Hlavní navigace

ČMSS v 1. pololetí 2001: nebývalý příliv klientů, motivující nabídka úvěrů a meziúvěrů a řada prestižních ocenění

Sdílet

Obchodní a hospodářské výsledky ČMSS, a.s. k 30. 6. 2001

První polovina roku 2001 byla pro stavební spoření velice úspěšným obdobím. Stavební spoření zůstává i nadále nejvýnosnější a nejbezpečnější formou zhodnocení rodinných financí. Roste také počet klientů stavebních spořitelen, kteří za pomoci úvěrů ze stavebního spoření či některého z bohaté nabídky meziúvěrů řeší své bytové potřeby.

Během prvních šesti měsíců roku 2001 uzavřela ČMSS 260 496 nových smluv o stavebním spoření na cílovou částku 39,5 mld. Kč. Ve stejném období také poskytla 20 522 překlenovacích úvěrů (tzv. meziúvěrů) a úvěrů ze stavebního spoření. Ke dni 30. 6. 2001 ČMSS eviduje celkem 1 467 223 platných smluv.

ČMSS tak zůstává největší a nejvyhledávanější stavební spořitelnou v ČR. ČMSS dnes patří k nejobdivovanějším českým firmám: v oboru Peněžnictví a pojišťovnictví se v 1. pololetí 2001 umístila na prvním místě v prestižní anketě Czech Top 100. Za firemní image, kterou buduje na spolehlivosti, profesionalitě a úctě k zákazníkům, převzala ČMSS prestižní cenu Rhodos 2000. Také její snaha přibližovat se klientům prostřednictvím moderních komunikačních cest byla odborníky pozitivně hodnocena: ČMSS převzala Cenu odborné poroty serveru Peníze.cz za nejlepší internetovou prezentaci stavebních spořitelen. Oblibu, spolehlivost a důvěryhodnost ČMSS pravidelně potvrzují i marketingové průzkumy mezi veřejností.

I. Spoření

Za prvních šest měsíců roku 2001 uzavřela ČMSS 260 496 nových smluv o stavebním spoření na cílovou částku 39,5 mld. Kč. V obou těchto ukazatelích ještě posílila svou vedoucí pozici na trhu stavebního spoření v ČR. V 1. pololetí roku 2001 činil podíl ČMSS na trhu stavebního spoření v počtu nově uzavřených smluv 37,5 %.

Podíl ČMSS na trhu ve výši cílové částky nově uzavřených smluv dosáhl v tomto období 42,7 %.

Rekapitulace: obchodní výsledky ČMSS v 1. pololetí 2001 v oblasti nově uzavřených smluv

Počet nově uzavřených smluv o stavebním spoření v 1. pololetí 2001 260 496
Podíl na trhu v počtu nově uzavřených smluv o stavebním spoření 37,5 %
Celkový počet platných smluv k 30. 6.2001 1 467 223

Cílová částka nově uzavřených smluv o st. spoření v 1. pololetí 2001 39,5 mld. Kč
Podíl na trhu ve výši cílové částky nově uzavřených smluv o st. spoření 42,7 %
Cílová částka platných smluv k 30.6.2001 237,9 m­ld. Kč

