Hlavní navigace

Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004

Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý zisk vzrostl ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 50 %. Po vynětí jednorázové splátky Slovenské Inkasní (SI) vzrostl čistý zisk meziročně o 17 % na 8,1 miliardy Kč. Hlavními tahouny výnosů se stal nárůst počtu klientů – osob, malých a středních firem i velkých korporací, dále nárůst objemu poskytnutých hypoték a rostoucí objem spravovaných aktiv.

Sdílet

Rok 2005 přinesl další posílení tržní pozice skupiny ČSOB na českém i slovenském trhu. Skupina ČSOB si udržuje své vedoucí postavení mezi středoevropskými členy skupiny KBC Group. V České republice potvrdila Skupina ČSOB svou pozici největšího správce aktiv s tržním podílem 30%. Současně Skupina dokázala udržet své vedoucí postavení ve financování potřeb občanů v oblasti bydlení a financovala jich v České republice plnou třetinu. V silně konkurenčním prostředí zaznamenala Skupina ČSOB nejvyšší nárůst úvěrů malým a středním podnikům (meziroční nárůst 40%). Čistý úrokový výnos rostl u všech klientských segmentů, přičemž rychle rostoucí úvěrové portfolio skupiny ČSOB si již tradičně udrželo vysokou kvalitu. Rostoucí objem transakcí a spravovaných aktiv v podílových fondech, penzijních fondech, bankovních vkladech a stavebním spoření přispěly k nárůstu neúrokových výnosů. K výnosům přispěl rovněž podstatně větší objem operací klientů ve srovnání s rokem předtím.

 • Čistý úrokový výnos, hlavní zdroj příjmů banky, se bez ohledu na všeobecně nízké úrokové sazby udržel na vysoké úrovni. Dobrý vývoj v objemech obchodů byl klíčovým prvkem růstu čistého úrokového výnosu ve všech segmentech podnikání.
 • Meziroční nárůst výnosů z poplatků a provizí přinesla zvýšená poptávka po našich produktech, nikoliv cenové změny.
 • Vynikajícího růstu čistého výnosu z finančních operací bylo dosaženo prodejem FX derivátů a zajišťovacích produktů klientům.
 • Výsledkem přísné kontroly nákladů ve skupině ČSOB je zlepšení poměru náklady-příjmy (Cost / Income Ratio); ovlivněno bylo i nižším odvodem do Fondu pojištění vkladů a nárůstem provozních výnosů.
 • V silné konkurenci ČSOB dokázala udržet přiměřeně vysokou čistou úrokovou marži.
 • Úvěrové portfolio skupiny ČSOB dosáhlo na konci roku 2005 objemu 246 miliard Kč. Růst ve všech obchodních segmentech byl způsoben především expanzí korporátních úvěrů a úvěrů pro malé a střední podniky a díky nově poskytnutým hypotékám.
 • Konzervativní přístup k posuzování kvality aktiv spolu s obezřetným řízením rizika se odrazil ve snížení podílu klasifikovaných úvěrů v tomto rychle rostoucím portfoliu –n na 1,7 %.
 • Skupina ČSOB je aktivní v oblastech bankovnictví, správy aktiv a pojištění. Zaměstnává takřka 10.000 pracovníků a poskytuje služby více než 5 milionům zákazníků.
 • Skupina ČSOB zakončila rok 2005 s nejvyšším podílem na trhu správy aktiv fyzických osob a potvrdila tak svou pozici významného správce aktiv v České republice.
 • Skupina ČSOB dále zlepšila svou tržní pozici ve financování bydlení; udržela pozici nejvýznamnějšího financiéra bytových potřeb občanů, především díky společnému úspěchu Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS) a Hypoteční banky (do jejíchž knih jsou účtovány všechny hypotéky Skupiny ČSOB).
 • Skupina ČSOB uzavřela takřka 15 tisíc hypoték v celkovém objemu 19 miliard Kč a meziročně zvýšila své portfolio hypotéčních úvěrů o 52 %. V roce 2005 poskytla ČMSS svým klientům stavební úvěry v objemu takřka 27 miliard Kč. Díky tomu se stala největším poskytovatelem stavebních úvěrů a stavebního spoření v České republice.
 • ČSOB obnovila smlouvu o spolupráci s Českou poštou. Tato smlouva zajišťuje dostupnost poštovní sítě s 3 350 poštovními úřady pro služby Poštovní spořitelny v dalším období až do roku 2017.
 • Skupina ČSOB se úspěšně soustředila na rozšíření svého podílu v segmentech retail a MSP. Celkový podíl skupiny ČSOB na trhu retailových půjček na konci roku 2005 přesáhl 25 %.
 • Hodnota aktiv spravovaných ve dvou stovkách podílových fondů ČSOB/KBC se v roce 2005 vyšplhala na částku 50 miliard Kč, takže podíl Skupiny na trhu v ČR stoupl na 25 %. Prodej podílových fondů v roce 2005 úspěšně pokračoval a dosáhl objemu 26,4 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o více než 56 %. Skupina ČSOB si tak udržela druhou pozici na trhu podílových fondů a se 24 emisemi i první místo v prodeji zajištěných fondů.
 • Celková aktiva v penzijních fondech ČSOB vzrostla o více než 2,1 miliard korun, což představuje nárůst 22 % od začátku roku. Na konci roku 2005 ČSOB provedla akvizici Hornického penzijního fondu Ostrava s takřka 20 tisíci klienty a více než 1 miliardou Kč aktiv. Tato transakce posílila pozici skupiny na českém trhu penzijních fondů a posunovala ji na čtvrté místo v počtu klientů.
 • Segment privátního bankovnictví ČSOB zaujímá v České republice první místo. Počet klientů Privátního bankovnictví ČSOB vzrostl v roce 2005 o 25 %. Objem klientských aktiv v privátním bankovnictví ČSOB přesáhl 34 miliard Kč (meziroční nárůst o 50 %).
 • ČSOB je čtvrtým největším hráčem na retailovém trhu ve Slovenské republice. ČSOB v SR poskytla hypotéky ve výši přes 2,6 miliard Sk (meziroční nárůst o 121 %), objem úvěrů pro MSP vzrostl o zhruba 56 %. Aktiva pod správou ve Slovenské republice dosáhla objemu takřka 12 miliard Sk.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).