Hlavní navigace

Citibank přináší strukturované investiční produkty Garant s pevně stanoveným výnosem 4,15 a 5,20% ročně

Citibank Europe plc, organizační složka nabízí strukturované investiční produkty s pevně stanoveným ročním výnosem a 100% ochranou návratnosti jistiny při držení do splatnosti. Produkty jsou určeny těm investorům, kteří hledají možnost atraktivního pevně stanoveného ročního výnosu a zároveň chtějí minimalizovat určitá rizika své investice. Emitent, Citigroup Funding Inc., poskytuje u těchto investičních produktů 100% ochranu investované jistiny strukturovaného dluhopisu při držení do splatnosti a současně pevný roční výnos.

Sdílet

Ten u strukturovaného dluhopisu Garant I činí 4,15% p.a. při době splatnosti dva, respektive tři roky, podle toho, zda dojde k předčasnému splacení z rozhodnutí emitenta. U strukturovaného dluhopisu Garant II pak roční výnos dosahuje dokonce 5,20% p.a. při splatnosti čtyři, respektive pět let, podle toho, zda dojde k předčasnému splacení z rozhodnutí emitenta. Platební závazky emitenta obou produktů jsou rovněž zaručeny ze strany společnosti Citigroup Inc. Zájemcům o tuto atraktivní nabídku zbývá už jen 9 dní, konec upisovacího období je 29. října.2009 a den emise 6. listopadu 2009. Minimální výše investice je 100.000 Kč a dále násobky 20 000 Kč.

Produkty Garant I a Garant II jsou dalšími strukturovanými dluhopisy Citibank, u nichž hrají hlavní roli především určitá „bezpečnost“ investice a zajímavý výnos. V současné době patří mezi nejžádanější právě ty investiční produkty, u nichž emitent zaručuje za stanovených podmínek hodnotu výnosu a také vrácení 100 procent jistiny v době splatnosti, říká Ladislav Kročák, ředitel osobního bankovnictví Citibank v České republice, a doplňuje: Oba produkty kombinují zajímavý výnos a určité ochrany před znehodnocením investované částky.

Důležité upozornění

Uvedený produkt je vydáván v rámci příslušného dluhopisového emisního programu Citigroup Funding Inc. ze dne 19. srpna 2009, v platném znění. Prospekt (včetně jeho shrnutí) byl řádně uveřejněn a spolu s podrobnými podmínkami a detailním popisem nabídky tohoto produktu je možné bezplatně získat na jakékoliv pobočce Citibank Europe plc nebo na oficiálních webových stránkách Citibank Europe plc – www.citibank.cz. Toto propagační sdělení je pouze stručným popisem některých charakteristik produktu a jakékoliv informace zde obsažené podléhají prospektu emitenta. Potenciální investor by se měl před uskutečněním investice důkladně seznámit se všemi investičními riziky spojenými s tímto produktem a měl by si jich být vědom. Ochrana návratnosti jistiny, poskytovaná emitentem (Citigroup Funding Inc.), resp. zaručená poskytovatelem garance (Citigroup Inc.) je předmětem úvěrového rizika těchto společností. Minulý výnos není zárukou výnosů budoucích. Investiční produkty nejsou bankovním vkladem a nejsou zaručeny ani pojištěny ze strany Citibank Europe plc. Nejde o komplexní popis rizik spojených s produktem.

Investiční produkty Garant I a Garant II jsou určeny pouze pro distribuci mimo USA, resp. nesmí být nabízeny tzv. osobám Spojených států (U.S.Persons).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).