Hlavní navigace

Členské společnosti ČLFA poskytly za první pololetí letošního roku 91 miliard Kč

Výsledku dosáhly společnosti České leasingové a finanční asociace obchody v leasingu, spotřebitelských úvěrech a factoringu.

Sdílet

Leasing a factoring mají v období současné ekonomické recese a finanční nestability nezastupitelnou úlohu a jsou jednou z nejdůležitějších forem financování investic podnikatelských subjektů. Potvrzují to zveřejněné pololetní výsledky České leasingové a finanční asociace (ČLFA). Členské společnosti v prvním pololetí zrealizovaly obchody v celkové výši 91 mld. Kč. Tohoto výsledku se podařilo dosáhnout i přes razantní pokles ekonomiky a průmyslové výroby (meziroční propad o 22 % v květnu 2009). Mezi hlavní indikátory vývoje leasingového a factoringového trhu v prvním pololetí patřily zvyšující se průměrná pořizovací cena movité věci financované leasingem, rostoucí podíl operativního leasingu a zvyšující se objem poskytnutých úvěrů podnikatelům.

Leasing

Jak vyplývá z pololetní zprávy ČLFA, financovali její členové prostřednictvím leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky na základě 28 tisíc uzavřených smluv (leasing strojů, zařízení a dopravních prostředků) v pořizovacích cenách 22,80 mld. Kč bez DPH. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se tak zvýšila průměrná pořizovací cena o 60 tis. korun. I nadále v České republice v leasingu movitých věcí dominuje leasing silničních vozidel. V něm je patrný nárůst podílu leasingu osobních vozidel, podíl ojetých osobních vozidel se naopak snížil. Podobně jako v předchozích letech směřovala polovina leasingu movitých věcí do soukromého sektoru služeb a přes dvě pětiny do průmyslu a stavebnictví. Je zřejmé, že se zvyšuje zájem o operativní leasing. Jeho podíl na celkovém leasingu v roce 2008 činil 19,7 %, nyní dosahuje 26,0 %, uvádí Ing. Jiří Matula, místopředseda představenstva ČLFA.

Značný impuls využití leasingu pro podnikatelskou sféru přinesla v červnu 2009 schválená novela Zákona o dani z příjmu. Její poměrně zásadní a kladné dopady se očekávají ve druhé polovině tohoto roku. Úprava zákona přináší podnikatelům výhodu rychlejších odpisů majetku a pro všechny klienty, včetně soukromých osob, pak i kratší délku financování. Rychlejší odpisy přinášejí firmám nezanedbatelnou daňovou výhodu. Mohou si tak optimálně regulovat nejen své cash flow, ale i tvorbu zisku.

Úvěry

Vývoj podnikatelských úvěrů a splátkových prodejů pro podnikatele je i nadále prorůstový. V 1. pololetí 2009 poskytlo 27 členských společností ČLFA úvěry a jiné neleasingové finanční produkty pro podnikatele (finanční služby pro koncové zákazníky, bez financování skladů) v celkové výši 11,23 mld. Kč. Oproti stejnému období loňského roku tak došlo u patnácti vedoucích členských společností k meziročnímu zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 11,4 %.

Na poli nebankovního trhu spotřebitelských úvěrů došlo při celkové recesi trhu k výraznému nárůstu podílu revolvingových úvěrů (z 33,2 % na 43,4 %). Celkem členské společnosti ČLFA v 1. pololetí 2009 poskytly 541.728 smluv o spotřebitelských úvěrech ve výši 20,50 mld. Kč.

Factoring

Vedoucím produktem na českém factoringovém trhu byl v 1. pololetí 2009 nadále – i na základě vlivu situace na pojišťovacím trhu – regresní factoring (73,9 %). Tuzemský factoring dosáhl podílu 80,6 %, exportní 17,9 % a importní 1,5 %. Objem finančních prostředků poskytnutých členy ČLFA k profinancování pohledávek jejich klientů dosáhl k 30. červnu 2009 14,32 mld. Kč.

Mezinárodní hodnocení

Význam leasingu a factoringu v současné době potvrdili i delegáti 27. ročníku World Leasing Convention (Světová leasingová konference), která se konala 9. června 2009. Podle Stephena Sklaroffa, generálního ředitele Finance & Leasing Association (Finanční a leasingová asociace), by se měl leasing a factoring stát v době recese hlavním katalyzátorem dalšího rozvoje. Společnosti zabývající se finančními službami jsou v mimořádně dobré pozici, aby pomohly v Británii vytvořit během 21. století tzv. „low carbon economy“ (ekonomiku založenou na technologiích s nízkými emisemi uhlíku). Leasing by mohl být prvním krokem pro mnoho obchodních společností nebo podniků z veřejného sektoru, které by chtěly investovat do nového vybavení či do nejnovějších technologií, uvedl Stephen Sklaroff.

Shrnutí

Služby leasingových a factoringových společností nabývají na své nezastupitelnosti. Jsou vhodné zejména pro firmy, podnikatele i drobné živnostníky jako alternativa krátkodobého a střednědobého financování. Vedle propadů krátkodobého financování v bankovním sektoru hrají leasing, jako nástroj pro financování investičních potřeb, a factoring sloužící k financování provozních potřeb, nezastupitelnou úlohu i v případech, kdy firmám selhává možnost čerpání financí od bank. Klienti volí služby nebankovních institucí zejména pro jejich dostupnost, finanční výhodnost, řadu doprovodných služeb i pro širokou škálu forem financování od klasického finančního leasingu přes operativní leasing až po financování úvěrem.

Úplná „Zpráva o stavu a vývoji leasingového, nebankovního úvěrového a factoringového trhu za 1. pololetí 2009“ je k dispozici na www.clfa.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).