Hlavní navigace

Cigarety a pohonné hmoty ovlivnily meziměsíční inflaci

Hladina spotřebitelských cen vzrostla v březnu proti únoru o 0,3 %. Na tomto růstu se ve značné míře podílelo zvýšení cen v oddílech alkoholické nápoje a tabák a doprava. Meziroční růst spotřebitelských cen zrychlil v březnu na 1,9 % (z 1,5 % v únoru 2007).

Sdílet

Meziměsíční růst cenové hladiny o 0,3 % ovlivnilo zejména zvýšení cen tabákových výrobků o 3,3 % v důsledku zvýšení spotřební daně. V oddíle doprava vzrostly po šest měsíců trvajícím poklesu ceny pohonných hmot o 3,3 %. Zvýšení cen v odívání a obuvi ovlivnily zejména nové sezónní modely oděvů i obuvi. Zvýšení cen potravin způsobily zejména vyšší ceny ovoce o 1,7 %, brambor o 2,3 %, čokolády a čokoládových výrobků a nečokoládových cukrovinek o 2,8 % a některých potravinářských pochutin. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny finančních služeb o 0,6 % a ceny služeb osobní péče o 0,7 %.

Opačný vliv na vývoj spotřebitelských cen měl podobně jako v předchozích letech pokles cen dovolených s komplexními službami o 3,0 % v důsledku končící zimní sezóny. Z potravin se snížily zejména ceny chleba, jogurtů, plodové zeleniny.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,5 % a ceny služeb se nezměnily.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v březnu 2007 o 1,9 %, tj. o 0,4 procentního bodu více než v únoru 2007. Toto zrychlení ovlivnilo zejména zvýšení cenového růstu v oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde ceny tabákových výrobků vzrostly o 9,6 % (ze 6,0 % v únoru). Mírné zrychlení meziročního růstu nastalo i v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje, rekreace a kultura, ostatní zboží a služby. Snižující vliv oddílu doprava na celkovou inflaci se v březnu zmenšil v důsledku zmírnění meziročního poklesu cen pohonných hmot na 3,1 % (z 6,6 % v únoru).

Na meziroční růst spotřebitelských cen působily vlivem jejich váhy ve spotřebním koši i nadále nejvíce ceny v oddíle bydlení, voda, energie, paliva. Vodné se zvýšilo o 6,4 %, stočné o 6,0 %, ceny elektřiny byly vyšší o 7,9 % a tuhých paliv o 15,4 %. Čisté nájemné v nájemních bytech vzrostlo v bytech s regulovaným nájemným o 8,3 % a v bytech s tržním nájemným o 1,0 %. Druhý nejvyšší vliv na růst cenové hladiny měly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Vyšší než loni byly ceny zejména brambor o 72,7 %, pekárenských výrobků a obilovin o 11,6 %, ryb o 3,5 %.

Naopak na snižování cenové hladiny působil (i když méně výrazně než v únoru) pokles cen v oddíle doprava a odívání a obuv. V bydlení klesly ceny zemního plynu o 8,2 %. Mírně nižší než loni byly i ceny masa, olejů a tuků, kávy, čaje, kakaa. Snížily se i ceny elektronických audiovizuálních přístrojů, fotografických a kinematografických zařízení a osobních počítačů v oddíle rekreace a kultura.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,0 % a ceny služeb o 3,4 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v březnu 2,2 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v únoru 2007.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v únoru stejně jako v lednu 2,1 %. Nejvíce vzrostly ceny v Maďarsku (o 9,0 %) a Lotyšsku (o 7,2 %) a nejméně na Maltě (o 0,8 %) a ve Finsku a Francii (shodně o 1,2 %). Na Slovensku zpomalil růst spotřebitelských cen v únoru na 2,0 % (ze 2,2 % v lednu). V Německu vzrostla cenová hladina o 1,9 % (v lednu o 1,8 %).

Podle předběžných výpočtů vzrostl v ČR meziměsíčně HICP v březnu o 0,3 %, meziročně zrychlil na 2,1 % (z 1,7 % v únoru). Bleskový odhad meziročního růstu HICP pro eurozónu za březen 2007 je 1,9 %, jak uvedl Eurostat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).