Celková výše vkladů k 30. 6. 2000 43,3 mld. Kč

II. Úvěry

Podstatou stavebního spoření je pravidelné ukládání určité finanční částky s cílem dosáhnout určitého objemu vlastních prostředků při zajímavém výnosu a především možnost získání velmi výhodného úvěru s pevně stanovenou úrokovou sazbou, která se po celou dobu splácení nemění.
Ve fázi spoření si tak klient buduje vlastní kapitál a má také možnost se ujistit, že je schopen ze svých příjmů měsíčně odkládat jistou částku peněz určených na řešení bytové potřeby. Ve fázi druhé, úvěrové, potom klient využije vzniklého nároku na úvěr, jehož splácení je spojeno přibližně se stejným měsíčním zatížením jako ve fázi spoření. Objem dostupných finančních prostředků se přitom klientovi v podstatě zdvojnásobí.
Pokud je klient nucen řešit svou bytovou potřebu ještě dříve, než si potřebnou částku naspoří a než má možnost požádat o úvěr, nabízíme ještě jedno řešení. Jde o financování pomocí tzv. meziúvěru, který slouží k překlenutí období do vytvoření nároku na úvěr. Meziúvěr je poskytován až do výše cílové částky, na kterou má klient uzavřenou smlouvu o stavebním spoření. V praxi to znamená, že klient, který čerpá meziúvěr, bude z tohoto meziúvěru platit pouze úrok. Meziúvěr se tedy nesplácí. Je splacen až v době, kdy klientovi vznikne nárok na poskytnutí úvěru. Meziúvěr je splácen jednak již vytvořenými vlastními prostředky (včetně státní podpory a úroků), jednak poskytnutým úvěrem.

ČMSS pružně reaguje na potřeby svých klientů v oblasti úvěrů

V průběhu prvních šesti měsíců roku 2001 ČMSS několikrát významně upravila podmínky pro poskytování úvěrů a meziúvěrů. Po únorovém snížení úrokových sazeb u standardních meziúvěrů a po úpravě požadavků na zajištění, platné od 1. března, došlo k výraznému zjednodušení administrativy u žádostí o poskytnutí úvěru a meziúvěru. K dalšímu zpřehlednění a zjednodušení možností zajištění meziúvěrů došlo v dubnu t.r. K zatím posledním úpravám podmínek pro poskytování úvěrů a meziúvěrů přistoupila ČMSS 1. 7. 2001. ČMSS tak reaguje průběžně a pohotově na potřeby svých klientů v této oblasti. Úrokové sazby ČMSS u meziúvěrů se dnes pohybují podle jednotlivých typů meziúvěrů v rozmezí 6,5 % až 8,5 % p.a. Cílem ČMSS je, aby výhodných podmínek pro poskytování úvěrů a meziúvěrů mohlo využívat co nejvíce klientů. ČMSS vyřizuje a zpracovává žádosti o úvěry a meziúvěry zcela zdarma.

ČMSS v 1. pololetí 2001 poskytla celkem 20 522 úvěrů a meziúvěrů v celkové výši 2,9 mld. Kč. Od svého založení již ČMSS poskytla celkem 220 316 úvěrů a meziúvěrů ve výši 27,8 mld. Kč. V této oblasti tak má ČMSS rozhodující postavení mezi stavebními spořitelnami.

Rekapitulace:

Počet nově poskytnutých úvěrů a MÚ v 1. pololetí 2001 20 522
Celkový objem poskytnutých úvěrů a MÚ v 1. pololetí 2001 2,9 mld. Kč

Celkový počet poskytnutých úvěrů a MÚ za dobu činnosti 220 316
Celkový objem poskytnutých úvěrů a MÚ za dobu činnosti 27,8 mld. Kč

III. Hospodářské výsledky ČMSS v 1. pololetí 2001

Z hlediska hospodářských výsledků hodnotí Českomoravská stavební spořitelna 1. pololetí roku 2001 jako úspěšné. Českomoravská stavební spořitelna disponuje základním jměním ve výši 1,5 mld. Kč, které spolu se zákonnými rezervními fondy vypovídá o bezpečnosti a stabilitě banky. Bilanční suma k 30. 6. 2001 činí 49,630 mld. Kč; v porovnání se stejným obdobím roku 2000 tato hodnota představuje nárůst o 17,5 %. V tomto období vykázala ČMSS zisk ve výši 307 mil. Kč., což ve srovnání se stejným obdobím roku 2000 představuje nárůst o 4,3 %.

Rekapitulace hospodářských výsledků ČMSS: hlavní ukazatele, neauditované, CAS

1. pololetí 2001
Základní jmění – 1,5 mld. Kč
Bilanční suma – 49,630 mld. Kč
Zisk – 307 mil. Kč

Praha, 6. srpna 2001

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).