Hlavní navigace

České radiokomunikace na žádost společnosti Bivideon svolají mimořádnou valnou hromadu

PRAHA (27.září 2004) – Představenstvo společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. („ČRa”) obdrželo žádost společnosti Bivideon BV („Bivideon”), akcionáře majícího 94,18% všech akcií ČRa o svolání mimořádné valné hromady ČRa.

Sdílet

Představenstvo projednalo uvedenou žádost a v souladu s požadavky zákona rozhodlo o svolání mimořádné valné hromady, která se bude konat dne 15. října 2004 ve 12:00 hod. v Poděbradech, Na Zálesí 530 . Oficiální oznámení o konání valné hromady bude uveřejněno v souladu se zákonem a stanovami v deníku Hospodářské noviny.

V žádosti Bivideon navrhl následující pořad jednání mimořádné valné hromady:

 1. Rozhodnutí schvalující koupi vlastních akcií ze strany Společnosti v souladu s ust. § 161a obch. zák., a to za následujících podmínek:
  • maximální počet kusů akcií, které Společnost odkoupí, bude činit 3.090.007 kusů akcií, tj. 10 % všech akcií vydaných Společností;
  • Společnost nebude smět vlastnit koupené akcie déle než 18 měsíců;
  • minimální cena, kterou Společnost zaplatí za akcie, bude činit 1,– Kč; a
  • maximální cena, kterou Společnost zaplatí za akcie, bude činit 440,– Kč.
 2. Vzhledem k vysoké míře přijetí nedávné nabídky převzetí učiněné společností Bivideon, sníženému rozptylu a likviditě akcií Společnosti, ukončení tvorby trhu všemi tvůrci trhu akciemi ČRa v obchodním systému SPAD a vysokým nákladům souvisejícím s udržováním kótace na oficiálních trzích v Praze a Londýně, diskuse o vyřazení z obchodování ČRa v Praze a Londýně, přípravy na následné učinění veřejného návrhu smlouvy dle ust. § 186a obch. zák. za cílovou cenu nepřesahující 440,– Kč za akcii a rozhodnutí o těchto záležitostech; a
 3. Rozhodnutí o změně stanov, podle které by podoba akcií Společnosti byla změněna ze zaknihovaných na listinné.

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).