Hlavní navigace

Česká republika učinila další krok v rozvoji znalostní ekonomiky

V Praze bylo dnes slavnostně zakončeno V. Fórum o znalostní ekonomice, které pořádala Světová banka a Ministerstvo financí ČR ve spolupráci s místopředsedou vlády pro ekonomiku České republiky Jiřím Havlem. V průběhu fóra byla věnována pozornost také situaci rozvoje znalostní ekonomiky v České republice.

Sdílet

V Praze se konal ve dnech 28. – 30. března pátý ročník mezinárodní konference o znalostní ekonomice. Hlavním tématem pražského Fóra byly inovace a jejich využití pro ekonomický rozvoj v zemích střední a východní Evropy a centrální Asie (ECA). Mezinárodní konference přilákala do Prahy zástupce 27 zemí střední a východní Evropy a centrální Asie.

V průběhu Fóra byla věnována pozornost také situaci rozvoje znalostní ekonomiky v České republice. Mezi silné stránky patří například fakt, že došlo ke zvýšení podpory vysokého školství. Místopředseda vlády pro ekonomiku ČR Jiří Havel k tomuto poznamenal: „Česká republika přikládá patřičný význam rozvoji terciárního vzdělávání. Od roku 2000 se v ČR zvýšil počet studentů vysokých škol o 100 tisíc. Došlo také k reformě financování vysokých škol, přičemž se prostředky určené vysokým školám zvýšily v uplynulých 4 letech o 50 %. Nezapomínáme také na podporu výzkumu a vývoje – veřejné výdaje na výzkum a vývoj se od roku 2002 zvýšily o 46 % (z 12,5 na 18,2 miliard korun).“

Mezi oblasti, ve kterých má podle expertů Česká republika prostor ke zlepšení, patří například zvýšení významu projektového financování vědy či podpora vyšší mobility studentů a výzkumných pracovníků.

Průměrné výdaje na výzkum a vývoj v regionu střední a východní Evropy a centrální Asie představují 0,9 % HDP. Ze všech 28 zemí tohoto regionu pouze v šesti státech převyšují výdaje na výzkum a vývoj 1 % HDP. Česká republika je s 1,26 % za rok 2003 hned na třetím místě jedním z nich.

„Znalostní ekonomika představuje dráhu, po které se Česká republika vydala, a na jejímž konci je konkurenceschopná znalostní společnost,“ řekl ministr financí Bohuslav Sobotka. „Pořádání Fóra o znalostní ekonomice v Praze je důkazem aktivní spolupráce České republiky a Světové banky. Význam České republiky jako partnera Světové banky ještě vzrostl při její nedávné graduaci mezi vyspělé země. Česká republika tak opustila skupinu příjemců pomoci od Světové banky a posílila se její úloha v oblasti rozvojové spolupráce,“ dodal.

Na konferenci byly pojmenovány problémy, se kterými se potýkají země ECA při formování znalostní ekonomiky. Jedním z hlavních problémů zemí střední a východní Evropy a střední Asie je nízký podíl výdajů na výzkum a vývoj na jejich hrubém domácím produktu. Dalším klíčovým problémem je fakt, že dvě třetiny výdajů na výzkum a vývoj jsou financovány z veřejných rozpočtů. V západní Evropě však pochází 65 až 70 procent zdrojů ze soukromého sektoru. Odborníci se shodli, že rozvoji znalostní ekonomiky nelze pomoci pouhým zvyšováním veřejných výdajů, ale je nutné, aby větší roli začal hrát soukromý sektor.

„Prezentované modely podpory výzkumu a vývoje a případové studie jednotlivých zemí jsou pro ČR velkou inspirací. Je zřejmé, že tak jako ostatní státy, i Česká republika si musí najít vlastní řešení další podpory výzkumu a vývoje. Nicméně toto fórum se stalo pro ČR zdrojem, ze kterého může významně čerpat,“ pokračoval vicepremiér pro ekonomiku Jiří Havel. „Uvědomujeme si, že vědu je třeba podporovat i nadále. Výdaje státního rozpočtu již nyní rostou o více než 10 procent ročně. Budeme i nadále rovnoměrně zvyšovat výdaje na výzkum a vývoj tak, aby v roce 2010 dosáhly celkově 2,06 % HDP, z toho nejméně polovina z veřejných zdrojů,“ doplnil.

Pražského Fóra o znalostní ekonomice se zúčastnilo více než 200 odborných delegátů ze zemí střední a východní Evropy a centrální Asie, z toho téměř 70 z České republiky. Jednalo se nejen o ekonomy a politiky, ale také o zástupce akademické sféry, soukromého sektoru, nevládních organizací apod. Mezi účastníky byli také zástupci partnerských mezinárodních organizací jako je Britská rada, Evropská Unie či Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Mezi významné hosty patřila ředitelka sekce pro Evropu a střední Asii ze Světové banky Anette Dixon, která konferenci zahájila. Úvodního slova se dále ujal 1. místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka. V průběhu konference vystoupil například Fernando Montes-Negret, který má ve Světové bance na starosti rozvoj soukromého a finančního sektoru pro region ECA. Za českou stranu vystoupil místopředseda vlády pro ekonomiku Jiří Havel, ministryně informatiky ČR Dana Bérová, člen představenstva Škody Auto Martin Jahn, či náměstek ministryně školství Petr Kolář a další.

Předchozí ročníky Fóra o znalostní ekonomice

Fórum v Paříži v roce 2002 bylo prvním krokem ve snaze Světové banky podpořit přechod svých členských zemí střední a východní Evropy ke znalostní ekonomice. Následně Světová banka ve spolupráci s vládou Finska uspořádala Fórum v Helsinkách o implementaci národních strategií inovací a celoživotního vzdělávání v kandidátských a přistupujících zemích EU. Fórum konané v roce 2004 v Budapešti se soustředilo na roli znalostí ve zlepšování konkurenceschop­nosti zemí a poprvé zde byli přítomni i zástupci zemí centrální Asie a Balkánu. Fórum v roce 2005 v Istanbulu vyzdvihovalo zejména důležitost reforem podnikatelského prostředí pro podporu využití znalostí ke zlepšení produktivity soukromého sektoru.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).