Hlavní navigace

České dráhy rozšiřují služby při přepravě jízdních kol

Největší český poskytovatel služeb v oblasti cestování s jízdním kolem, České dráhy, a.s., rozšířily od 12. června své služby cykloturistům. Umožňují rezervaci míst pro přepravu kol ve více než stovce vlaků s úschovou během přepravy. České dráhy přitom nabízejí přepravu jízdních kol ve všech přibližně 6 tisících osobních a spěšných vlaků, ve velké části rychlíků a také ve vybraných spojích EuroCity a InterCity. Ve spolupráci se zahraničními partnery nabízejí cestování vlakem s jízdním kolem do SRN, Rakouska, na Slovensko a v letní sezóně také k Jaderskému moři. V letní sezoně cestuje s Českými drahami denně několik tisíců cykloturistů.

Doba čtení: 5 minut

Novinka startující naplno tento týden – V rychlících je možná rezervace místa pro kolo

Od 12. června mohou cykloturisté využít nabídku rezervace míst pro jízdní kola v dálkových vlacích Českých drah se službou úschova během přepravy. V rámci ověřování rezervačního systému pro úschovny během přepravy si mohou cykloturisté zajistit místo ve vlaku pro své jízdní kolo ve stovce rychlíků. Tato možnost byla dosud pouze u mezinárodních vlaků EuroCity a vlaku NZ Kopernikus do Dortmundu. Každý z rychlíků, ve kterých bude služba ověřována, nabízí 8 míst pro kola vyhrazených pro rezervaci. Úschovna během přepravy bude nadále nabízet přepravu kol i pro cestující bez rezervačních dokladů a to do vyčerpání své kapacity. Cena za úschovu během přepravy je 20 Kč a cena rezervace je jako u míst k sezení 30 Kč. Rezervaci je možné zajistit ve všech železničních stanicích vybavených moderním on-line systémem prodeje jízdenek a rezervací UNIPOK. Vlaky s nabídkou této služby budou v provozu na tratích Ostrava – Praha, České Budějovice – Praha, Praha – Cheb, Plzeň – České Budějovice – Jihlava – Brno – Ostrava, Břeclav – Brno – Praha, Liberec – Cheb, Ostrava – Brno, Praha – Děčín, Brno – Olomouc – Jeseník a na dalších vybraných tratích.

Včasná rezervace místa pro jízdní kolo zajistí jistotu místa i ve dnech zvýšeného zájmu cykoturistů o přepravu vlaky. Tuto možnost České dráhy dosud nenabízely, a tak nebylo možné vyloučit odmítnutí přepravy ve dnech zvýšeného zájmu o přepravu, kdy se u jednoho vlaku sešlo i víc než padesát cyklistů. Nově tedy těm, kteří si včas zajistí rezervaci, nabízíme ve vlaku garantované místo pro kolo.

Úschova během přepravy (symbol kufr)

V tomto případě je kolo přepravováno ve služebním voze nebo oddíle pod dozorem zaměstnance ČD. Vlaky s nabídkou úschovy během přepravy jsou nyní označeny symbolem „kufr“ (dosud symbol „K“ v kroužku). Je jím označen také služební vůz nebo oddíl, kde lze kolo k přepravě podat. Cestující kolo předává zaměstnanci ČD přímo u vlaku a také si ho přímo u vlaku vyzvedává. Za službu se platí částka 20 Kč/vlak. Jízdní kola jsou pro přepravu přijímána až do vyčerpání kapacity služebního vozu nebo oddílu.

Přeprava jízdního kola jako spoluzavazadla (symbol kola)

Tímto nejrozšířenějším a nejoblíbenějším způsobem lze přepravit jízdní kolo za 20 Kč/vlak ve všech vlacích označených symbolem „jízdní kolo“ na prvním a posledním představku a ve všech osobních a spěšných vlaků i v případě, že nejsou tímto symbolem označeny. V rychlících a vlacích vyšší kvality je možná přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel pouze ve vozech označených pro přepravu jízdních kol. Přeprava na posledním a prvním představku nebo v jiném než označeném prostoru je zakázána. Částku za přepravu kola je možné zaplatit bez dalších poplatků u průvodčího ve vlaku.

