s nižším stupněm zpracování, a to zejména v Evropě, při přenášení vyšších cen surovin na klienty.
  • Automobilový průmysl byl zařazen na negativní seznam s ratingem B, a to s ohledem na velké problémy, které mají společnosti General Motors, Ford a jejich subdodavatelé.
  • Oboru ocelářství zůstal rating A, ale bez negativního výhledu, a to vzhledem k tomu, že pokles cen ocelářských výrobků, který nastal v posledních měsících, byl jen dočasný a omezený a měl jen malý vliv na finanční situaci ocelářských firem.

U ostatních odvětví se rating nezměnil: stavebnictví (B-), strojírenský průmysl (A-), papírenský průmysl (A-), elektronický průmysl (A), informační technologie (B-), telekomunikace (B), maloobchod (A-).

Podle analýzy společnosti Coface by ukončení procesu snižování skladových zásob, který započal v tomto roce, a pokračující silná světová poptávka v roce 2006 bez ohledu na případné zpomalení v USA měla být pro řadu oborů přínosem. Hlavním ekonomickým motorem zůstane Čína a příjmy generované vysokými cenami surovin budou i nadále podporovat poptávku na nových trzích. Přestože se v průběhu třetího čtvrtletí kvalita oborových rizik celkově stabilizovala, podniky budou muset zápasit se značným tlakem na marže.

Ačkoli tlak na marže nezpůsobil vzhledem k dobré finanční pozici založené v roce 2004 výrazné zvýšení případů platební neschopnosti, mohl by ovlivnit platební schopnost nejslabších firem. To platí především pro ty společnosti, které se zavázaly – zejména v USA – k nákladnému zvyšování mezd a příspěvků na zdravotní a důchodové pojištění. Postupný nárůst úrokových sazeb by nakonec mohl zvýšit cenu finančních zdrojů, neboť firmy urychlují svůj vývoj formou organického růstu i formou fúzí a akvizic. Přestože nepochybně zlepšují svou rentabilitu orientací na hlavní podnikatelské činnosti a regiony, na nichž mají dobrou pozici, tato strategie sebou nese riziko oslabení podnikatelských segmentů, které jsou takto zatlačeny do pozadí.

Změny v sektorovém hodnocení (sector@rating)

Negativní změny

CHEMICKÝ PRŮMYSL (snížení ratingu z A- na B+)

Obrat v tomto oboru i nadále rostl, byť pomalejším tempem než v loňském roce. V důsledku rostoucích cen energií a celkového zpomalení průmyslu klesaly výnosy evropských i amerických společností, a to zejména v podnicích s nižší úrovni zpracování (downstream), přičemž bylo často obtížné promítnout zvyšující se výrobní náklady do prodejních cen. Tyto okolnosti dále podnítily proces restrukturalizace, který v tomto oboru probíhá ve třech hlavních směrech – orientace ropných firem na hlavní obor činnosti (například odprodej petrochemických podniků BP), přemístění výroby do regionů bohatých na suroviny (Dow Chemical do Kuvajtu a Ománu) nebo na dynamičtější trhy a drastické snižování nákladů (Degussa v Evropě). Toto obecně méně příznivé prostředí by mohlo ohrozit platební schopnost slabších firem a vést k většímu výskytu případů platební neschopnosti.

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL (přiřazení negativního výhledu při ratingu B)

V roce 2006 by mohl světový trh, stále ještě poháněný novými regiony v čele s Čínou, Indií, jihovýchodní Asií, Středním východem a Ruskem, vzrůst o 6 % (po 8 % v roce 2005). Rozvinuté trhy by naopak měly zůstat v podstatě beze změny, i když budou i nadále absorbovat lví podíl prodeje. V tomto kontextu vykazují výrobci automobilů a jejich dodavatelé součástí velmi různorodý výkon v závislosti na produktu a geografickém umístění. Dvě největší americké automobilky, GM a Ford (22 % světové produkce automobilů), a jejich dodavatelé tak čelí vážným finančním problémům, které ještě zhoršuje těžké břemeno jejich závazků v oblasti mezd a sociálních výhod, takže výsledkem bývají i bankroty.

Pozitivní změny

OCELÁŘSTVÍ (zrušení negativního výhledu při ratingu A)

Po mírném propadu na jaře a začátkem léta v důsledku snižování skladových zásob začaly světové ceny ocelářských výrobků opět stoupat a koncem září se dostaly na úroveň o 17 % vyšší než v loňském roce. Tato expanze by se však brzy měla zastavit, přičemž efekty doplňování skladových zásob a rostoucích potřeb nových trhů budou vyvažovány nejistotami ohledně světového růstu a vývoje čínské výrobní kapacity. I přes problémy spojené s cenami surovin a energií a neuspokojivé pololetní výsledky by ocelárny a jejich distributoři měli letos i příští rok vykázat dobrou rentabilitu, byť nižší, než tomu bylo ve výjimečném roce 2004. V tomto kontextu jsou případy platební neschopnosti řídké a omezují se jen na neintegrované zpracovatele a distributory, kteří mají problémy s promítáním zvýšených nákladů do prodejních cen.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).