Hlavní navigace

České dráhy rozšiřují služby při přepravě jízdních kol

Největší český poskytovatel služeb v oblasti cestování s jízdním kolem, České dráhy, a.s., rozšířily od 12. června své služby cykloturistům. Umožňují rezervaci míst pro přepravu kol ve více než stovce vlaků s úschovou během přepravy. České dráhy přitom nabízejí přepravu jízdních kol ve všech přibližně 6 tisících osobních a spěšných vlaků, ve velké části rychlíků a také ve vybraných spojích EuroCity a InterCity. Ve spolupráci se zahraničními partnery nabízejí cestování vlakem s jízdním kolem do SRN, Rakouska, na Slovensko a v letní sezóně také k Jaderskému moři. V letní sezoně cestuje s Českými drahami denně několik tisíců cykloturistů.

Sdílet

Novinka startující naplno tento týden – V rychlících je možná rezervace místa pro kolo

Od 12. června mohou cykloturisté využít nabídku rezervace míst pro jízdní kola v dálkových vlacích Českých drah se službou úschova během přepravy. V rámci ověřování rezervačního systému pro úschovny během přepravy si mohou cykloturisté zajistit místo ve vlaku pro své jízdní kolo ve stovce rychlíků. Tato možnost byla dosud pouze u mezinárodních vlaků EuroCity a vlaku NZ Kopernikus do Dortmundu. Každý z rychlíků, ve kterých bude služba ověřována, nabízí 8 míst pro kola vyhrazených pro rezervaci. Úschovna během přepravy bude nadále nabízet přepravu kol i pro cestující bez rezervačních dokladů a to do vyčerpání své kapacity. Cena za úschovu během přepravy je 20 Kč a cena rezervace je jako u míst k sezení 30 Kč. Rezervaci je možné zajistit ve všech železničních stanicích vybavených moderním on-line systémem prodeje jízdenek a rezervací UNIPOK. Vlaky s nabídkou této služby budou v provozu na tratích Ostrava – Praha, České Budějovice – Praha, Praha – Cheb, Plzeň – České Budějovice – Jihlava – Brno – Ostrava, Břeclav – Brno – Praha, Liberec – Cheb, Ostrava – Brno, Praha – Děčín, Brno – Olomouc – Jeseník a na dalších vybraných tratích.

Včasná rezervace místa pro jízdní kolo zajistí jistotu místa i ve dnech zvýšeného zájmu cykoturistů o přepravu vlaky. Tuto možnost České dráhy dosud nenabízely, a tak nebylo možné vyloučit odmítnutí přepravy ve dnech zvýšeného zájmu o přepravu, kdy se u jednoho vlaku sešlo i víc než padesát cyklistů. Nově tedy těm, kteří si včas zajistí rezervaci, nabízíme ve vlaku garantované místo pro kolo.

Úschova během přepravy (symbol kufr)

V tomto případě je kolo přepravováno ve služebním voze nebo oddíle pod dozorem zaměstnance ČD. Vlaky s nabídkou úschovy během přepravy jsou nyní označeny symbolem „kufr“ (dosud symbol „K“ v kroužku). Je jím označen také služební vůz nebo oddíl, kde lze kolo k přepravě podat. Cestující kolo předává zaměstnanci ČD přímo u vlaku a také si ho přímo u vlaku vyzvedává. Za službu se platí částka 20 Kč/vlak. Jízdní kola jsou pro přepravu přijímána až do vyčerpání kapacity služebního vozu nebo oddílu.

Přeprava jízdního kola jako spoluzavazadla (symbol kola)

Tímto nejrozšířenějším a nejoblíbenějším způsobem lze přepravit jízdní kolo za 20 Kč/vlak ve všech vlacích označených symbolem „jízdní kolo“ na prvním a posledním představku a ve všech osobních a spěšných vlaků i v případě, že nejsou tímto symbolem označeny. V rychlících a vlacích vyšší kvality je možná přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel pouze ve vozech označených pro přepravu jízdních kol. Přeprava na posledním a prvním představku nebo v jiném než označeném prostoru je zakázána. Částku za přepravu kola je možné zaplatit bez dalších poplatků u průvodčího ve vlaku.