Vlaky označené symbolem jízdního kola mají zařazeny vozy se zvětšeným prostorem pro přepravu jízdních kol. Jde například o rozšířený nástupní prostor nebo speciálně upravený oddíl. V osobních a spěšných vlacích, které nejsou zmíněným symbolem označeny, je kapacita pro přepravu kol omezena. O počtu přepravených kol pak vždy podle aktuálních provozních podmínek rozhoduje průvodčí ve vlaku.

Cestující si v tomto případě zajišťuje nakládku, překládku a vykládku jízdního kola u jednotlivých spojů sám. Kolo má trvale pod svým dozorem a odpovídá také za případné škody, které způsobí spolucestujícím (např. poškození oblečení).

Kombinovaný doklad

Pokud cestující využívá větší počet spojů nebo je na několikadenním putování, při kterém kombinuje jízdu na kole s cestou vlakem, může si zakoupit tzv. kombinovaný doklad. Jde o jakousi permanentku pro přepravu jízdního kola, která platí jak pro spoluzavazadlo, tak pro úschovu během přepravy a navíc v úschovnách ČD, které úschovu jízdních kol umožňují. České dráhy nabízejí kombinované doklady:

  • dvoudenní za 60 Kč;
  • třídenní za 120 Kč;
  • pětidenní za 160 Kč;
  • sedmidenní za 200 Kč.

Půjčovny jízdních kol

České dráhy v současné době nabízejí výlet na jízdním kole i těm, kteří si ho například nemohli vzít na kratší cestu sami nebo jízdní kolo nevlastní, a přesto si na něm chtějí projet vybrané turisticky atraktivní regiony. V současné době totiž České dráhy otevřely půjčovny jízdních kol v pěti regionech: v jižních Čechách, ve východních Čechách, v Českém ráji a v Litovelském Pomoraví, v Beskydech.

Všechny půjčovny jsou v provozu od 1. dubna do 31. října 2005.

S kolem do zahraničí

České dráhy ve spolupráci se svými zahraničními partnery nabízejí také přepravu jízdních kol do SRN, Rakouska a na Slovensko a v létě také do Chorvatska. Kola lze přepravovat ve větším množství osobních přeshraničních vlaků a ve vybraných rychlících, vlacích InterCity a EuroCity.

Na Slovensko je možné kola přepravovat ve vlacích se službou úschova během přepravy. Cena za tuto přepravu je 20 Kč a vlaky ji nabízejí jak ve směru na jižní Slovensko (Bratislava), tak ve směru do turisticky atraktivních horských oblastí severního Slovenska (Žilina – Poprad – Košice).

Do Rakouska je vedle osobních vlaků zajištěna přeprava kol ve vlacích EuroCity J. G. Mendel a Vindobona do Vídně. Do SRN lze cestovat s jízdním kolem ve vlacích EuroCity na trase ČR – Drážďany – Berlín – Hamburk a vlakem NZ Kopernikus do oblasti Porýní (Kolín nad Rýnem, Dortmund). U těchto vlaků je povinná rezervace místa pro jízdní kola. Cena za samotnou přepravu je 5 Euro (cca 155 Kč).

Z České republiky do Chorvatska (Split) je zajištěna přeprava jízdních kol ve vlaku Jadran Express. Ten jezdí od poloviny června do poloviny září jedenkrát týdně, vždy v pátek z České republiky a v sobotu z Chorvatska. Cena za přepravu jízdního kola v tomto vlaku je 450 Kč, při nákupu zpáteční jízdenky pak 650 Kč.

Petr Šťáhlavský
Tiskový mluvčí, České dráhy, a.s.