Hlavní navigace

Čeští investoři získávají přístup k fondům KBC

Povolení k činnosti na území ČR získalo od Komise pro cenné papíry ve dnech 2. dubna a 4. dubna 2002 celkem 62 fondů investičních společností KBC Multicash, KBC Equity, KBC Index Fund a KBC Bonds registrovaných v Belgii a v Lucembursku. Již v lednu získalo povolení 14 fondů investiční společnosti KBC Renta.

V současné době tedy ČSOB, která je členem finanční skupiny KBC, nabízí na všech svých pobočkách celkem 89 fondů různých investičních strategií spravovaných v rámci skupiny KBC (z toho 76 fondů KBC v 11 měnách včetně CZK a dalších 13 fondů spravovaných investičními společnostmi OB Invest a 1.investiční).

Skupina KBC patří mezi největší evropské správce investičních fondů. Obhospodařuje majetek v celkové výši 1500 miliard CZK. Fondy skupiny KBC nabízené prostřednictvím ČSOB jsou určené široké veřejnosti. Investovat je možné jak do fondů denominovaných v CZK, tak do fondů v zahraničních měnách (hlavně EUR a USD). Investice je možná již od částky 5000 Kč nebo jejího ekvivalentu v cizí měně. Tato velmi nízká suma, přístupná široké veřejnosti, platí, na rozdíl od většiny konkurenčních nabídek, také pro fondy zahraniční.