Hlavní navigace

Čeští turisté v Evropské unii

S blížícím se vstupem České republiky do Evropské unie se stále častěji objevují otázky na téma změn cestovního pojištění pro naše občany mířící do členských zemí EU. Generali Pojišťovna a.s. - jeden z největších tuzemských i zahraničních poskytovatelů tohoto pojištění - upozorňuje na některé zásadní změny a nová pravidla.

Sdílet

Od 1. května 2004 se bude řídit cestovní pojištění Nařízením Rady EHS 1408/71. Z něj vyplývá, že občané České republiky budou mít při pobytu v jiné členské zemi Evropské unie nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči na účet své české zdravotní pojišťovny. Tento nárok se bude vztahovat i na nečlenské země jako je Norsko, Lichtenštejnsko, Island a Švýcarsko. Na základě mezinárodních smluv budou mít čeští turisté stejný nárok i ve smluvních státech jako je Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora a další.

Aplikace uvedeného nařízení v praxi probíhá jednoduše řečeno takto: turista si před odjezdem do některého ze států EU vyzvedne u své zdravotní pojišťovny formulář E 111, který mu pracovník dané pojišťovny potvrdí. Jím se v případě návštěvy u lékaře v zahraničí prokáže jako pojištěnec české zdravotní pojišťovny. I zde však platí výjimky. Například v Německu nebo Rakousku je nutné ještě před vyhledáním lékaře (v případě neakutního ošetření) navštívit tzv. zdravotní pokladnu. V Řecku je to zase úřad sociálního pojištění. Na základě jimi vystaveného potvrzení lze teprve navštívit smluvního lékaře. Příslušné zdravotnické zařízení pak naúčtuje (prostřednictvím Centra mezistátních úhrad) náklady na ošetření daného občana ČR jeho české zdravotní pojišťovně.

V průběhu let 2004 – 2005 bude v EU zaváděna tzv. Evropská karta zdravotního pojištění, která by po vydání v České republice nahradila formulář E 111 a turista by ji předkládal lékaři v zahraničí.

Každý, kdo se vydává na cestu by měl vědět, že výše uvedená lékařská péče

  • se vztahuje pouze na zdravotnická zařízení financovaná z veřejných zdrojů, to znamená, že se nevztahuje na soukromá zdravotnická zařízení
  • nezahrnuje jakoukoliv asistenční službu (možnost komunikovat v češtině s operátorem, který doporučí pro ošetření vhodné zdravotnické zařízení, v případě hospitalizace sleduje průběh léčby a informuje pacienta)
  • nezahrnuje repatriaci – což je převoz zraněného sanitou či letadlem do ČR nebo také převoz tělesných ostatků v případě úmrtí
  • nevztahuje se na spoluúčast – vedlejší poplatky u lékaře, např. za vystavení receptu, které bude muset český turista platit ve stejné výši jako občané jednotlivých zemí EU

Konkrétnější informace o tom, jak se máme připravit před výjezdem do zahraničí lze získat např. od Centra mezistátních úhrad (www.cmu.cz), které popsalo veškeré podmínky a postupy čerpání zdravotní péče pro občany ČR cestující do zemí Evropské unie.

Výše uvedené skutečnosti naznačují, že komerční cestovní pojištění bude mít i po vstupu České republiky do EU své místo jako nedílná součást zahraničních cest. Generali Pojišťovna a.s. nabízí komerční cestovní pojištění pro dospělou osobu v cenovém rozpětí mezi 15,– až 20,– Kč /den, což při průměrné délce pobytu (10 dní) a ceně dovolené (cca 11.000–13.000,–.Kč) činí pouze necelé 1,6% z celkových nákladů na dovolenou pro jednu osobu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).