Hlavní navigace

Česká vláda ignoruje hrozby miliardových škod způsobených nefér tendrem

Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který zamítl rozklad podaný společností Autostrade proti prvostupňovému rozhodnutí jeho Úřadu ve věci tendru na elektronické mýtné je mimořádně nešťastné pro Českou republiku a její daňové poplatníky. „Domnívali jsme se, že předseda Úřadu projeví větší míru nezávislosti a napraví diskriminační přístup Ministerstva dopravy, nic takového se ale nestalo,“ komentoval situaci Piero Bergamini, ředitel Autostrade Group.

Sdílet

O obsahu rozhodnutí předsedy Úřadu má Autostrade v tuto chvíli informace pouze zprostředkované od médií, oficiálně zatím doručeno nebylo. Z tiskové zprávy Úřadu je zřejmé, že jeho předseda nechce posuzovat většinu klíčových otázek, na něž Autostrade ve svých podáních upozorňovala, zejména problém poskytnutí nezákonné veřejné podpory a otázku diskriminačního jednání.

Autostrade je rozhodnuta bránit se proti nezákonnému postupu českých úřadů u orgánů Evropské unie. „Není možné, aby Česká republika ignorovala Evropskou úmluvu a zákony Unie,“ řekl Bergamini. „Oficiální stížnost proti České republice jsme již k Evropské komisi podali. Předpokládáme, že naše podání podpoří i další společnosti, jež byly v tomto tendru diskriminovány. Nejsme sami, kdo je šokován ignorancí českých úřadů vůči diskriminaci při zadávání veřejných zakázek a nezodpovědnosti při nakládání s veřejnými prostředky. Netušili jsme, co vše je v České republice, členském státě Evropské unie, vůbec možné,“ dodal Bergamini.

Současně Autostrade připravuje další právní kroky. O jednotlivých krocích bude společnost informovat v nejbližších dnech.

KOMPLETNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ PLNÉHO ZNĚNÍ VŠECH PODÁNÍ AUTOSTRADE A ROZHODNUTÍ ČESKÝCH ÚŘADŮ JE KE STAŽENÍ NA INTERNETOVÉ ADRESE WWW.PREDRAZENE-MYTO.CZ

Shrnutí výhrad Autostrade k tendru na elektronické mýtné

(výtah z podání k předsedovi ÚOHS z 10. 3. 2006)

Celá řada okolností nasvědčuje tomu, že podmínky zadávací dokumentace, jakož i následný postup Zadavatele v celém řízení, směřovaly k výrazné preferenci předem vybraného uchazeče. Současně došlo k diskriminaci ostatních uchazečů, a to včetně těch s podstatně lepšími referencemi, kteří nabízeli výrazně nižší cenu.

1. Zadavatel připravil zadávací řízení diskriminačně vůči všem uchazečům s výjimkou jednoho. Zadávací dokumentace byla formulována tak, aby umožnila společnosti Kapsch formálně splnit kvalifikační kritéria, i když nemá zkušenosti s poskytováním služeb v plném rozsahu požadovaném Českou republikou.

2. Zadavatel ovlivnil zadávací řízení za účelem vyloučení všech nabídek s výjimkou jedné. Řízení bylo vedeno s cílem vyloučení konkurenčních nabídek a přitom byly zcela opominuty zřejmé důvody pro vyloučení nabídky sdružení Kapsch.

3. Zadavatel nehodnotil jedinou zbylou nabídku a bez dalšího ji přijal. Výsledkem je, že čeští daňoví poplatníci zaplatí přibližně o 5 až 7 miliard Kč víc za veřejnou zakázku, kterou provede dodavatel s výrazně slabší kvalifikací.

4. Zadavatel uváděl zavádějící a nepravdivé údaje, aby obhájil svůj nezákonný postup. Zadavatel přitom těmito klamavými tvrzeními odváděl pozornost od zásadní skutečnosti, že v rozporu s rozpočtovými pravidly nepovedl řádnou ekonomickou úvahu o hospodárnosti svého výběru.

5. Zadavatel si počínal tak, aby zkomplikoval nebo znemožnil užití opravných prostředků. Autostrade byla informována o přidělení předmětné zakázky sdružení Kapsch prostřednictvím tisku, a to před tím, než se vůbec mohla právně bránit proti svému vyloučení ze zadávacího řízení; Zadavatel nedodržel zákonné lhůty pro vypořádání námitek Autostrade a obcházel při komunikaci jejího právního zástupce. Na druhou stranu Zadavatel nepřipustil jakékoliv vysvětlení ve vztahu k domnělým důvodům pro vyloučení Stěžovatele, i když mu zákon tento postup umožňuje.

6. Úřad, jako jediný nezávislý orgán dohledu nad postupem Zadavatele, zatím neposoudil podstatné otázky ohledně tohoto zadávacího řízení a zabýval se pouze formalitami. Úřad neposuzoval, zda rozhodnutím Zadavatele došlo k poskytnutí nedovolené veřejné podpory; žádný nezávislý orgán se tak dosud nevyjádřil k tomuto aspektu věci; Úřad se omezil zejména na akceptaci různých prohlášení a tvrzení Zadavatele a přitom neověřil jejich správnost, neposoudil důsledně zda všichni uchazeči splnili podmínky zadávací dokumentace a neprovedl nezávislé posouzení celého zadávacího řízení z hlediska diskriminace vyloučených uchazečů;

Vzhledem k tomu, že žádný správní orgán České republiky neprovedl nezávislé posouzení aspektů veřejné podpory, diskriminace a otázky splnění podmínek zadávací dokumentace, a to ve vztahu ke všem uchazečům, Autostrade považuje takový postup za odepření základního práva na řádný proces a bude se domáhat nápravy prostřednictvím českých soudů a Evropských institucí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).