Hlavní navigace

Česká spořitelna vykázala za Q1 2004 nekonsolidovaný čistý zisk 1,51 mld Kč proti 2,07 mld Kč za Q1 2003 po rozpouštění rezerv (podle CAS)

Česká spořitelna hodnotí své výsledky především podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Konsolidované výsledky za první čtvrtletí roku 2004 podle IFRS zveřejní Česká spořitelna 10. května 2004.

Sdílet

Níže citované údaje jsou neauditované nekonsolidované hospodářské výsledky České spořitelny, počítané podle českých účetních standardů (CAS) k 31. březnu 2004. Srovnání je k 31. březnu 2003.

  • Česká spořitelna vykázala za 1. čtvrtletí 2004 čistý zisk po zdanění ve výši 1,506 miliardy korun. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, kdy čistý zisk činil 2,069 miliardy korun, to představuje snížení o 27 procent. Pokles čistého zisku proti prvnímu čtvrtletí minulého roku je způsoben saldem tvorby a použití rezerv a opravných položek, neboť rok 2003 byl mimořádně ovlivněn rozpouštěním rezerv a opravných položek v souvislosti s ukončením procesu očisty úvěrového portfolia a povinným rozpouštěním všeobecných rezerv.
  • Provozní zisk vzrostl na 2,341 miliardy korun, meziročně o 8 % ze 2,171 miliardy korun. Provozní zisk vyjadřuje schopnost banky generovat zisk z běžných činností a neobsahuje ještě vliv tvorby rezerv a opravných položek.
  • Bilanční suma činila 529,3 miliard korun a v meziročním srovnání vzrostla o 9 % z 483,9 miliar­d korun.
  • Závazky ke klientům vzrostly na 411,8 miliardy korun, tedy o 12 procent z 368,9 miliar­d korun.
  • Objem klientských úvěrů se zvýšil na 199,1 miliardy korun, tj. o 17 procent ze 170,1 miliard korun; z toho hypoteční úvěry vzrostly na 39,3 miliardy korun, tj. o 75 procent.

Na dosažený čistý zisk měly největší vliv především provozní výsledky České spořitelny: nárůst čistého úrokového výnosu, příjmů z poplatků a provizí i nárůst zisku z finančních operací, které se projevily v nárůstu provozního zisku o 8 %. Nárůst provozních nákladů o 11% na 3,835 miliardy Kč byl očekávaný. Podílely se na něm zvýšené výdaje v souvislosti se změnami v dani z přidané hodnoty platné od počátku roku 2004.

Na úrokových i neúrokových výnosech se stále výrazně podílí rostoucí objem a počet úvěrových obchodů, především hypotečních. Objem všech hypotečních úvěrů se za posledních 12 měsíců zvýšil o 75%, tj. téměř o 17 miliard Kč, na 39,3 miliardy korun. Česká spořitelna tak upevnila své dominantní postavení na českém hypotečním trhu.

Rozvoj pokračuje i v ostatních segmentech klientských úvěrů. Úvěry fyzickým osobám vzrostly ve srovnání s loňským obdobím o 20 procent na 65,3 miliardy korun a celkový objem klientských úvěrů vzrostl za stejné období téměř o 17 procent na 199,1 miliard Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).