Hlavní navigace

Český jaderný pojišťovací pool jistí jaderná rizika již 15 let

[Tisková zpráva] První školní den není významný jen pro děti, ale rovněž pro české jaderné elektrárny a jejich provozovatele. Přesně před 15 lety, tedy 1. září 1995, vznikla Kancelář Českého jaderného pojišťovacího poolu, jehož vedoucím pojistitelem byla a dodnes je Česká pojišťovna.

Sdílet

Požadavek na komerční soupojištění jaderných rizik a rizik spojených s výstavbou a provozem jaderných elektráren vznikl v naší zemi před dvaceti lety. Hned v počátku bylo zřejmé, že toto pojištění přesahuje možnosti jednoho pojistitele a k jeho krytí bude potřeba ustavit národní jaderný pool, podobný těm, které fungují i jinde ve světě. 

„Vznik Českého jaderného pojišťovacího poolu byl stvrzen smlouvou o spolupráci 12 pojistitelů při pojištění odpovědnosti z provozu jaderných zařízení na území České republiky. Podpisu smlouvy, ke kterému došlo 20. července 1995, však předcházela řada přípravných jednání zejména s orgány státní správy, se zástupci provozovatelů jaderných zařízení a také se zahraničními pojišťovacími pooly, abychom získali potřebné informace a zkušenosti k jeho zdárnému fungování,“ vzpomíná na začátky práce Kanceláře poolu její ředitel Petr Záruba.

Zanedlouho po svém vzniku Český jaderný pojišťovací pool pojistil svou první odpovědnostní pojistnou smlouvou rizika z přepravy jaderného materiálu a prvním „klientem“ se začátkem roku 1998 stala jaderná elektrárna Dukovany. V současné době se Český jaderný pojišťovací pool podílí na pojištění a zajištění více než 386 jaderných elektráren po celém světě, včetně obou českých, již zmíněných Dukovan a Temelína.

„Pravidelné inspekce obou našich jaderných elektráren prováděné mezinárodními týmy inženýrů jsou určené zejména k posouzení rizik pro potřeby pojištění, na kterém se nyní podílí deset největších pojistitelů v zemi. Doporučení specialistů jsou provozovateli elektráren využívána zejména ke snižování rizikovosti provozu těchto jaderných zařízení,“ doplňuje Petr Záruba.
Dnes pool poskytuje jaderným zařízením v první řadě pojištění zákonné odpovědnosti za jaderné škody vzniklé třetím stranám z provozu jaderného zařízení nebo z přepravy jaderného materiálu. Nabízí také další dobrovolná odpovědnostní pojištění, například dodavatelům zařízení a služeb pro jaderný průmysl nebo majetková pojištění jaderných zařízení, včetně pojištění technických rizik či zásilek jaderného materiálu.

Český jaderný pojišťovací pool působí v rámci celosvětového společenství národních jaderných poolů, se kterými aktivně rozvíjí obchodní a technickou spolupráci. V rámci technické spolupráce probíhá výměna informací a organizace inspekcí jaderných elektráren jakož i organizace likvidace pojistných událostí. 

Vznik jaderných poolů (dobrovolného sdružení pojišťoven za účelem vytvoření kapacity potřebné pro pojišťování nestandardního a možná i katastrofického rizika) se ve světě datuje od poloviny 50. let dvacátého století. Od svého počátku byl úzce spjat se vznikem soukromého jaderného průmyslu pro mírové využívání jaderné energie.

U příležitosti 15. výročí založení Kanceláře Českého jaderného pojišťovacího poolu se zítra v centrále vedoucího pojistitele – České pojišťovny – sejdou zástupci všech 10 stávajících členů poolu na slavnostní akci.

Český jaderný pojišťovací pool je volné sdružení pojišťoven, založené za účelem pojišťování a zajišťování jaderných rizik. Jadernými zařízeními jsou podle „atomového zákona“ (zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření) stavby a provozní celky, jejichž součástí je jaderný reaktor využívající štěpnou řetězovou reakci (např. jaderné elektrárny), zařízení pro výrobu, zpracování, skladování a ukládání jaderných materiálů, úložiště radioaktivních odpadů a zařízení pro skladování radioaktivních odpadů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).