Hlavní navigace

Cílem forenzního auditu je eliminace škod způsobených chybami z minulosti

Spoje SC Pendolino jezdí podle jízdního řádu. Dnešní ranní spoje Ostrava – Praha jely načas; dálnici D1 zablokovaly nehody způsobené špatným počasím

Sdílet

S jednoznačným cílem vyčíslit škody a zajistit nápravu chyb způsobených v minulosti zadalo současné vedení Českých drah renomované mezinárodní auditorské společnosti požadavek na provedení forenzního auditu k posouzení okolností pořizování souprav rychlovlaků pendolino v polovině 90. let.

Cílem není jakkoli zpochybňovat současnou provozní opodstatněnost rychlovlaků pendolino pro České dráhy, ale pojmenovat případná pochybení z minulosti při uzavírání kontraktů na dodávky rychlovlaků a při následných snahách o uvedení rychlovlaků pendolino do provozu.

Současné vedení Českých drah v návaznosti na výsledky forenzního auditu hodlá přijmout odpovídající kroky vedoucí k maximální možné nápravě způsobených pochybení tak, aby již déle nezatěžovaly hospodaření ČD.

Již nyní je například jasné, že pozdním uvedením rychlovlaků do provozu a dalšími průtahy vznikly značné škody na ušlém zisku ČD. Současně cílem je také prošetřit okolnosti, za kterých byly uzavřeny smlouvy na dodávky vlaků vedením v čele s tehdejším generálním ředitelem Rudolfem Mládkem a následné dodatky ke smlouvám za dob působení ředitelů Sosny a Zeleného.

Prioritou současného vedení Českých drah, a.s., je maximálně efektivně využít skutečnosti, že rychlovlaky pendolino jsou ve vozovém parku Českých drah, což se podařilo představením zákaznicky velmi úspěšného produktu SC Pendolino.

V tomto smyslu postupuje management Českých drah i nyní ve věci jednání s výrobcem – společností ALSTOM – s jednoznačným požadavkem na co nejrychlejší odstranění závad spojených s uváděním vlaků do provozu.

Další doplňující informace

Rychlovlaky pendolino se podařilo nasadit do pravidelného provozu až současnému vedení a díky nim uvést na trh úspěšný produkt rychlé železniční dopravy mezi Prahou a Ostravou – SC Pendolino.

Produkt SC Pendolino výrazně zvýšil počty cestujících na trase Praha – Ostrava, kteří nyní využívají železniční dopravu jako nejrychlejší a nejpohodlnější spojení. Tito cestující dříve využívali například individuální automobilovou dopravu; nyní dávají přednost vlaku.

Poté, co se opakovaně objevily závady spojené s uváděním vlaků do provozu, přijalo vedení ČD okamžité rozhodnutí – stáhnout z provozu co největší množství rychlovlaků a požádat výrobce ALSTOM o co nejrychlejší odstranění vzniklých závad. To neznamená, že by vlaky pendolino nebyly schopné provozu; jednalo se o rozhodnutí vedení ČD s cílem nepřenášet na cestující další případné potíže. Služba SC Pendolino tím však nebyla nikterak zásadně ovlivněna – cílem vedení ČD je rychlovlaky pendolino po příslušných garancích ze strany výrobce co nejrychleji nasadit zpět do provozu.

Spoje SC Pendolino jedou podle jízdního řádu – provoz na dálnici D1 blokují nehody způsobené špatným počasím

Dnešní ranní spoje SC Pendolino – nehledě na rozmary počasí – jely podle jízdního řádu. Spoje SC Pendolino jezdí obecně podle jízdního řádu – a to jak ty vedené rychlovlaky pendolino, tak i tzv. klasickou soupravou složenou z komfortních vozů pro vlaky kategorií EuroCity a InterCity. Z pohledu zákazníka nedošlo k žádnému výraznému snížení cestovního komfortu a úrovně poskytovaných služeb (v příloze jsou fotografie interiéru vozů klasických souprav nasazených na spoje SC Pendolino).

Cestující zachovali vlakům SC Pendolino věrnost, spoje jezdí obsazené (některé zcela zaplněné) a cestující ocenili operativně zavedené o 20 % nižší jízdné pro vlaky kategorie SuperCity na trase Praha – Ostrava.

České dráhy děkují všem cestujícím za důvěru a podporu a činí vše pro to, aby v co nejkratší době mohly cestujícím nabízet službu SC Pendolino v plném rozsahu.

Doplňující stanovisko nezávislého odborníka

Prof. Ing. Petr Moos, CSc., z Dopravní fakulty ČVUT Praha, k tomu poznamenává: Vzniklé softwarové závady jsou běžnou záležitostí také u zahraničních železničních dopravců, kteří uváděli do provozu podobně technologicky vyspělá vozidla, jako je pendolino. Nejedná se přitom o cokoli, co by souviselo s bezpečností provozu – vzniklé závady jsou běžné v režimu provozního vylaďování sofistikovaných železničních vozidel. Je rolí výrobce, aby poskytl maximální podporu, aby se obdobné situace vyskytovaly co nejméně a České dráhy nebyly vystaveny do situace, kdy ne vlastní vinou nemohou poskytovat zákazníkům 100% servis.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).