Hlavní navigace

ČLFA prohloubila ochranu spotřebitele v úvěrových vztazích nad rámec vymezený zákonem

[Tisková zpráva] Členské společnosti České leasingové a finanční asociace schválily ve formě memoranda pravidla chování členů ČLFA k ochraně zájmů a práv spotřebitelů při poskytování spotřebitelských úvěrů nad rámec vymezený zákonem o spotřebitelském úvěru a zákonem na ochranu spotřebitele. Jeho porušení může vést až k vyloučení firmy z asociace. Členské společnosti ČLFA přijetím memoranda prohlubují seberegulaci nebankovních poskytovatelů finančních produktů na českém trhu.

Sdílet

Memorandum rozpracovává pro nebankovní trh spotřebitelských úvěrů zásady odpovědného úvěrování stanovené směrnicí 2008/48/ES a vládním návrhem zákona o spotřebitelském úvěru, který byl 10. března t. r. schválen Poslaneckou sněmovnou.

Nad rámec návrhu zákona, a plně v jeho duchu, stanoví povinnosti členských společností při informování klientů o nabízeném úvěrovém produktu, zejm. o jeho finančních podmínkách, při ověřování klientovy schopnosti a připravenosti ke splácení úvěru, při sjednávaní a plnění úvěrové smlouvy, při jednání o sankcích za neplnění smluvních závazků i ve vztahu ke zprostředkovatelům úvěrů. Členské společnosti ČLFA například respektují nejen práva spotřebitele, ale nad rámec zákona i jeho zjevné, oprávněné a opodstatněné zájmy a potřeby, a to jak před uzavřením smlouvy, tak po celou dobu trvání úvěrového vztahu. Členské společnosti ČLFA se nad rámec zákona zavázaly přizpůsobovat úvěry individuálním potřebám a možnostem spotřebitele, a to v souladu s informacemi, které spotřebitel poskytne. Aniž by jim to ukládal zákon, v souladu s memorandem klientovi na jeho žádost poradí při volbě optimálního řešení, pokud v průběhu úvěrového vztahu přestane být schopen splácet úvěr. Do úvěrových smluv nebudou prosazovat smluvní sankce, jejichž povaha a výše by byla ve zjevném nesouladu s nesplněnou povinností spotřebitele.

Memorandum jde také nad rámec platného zákona o ochraně spotřebitele při vymezení zakázaných a nekalých praktik poskytovatelů spotřebitelských úvěrů i postupů třetích osob poškozujících spotřebitele a parazitujících na dobré pověsti finančního trhu. Členské společnosti ČLFA např. nevyžadují zajištění poskytnutého nehypotečního úvěru zástavou nemovitosti, která je účelem či hodnotou zástavy ve zjevném nesouladu s poskytovaným úvěrem. Neprosazují akceptaci úvěrů, které co do výše výrazně přesahují původní klientem požadovanou částku. Distancují se od záměrného neinformování či zbytečného odkladu v informování klienta o jeho prodlení se splátkami úvěru s cílem penalizovat ho za prodlení a od dalších nekalých praktik. Tyto praktiky jsou specifikovány v přílohách memoranda.

„Přijetím a plněním tohoto dokumentu v praxi se členské společnosti ČLFA distancují od nekalých praktik při poskytování a zprostředkování finančních produktů pro spotřebitele,“ uvedla Blažena Valkošáková, členka představenstva ČLFA pověřená sledováním finančních produktů pro domácnosti. „Odliší se od neseriózních subjektů na trhu s nekalými postupy a praktikami vůči spotřebitelům“.

Memorandum se stalo součástí Kodexu chování členů ČLFA (etického kodexu) koncem března t. r. Jeho dodržování bude sledováno vedením asociace a závažné a prokazatelné porušení pravidel může být důvodem pro vyloučení členské společnosti z ČLFA.

Plné znění je uvedeno na webu ČLFA, adresa: http://clfa.cz/in­dex.php?textID=94.


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).