Vlaky označené symbolem jízdního kola mají zařazeny vozy se zvětšeným prostorem pro přepravu jízdních kol. Jde například o rozšířený nástupní prostor nebo speciálně upravený oddíl. V osobních a spěšných vlacích, které nejsou zmíněným symbolem označeny, je kapacita pro přepravu kol omezena. O počtu přepravených kol pak vždy podle aktuálních provozních podmínek rozhoduje průvodčí ve vlaku.

Cestující si v tomto případě zajišťuje nakládku, překládku a vykládku jízdního kola u jednotlivých spojů sám. Kolo má trvale pod svým dozorem a odpovídá také za případné škody, které způsobí spolucestujícím (např. poškození oblečení).

Kombinovaný doklad

Pokud cestující využívá větší počet spojů nebo je na několikadenním putování, při kterém kombinuje jízdu na kole s cestou vlakem, může si zakoupit tzv. kombinovaný doklad. Jde o jakousi permanentku pro přepravu jízdního kola, která platí jak pro spoluzavazadlo, tak pro úschovu během přepravy a navíc v úschovnách ČD, které úschovu jízdních kol umožňují. České dráhy nabízejí kombinované doklady:

  • dvoudenní za 60 Kč;
  • třídenní za 120 Kč;
  • pětidenní za 160 Kč;
  • sedmidenní za 200 Kč.

Půjčovny jízdních kol

České dráhy v současné době nabízejí výlet na jízdním kole i těm, kteří si ho například nemohli vzít na kratší cestu sami nebo jízdní kolo nevlastní, a přesto si na něm chtějí projet vybrané turisticky atraktivní regiony. V současné době totiž České dráhy otevřely půjčovny jízdních kol v pěti regionech: v jižních Čechách, ve východních Čechách, v Českém ráji a v Litovelském Pomoraví, v Beskydech.

Všechny půjčovny jsou v provozu od 1. dubna do 31. října 2005.

S kolem do zahraničí

České dráhy ve spolupráci se svými zahraničními partnery nabízejí také přepravu jízdních kol do SRN, Rakouska a na Slovensko a v létě také do Chorvatska. Kola lze přepravovat ve větším množství osobních přeshraničních vlaků a ve vybraných rychlících, vlacích InterCity a EuroCity.

Na Slovensko je možné kola přepravovat ve vlacích se službou úschova během přepravy. Cena za tuto přepravu je 20 Kč a vlaky ji nabízejí jak ve směru na jižní Slovensko (Bratislava), tak ve směru do turisticky atraktivních horských oblastí severního Slovenska (Žilina – Poprad – Košice).

Do Rakouska je vedle osobních vlaků zajištěna přeprava kol ve vlacích EuroCity J. G. Mendel a Vindobona do Vídně. Do SRN lze cestovat s jízdním kolem ve vlacích EuroCity na trase ČR – Drážďany – Berlín – Hamburk a vlakem NZ Kopernikus do oblasti Porýní (Kolín nad Rýnem, Dortmund). U těchto vlaků je povinná rezervace místa pro jízdní kola. Cena za samotnou přepravu je 5 Euro (cca 155 Kč).

Z České republiky do Chorvatska (Split) je zajištěna přeprava jízdních kol ve vlaku Jadran Express. Ten jezdí od poloviny června do poloviny září jedenkrát týdně, vždy v pátek z České republiky a v sobotu z Chorvatska. Cena za přepravu jízdního kola v tomto vlaku je 450 Kč, při nákupu zpáteční jízdenky pak 650 Kč.

Petr Šťáhlavský
Tiskový mluvčí, České dráhy, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).