Hlavní navigace

České aerolinie nabízejí zaměstnancům, kteří odejdou, program „OK Dohoda“

České aerolinie (ČSA) v souladu s tříletým restrukturalizačním plánem OK 2006 – 2008 přistupují k dalším krokům, které povedou k ozdravení, a které je změní na konkurenceschopnou a dlouhodobě prosperující společnost na trhu letecké přepravy osob. V souvislosti se snižováním provozních nákladů a zvyšováním produktivity ČSA nabídne zaměstnancům, s nimiž se dohodne na odchodu ze společnosti do konce srpna 2006, odchodné ve výši devíti, respektive desetinásobku jejich průměrného měsíčního platu.

Sdílet

„Jde o standardní, jednorázové a férové řešení, podanou ruku pro klidný odchod a nový start, řešení ekonomicky i sociálně výhodné pro obě strany – zaměstnance i ČSA. Je to rychlý ozdravný proces, který ukončí neklid a dá nový impuls,“ uvedl Radomír Lašák, prezident ČSA a dodal: „Potřebujeme uspět v tvrdých konkurenčních podmínkách. ČSA zeštíhluje, snižuje náklady, počty manažerů. Víme, že není jednoduché odejít ze zaměstnání, a právě proto jsme připravili sociální program OK Dohoda. Odejde 10 až 20 % zaměstnanců. Ne proto, že pracují špatně, ale proto, že ČSA nemají nabídku na dobrou budoucnost pro všech téměř 5 a půl tisíce zaměstnanců.“

O programu OK Dohoda, který bude zahájen 14. srpna 2006, už byly informovány jak odborové organizace, tak samotní zaměstnanci. ČSA vyplatí sociální příspěvek těm pracovníkům, kteří v termínu od 14. do 24. srpna 2006 požádají o ukončení pracovního poměru dohodou a bude jim po posouzení žádosti ze strany ČSA vyhověno. Program respektuje základní atributy Strategie OK 2006 – 2008, tedy bezpečnost, kvalitu produktu, ekonomickou efektivitu, orientaci na klienta a přátelský přístup.

„Základní podmínkou programu OK Dohoda je, že nebude nijak narušen bezpečný a plynulý chod společnosti a kvalita poskytovaných služeb. Proto má každý viceprezident „právo veta“ – tedy možnost zamítnout či odložit žádost zaměstnance, který je pro firmu nepostradatelný, a nebo do kterého společnost investovala značné prostředky a jeho odchod by tudíž byl pro ČSA neefektivní,“ doplnil Dušan Ryban, viceprezident pro lidské zdroje a člen představenstva ČSA.

Pro pracovníky, kteří u společnosti pracují 25 let a více, nebo mají pět let a méně před odchodem do starobního důchodu, nebo pokud jsou samoživiteli pečujícími o nezletilé dítě, stanovila firma zvýhodněný sociální příspěvek ve výši desetinásobku průměrného měsíčního platu. U ostatních zaměstnanců v hlavním pracovním poměru pak devítinásobek průměrného měsíčního výdělku. Program OK Dohoda je primárně určen zaměstnancům na pozicích, které budou rušeny.

Zeštíhlení v personální oblasti a organizační struktury se týká také manažerských pozic. Jednotliví viceprezidenti ČSA dostali za úkol v rámci prováděcích plánů navrhnout snížení počtu manažerů a zploštění organizační struktury na maximálně tři úrovně ve svých úsecích. Většina z těchto manažerů odchází mimo program OK Dohoda, tj. za standardních podmínek bez navýšeného sociálního příspěvku.

ČSA mají v současné době 5 500 zaměstnanců. Od 1. března 2006 podléhá přijímání každého nového zaměstnance souhlasu prezidenta společnosti a je omezeno. Počet lidí, kteří na základě programu OK Dohoda opustí společnost, bude záviset na zájmu a osobním svobodném rozhodnutí zaměstnanců. Všechny žádosti budou posouzeny a zájemci budou písemně vyrozuměni do konce měsíce srpna 2006.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).